latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 13/01/2014
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Skupština Saveza inženjera i tehničara Srbije,
na osnovu člana 38. Statuta na sednici održanoj 03. februara 1999. godine, usvojila je:

ETIČKI KODEKS
INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE

 

Inženjeri i tehničari će znamenja i obaveze svoje struke poštovati i držati visoko, odmah do osnovnih moralnih principa čoveka:

  • brige o porodici i deci,
  • ljubavi prema bližnjima,
  • poverenja i iskrenosti u odnosima prema saradnicima,
  • časnosti u poslu,

i nalaziće način da ovi moralni principi i obaveze u struci ne budu ostvarivani jedni na uštrb drugih.

Profesionalni inženjeri će u ponašanju i obavljanju poslova svoje struke imati kao vodilju sledeće principe:

1. Odgovornost i korektnost u poslu

Inženjeri i tehničari će prihvatiti i raditi poslove koje znaju i poznaju ili ih uz pomoć kolega mogu u toku rada upoznati i usvojiti. Odgovornost za preuzeti posao treba prihvatiti i posao obavljati sa postavljenom odgovornošću. Za poslove za koje inženjer nije siguran da ih dovoljno zna časno je zatražiti učešće od onih koji znaju bolje. Za svaki urađeni posao inženjer će biti zadovoljan ako je uradio najbolje što je bilo moguće.

U odnosima sa poslodavcima i klijentima inženjeri i tehničari će izgrađivati odnose sa korektnošću i poverenjem, čuvaće i štititi njihove tajne i poverene poslovne interese.

 

2. Stalno unapređivanje stručnih znanja

Inženjeri su dužni da stalno unapređuju svoju stručnu kompetentnost putem ličnog učenja, usavršavanja, istraživanja, informisanja i provere stečenih znanja. Za napredovanje u struci treba koristiti i sve organizovane vidove inovacija i unapređenja znanja.

Mlađim kolegama treba posvetiti pažnju putem vođenja njihovog početnog rada u struci i putem pružanja pomoći.

 

3. Privrženost istini i naučnim i stručnim normama

U obavljanju profesionalnog rada treba primenjivati istinu i usvojene stručne i naučne norme.

Poštovanje istine i stručnih normi ne može biti podređeno drugim zahtevima.

Inženjerima i tehničarima će biti stran i nesvojstven nesolidan i površan rad, primanje mita, davanje mišljenja po narudžbi i želji i sl.

Ako je inženjer pozvan da oceni rad drugog inženjera ili lica druge struke, nastojaće da o svom nalazu obavesti lice na čiji se rad nalaz odnosi.

 

4. Rad na zaštiti okoline

U svom radu inženjeri i tehničari će očuvanje i unapređenje životne sredine ostvarivati poštujući sledeće principe:

4.1. Izbor i primena rešenja koja za isti rezultat omogućavaju manji utrošak energije i materijala i umanje produkciju otpada i zagađujućih materijala.

4.2. Pri izboru tehničkih rešenja inženjeri i tehničari će prethodno proučiti karakteristike sredine (živi svet, vazduh, voda, topografija i osobine tla, objekti stvoreni radom čoveka i sl.) i proceniti efekte rešenja koja se odabiraju. Rešenja koja se odabiraju treba da poštuju važeće norme stručnosti, očuvanje okoline, kao i da imaju ugrađena rešenja za zaštitu okoline.

U ovom pogledu inženjeri će uvek nastojati da steknu superiorna znanja i da kreiraju vrhunska rešenja koja će da štite i da unapređuju stanje okoline.

4.3. Inženjeri i tehničari će prihvatiti kao svoju obavezu da u poslu koji obavljaju prate stanje zaštite okoline, da traže i primenjuju nova i bolja rešenja.

 

5. Unapređivanje posla za dobrobit društva

U okvirima svoje sposobnosti, hrabrosti, entuzijazma, znanja i posvećenosti poslu inženjeri će stalno raditi na unapređenju posla kojim se bave, na stvaranju uslova za dobrobit društva, podizanju blagostanja, zdravlja i života na viši nivo.

 

6. Zalaganje za propisan i solidan rad drugih

Inženjeri i tehničari imaju obavezu da kada uoče kod pravnih i fizičkih lica nesolidan, nepropisan i opasan rad o tome obaveste svoju strukovnu organizaciju i da traže preuzimanje mera (ukazivanje na propuste, upozorenje, javno saopštenje, osudu, prijavu i dr.).

 

7. Profesionalno udruživanje

Inženjeri i tehničari će pomagati, podržavati i ostvarivati mere međusobnog udruživanja u cilju zaštite profesionalnih interesa i ostvarivanja boljeg ličnog i društvenog položaja. Pri tom će voditi računa da to udruživanje ne bude na štetu, već da doprinosi dobru i drugih.

 Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH