latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 08/03/2020
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

2. marta 2022. godine držana je 34. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2021. i plan rada za 2022. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Martinu Bogneru, dipl. maš. inž.

 


Prikaz 7. MKOIEE 

Sedma međunarodna konferencija o obnovlјivim izvorima električne energije (7. MKOIEE) održana je 17. i 18. oktobra 2019. godine u Domu inženjera i tehničara „Nikola Tesla" u Beogradu. Konferenciju je organizovalo Društvo za obnovlјive izvore električne energije (DOIEE) koje u okviru Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) postoji od 2010. godine. 

Osnovni cilj 7. MKOIEE bio je analiza uporednih prednosti i nedostataka savremenih rešenja u oblasti obnovljivih izvora električne energije u svetu i kod nas, i da se obezbedi plodotvorna razmena kompetentnih mišljenja i ideja vezanih za razvoj i primenu ovih izvora.

Imajući u vidu da je sve veća potrošnja svih vidova energije dovela do globalnog porasta emisije ugljen-dioksida na rekordnih 33,1 gigatona (Gt), prema podacima Međunarodne agencije za energetiku, u čemu emisija gasova iz sektora za proizvodnje električne energije čini gotovo dve trećine ovog rasta, što za posledicu ima sve veće klimatske promene, smatra se da je za dopunjavanje električnih vozila najbolje rešenje primena svih vrsta obnovljivih izvora električne energije čemu je posvećena tribina pod nazivom „Električna vozila ‒ juče, danas i sutra“ održana u petak, 18. оktobra.

Rad dvodnevne konferencije, koji je pratilo je oko 150 učesnika, odvijao se kroz 4 sesije. Od preko 40 prijavljenih radova za izlaganje je prihvaćeno 39. Prvog dana konferencije bilo je izloženo 20, a drugog 7 radova.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije finansijski je podržalo i ovogodišnju Konferenciju.

 

Svečano otvaranje vodio je dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za OIEE.
U radnom predsedništvu bili su i prof. dr Zoran Stević, prof. dr Slađana Alagić,
mr Ilija Radovanović i Žarko Ševaljević

Nakon svečanog otvaranja usledila je plenarna sesija sa četiri rada.

Prvo plenarno predavanje pod nazivom: Kvantitativna i kvalitativna analiza elemenata od betona u vetroparku (Quantitative and qualitative analysis of concrete elements in wind park) izložio je prvi autor Aleksandar Savić sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Koautori su bili Zoran Stević, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sanja Martinović i Milica Vlahović, iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Tatjana Volkov Husović, sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sledila su još tri predavanja po pozivu:

Ispitivanje erozione otpornosti keramike za primenu u elektrotehnici (Examining erosion resistance of ceramics for electrical engineering applications) autora Milice Vlahović i Sanje Martinović, iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Zorana Stevića, iz Univerziteta u Beogradu, TF Bor, ETF, CIK, Aleksandara Savića sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Tatjane Volkov Husović, sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Instrukcije u zakonskim regulativama za potencijalno toksične metale u zemljištu kao (ne)obnovljivom prirodnom resursu (Instructions in legislative regulations for the potentially toxic metals in soil as a (non-)renewable natural resource), autora Slađane Č. Alagić sa Univerziteta u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru.

Neki aspekti korišćenja novih elektronskih platformi u realizaciji sistema za primenu obnovljivih izvora električne energije (Some aspects of the use of new electronic platforms in the implementation of the system for the application of renewable electricity sources), autora Predraga Stolića sa Tehničkog fakulteta u Boru, Danijele Milošević, sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu i Zorana Stevića, sa Tehničkog fakulteta u Boru.

Izuzetno zapaženo i interesantno predavanje pod nazivom Izazovi u izgradnji novih vetrolelektrana u Srbiji - tehnička rešenja i procedure (Challenges in construction of new windfarms in Serbia – technical solutions and procedures) održao je Gojko Dotlić koji je rad napisao sa Nikolom Gažo, obojica iz GOPA Intec Gmbh.

U sesiji Životna sredina, održivost i politika izloženo je 6 radova. U sesiji Energetski izvori i skladištenje energije izloženo je 8 radova. U sesiji Energetska efikasnost izložena su 3 rada.

Drugog dana je u okviru sesije Aplikacije i usluge izloženo je 6 radova čime su završena usmena izlaganja radova.

Tribinu „Električna vozila – juče, danas i sutra“ akreditovao je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Preko 100 učesnika imalo je priliku da pogleda trkački automobil “Drumska strela” parkiran pored zgrade Doma inženjera i tehničara „Nikola Tesla".

Тim Tenfore Drumska Strela, prvi srpski Formula Student tim okuplja grupu ambicioznih studenata Univerziteta u Beogradu koja radi na izradi osmog takmičarskog vozila sa kojim će, kao i prethodnih osam godina, predstavljati svoj Univerzitet, kao i Republiku Srbiju na jednom od najprestižnijih svetskih inženjerskih takmičenja – Formula Student. Drumska strela učestvuje na takmičenjima u u Evropi gde će na stazama dokazuje svoje performanse. Projekat se tokom cele sezone fokusira na razvijanje i unapređenje potencijala mladih kroz podsticanje ka pronalaženju najboljih mogućih inženjerskih i drugih rešenja za konkretne probleme sa kojima se studenti susreću tokom samog projekta. 

Tim Električna Strela osnovali su nekadašnji članovi Formula Student tima Tenfore Drumska Strela, u oktobru 2018. godine. Oni su odlučili da znanje stečeno u timu iskoriste za realizaciju najambicioznijeg projekta do sada. Njihov zadatak je da za manje od dve godine razviju i konstruišu prototip trkačkog automobila na električni pogon za neprofesionalne autocross ili sprint trke. Električna Strela će se takmičiti u klasi e-formula sa više od 150 studentskih timova iz celog sveta.

Bilo je mnogo pitanja i odgovora ispred samog automobila i u nastavku programa u sali. Nakon toga, studenti ETF-a predstavili i električni bicikl sa kojim su osvojili prvu nagradu na svetskom univerzitetskom takmičenju International Future Energy Challenge.

Zatim je g. Srđan Stopnja, prikazao električni bicikl koji kompanija domaća kompanija E prime uspešno proizvodi i prodaje u zemlji i inostranstvu. Bicikli E prime odlikuju se kvalitetom, inovativnim idejama, modernim dizajnom, odličnim radnim karakteristikama i pristupačnim cenama. U ponudi su bicikli, tricikli kao i solarne stanice za punjenje baterija bez priključenja na mrežu.

U nastavku tribine dr Zoran Nikolić, iz Instituta tehničkih nauka SANU održao je dva predavanja pod nazivom:

1. Istorija električnih vozila, ušteda energije i smanjenje emisije gasova staklene bašte i

3. Projektovanje električnog pogona

Prof. dr Zoran Stević, profesor Tehničkog fakulteta u Boru i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu održao je predavanja pod nazivom:

3. Osnovni tipovi električnih vozila i razvoj

4. Osnovne komponente električnih vozila

Na kraju konferencije, predsednik DOIEE dr Zoran Nikolić istakao je da je uveren da je organizovanje i rad ovog naučnog skupa opravdalo ukazano poverenje. Zahvalio je na uloženom trudu Organizacionom odboru i Naučnom odboru 7. MKOIEE i napomenuo da će se i 8. MKOIEE održati sledećeg oktobra u Beogradu. 


Izveštaj o 6. MKOIEE 

Šesta međunarodna konferencija o obnovlјivim izvorima električne energije (6. MKOIEE) održana je 11. i 12. oktobra 2018. godine u Domu inženjera i tehničara „Nikola Tesla" u Beogradu. Konferenciju je organizovalo Društvo za obnovlјive izvore električne energije (DOIEE) koje u okviru Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) postoji od 2010. godine.

U godini kada Srbija slavi 150 godina rada inženjerske organizacije, Organizacioni odbor je odlučio da ovaj skup održi u novoj zgradi DIT-a, koja je, kao i stara, sazidana donacijama srpskih inženjera i tehničara i kao njihov legat predstavlja mesto za okupljanje i razmenu znanja svih inženjerskih struka.

Konferencija je za cilj imala promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE, unapređenje tehnologije za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije, informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE-a, promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE, promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije radi smanjenja potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti, afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije i predlaganje rešenja koja odgovaraju ekonomskoj moći i budućem razvoju.

 

Učesnici prate svečano otvaranje 6. MKOIEE

Osnovne teme konferencije bile su: životna sredina, održivost i politika, energetski izvori i skladištenje energije, aplikacije i usluge.

Štampan je zbornik rezimea radova, dok je zbornik radova objavlјen na CD-u, sa svojim CIP-om i ISBN-om i na sajtu SMEITS-ovih izdanja.

Konferenciji je prisustvovalo 178 učesnika. Svečanost otvaranja Konferencije vodio je dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za obnovlјive izvore električne energije i poželeo dobrodošlicu i ugodan boravak u Beogradu učesnicima konferencije i uspešan rad 6. MKOIEE. U svom govoru, između ostalog je rekao:

„Osnovni ciljevi 6. MKOIEE su analiza sređenih prednosti i nedostataka savremenih rešenja u oblastima OIEE koji se primenjuju u svetu i kod nas, i plodonosna razmena sposobnih ciljeva i ideja vezanih za razvoj i primenu ovih izvora. Ovaj međunarodni skup po šest put organizuje DOIEE koji u okviru SMETS-a postoje od 2010.godine."

Dr Milovan Živković, predsednik SMEITS-a, jezgrovito je podsetio na vek i po organizovanog delovanja srpskih inženjera i tehničara i posebno istakao da je i ovaj skup organizovan volonterski.

Konferencija je trajala dva dana i bila je organizovana u četiri sesije. Prihvaćen je ukupno 31 rad. Usmeno je izloženo 27 radova, a četiri rada je bilo na posterskoj prezentaciji. Prezentacije i snimci izlaganja dostupni su na ovoj strani.

U plenarnoj sesiji izložena su dva rada.

Prvo plenarno predavanje pod nazivom: „Pregled novih metoda za povećanje trajno dozvoljenog opterećenja podzemnih elektroenergetskih kablova: hladni i fotonaponski trotoari" izložio je prof. dr Dardan Klimenta, sa Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica.

Drugo plenarno predavanje pod nazivom „Analiza benefita korišćenja električnih automobila na primeru flote Procredit banke u Srbiji" izložili su Milena Milosavljević Danko Kalkan, ProCredit bank AD, Beograd. Nakon ovog izlaganja učesnici su imali prilike da pogledaju dva električna automobila parkirana pored zgrade Doma inženjera i tehničara „Nikola Tesla". Koleginica Milosavljević i kolega Kalkan su objašnjavali rešenja primenjena na ovim vozilima i odgovarali na brojna pitanja starijih i mlađih učesnika - đaka profesorke Jasne Ristić iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla", iz Beograda.

Ovaj deo programa snimila je ekipa Ekološke redakcije RTS-a.

Prema programu, ostali radovi izloženi su do kraja dana.

Drugog dana, u petak, 12. oktobra, Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u, održalo je godišnju konferenciju Društva. Odlučeno je da se do kraja tekuće godine izaberu novi članovi Upravnog odbora Društva i spremnije krene u sprovođenje planova aktivnosti u 2019. i pripremu 7. MKOIEE.

Odmah nakon tog sastanka, rad 6. MKOIEE nastavljen je seminarom „Fotonaponski sistemi u gradovima" koji je ovog puta akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Seminar je bio namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Seminar su pohađali nastavnici iz tehničkih škola iz Zaječara, Aranđelovca, Negotina, Kule, Aleksinca, Leskovca i Beograda.

U dogovoru sa Organizatorom, nastavnici triju srednjih škola iz Beograda doveli su svoje đake koji su aktivno učestvovali u diskusiji nakon izlaganja, čime su pokazali visok nivo srednjoškolskog obrazovanja. Zahvaljujemo se Jasni Ristić, iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla", Svetlani Kovačević, iz Mašinske škole „Radoje Dakić", i Cviji Jelenković, iz Elektrotehničke škole „Zemun".

Na kraju konferencije, predsednik Društva za OIEE, dr Zoran Nikolić, istakao je da je uveren da je organizovanje i rad ovog naučnog skupa opravdalo ukazano poverenje. Zahvalio je na uloženom trudu Organizacionom odboru i Naučnom odboru 6. MKOIEE.

Sigurno je da je i ova, 6. po redu, Međunarodna konferencija o obnovlјivim izvorima električne energije opravdala trud koleginica i kolega iz Organizacionog i Naučnog odbora. Učesnici iz akademske zajednice, privrede, studenti, đaci stručnih škola, naučili su mnogo i poneli su odlično raspoloženje koje je vladalo za sve vreme Konferencije. Pojavile su se nove ideje za stručne posete, zajedničke projekte, što volonterima koji su ovaj skup organizovali predstavlja najveću nagradu za naš trud. 


Izveštaj o 5. MKOIEE

Peta međunarodna konferencija o obnovlјivim izvorima električne energije (5. MKOIEE) održana je 12. i 13. oktobra 2017. godine u „Japanskom salonu" Sava centra u Beogradu. Konferenciju je organizovalo Društvo za obnovlјive izvore električne energije (DOIEE) koje u okviru Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) postoji od 2010. godine.

Cilјevi Konferencije bili su: promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE, unapređenje tehnologije za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije, informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE-a, promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE, promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije radi smanjenja potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti, afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije i predlaganje rešenja koja odgovaraju ekonomskoj moći i budućem razvoju.

 

undefinedOsnovne teme konferencije bile su: životna sredina, održivost i politika, energetski izvori i skladištenje energije, aplikacije i usluge.

Skup je otvoren za javnost s cilјem podizanja nivoa obaveštenosti o svim problemima, kao i izražene spremnosti da se učestvuje u dijalogu sa onima koji donose odluke.

Štampan je zbornik rezimea radova, dok je zbornik radova objavlјen na CD-u, sa svojim CIP-om i ISBN-om. Zbornk radova je slobodan za preuzimanje - klikom na sliku.

Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika. večanost otvaranja Konferencije vodio je dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za obnovlјive izvore električne energije i poželeo dobrodošlicu i ugodan boravak u Beogradu učesnicima konferencije i uspešan rad 5. MKOIEE.

Prof. dr Budimir Sudimac, prodekan Arhitektonskog fakulteta je pozdravio učesnike skupa, poželeo uspešan rad i ukazao na značaj arhitekata u praktičnoj primeni sistema obnovlјivih izvora električne energije. Pored toga, ukazao je na značaj edukacije stanovništva u korišćenju obnovlјivih izvora energije a radi zaštite životne sredine.

Prof. dr Aleksandar Gajić, član nadzornog odbora EPS-a je zahvalio na pozivu i ukazao na značaj korišćenja obnovlјivih izvora energije u zaštiti životne sredine.

Predsednik SMEITS-a, dr Milovan Živković, ukazao je na nehuman odnos prema prirodi radi stvaranja materijalnih dobara. Posebno je pohvalio početnu inicijativu Stevana Šamšalovića, koji na žalost nije više među nama, za održavanju konferencije MKOIEE.

Predsednik je podsetio da osim tog skupa, SMEITS organizuje i Procesing, Kongres i izložbu o KGH, kao i seminare - poput odlično posećenog seminara o toplotnim pumpama održanog uoči 5. MKOIEE. Na kraju je predsednik SMEITS-a svečano otvorio konferenciju.

Konferencija je trajala dva dana i bila je organizovana u 4 sesije. Od 39 radova prihvaćenih za objavljivanje, izloženo je njih 27.

Prvog dana, u plenarnoj sesiji su izložena 2 rada.

Prvo plenarno predavanje pod nazivom: „Primena low-cost senzora i sistema za monitoring aerozagađenja" (Using Low-Cost Sensors and Systems for Air Pollution Monitoring), Više Tasića, iz Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru, bilo je posvećeno korišćenju jeftinih senzora za monitoring aerozagađenja, u realnom vremenu, a radi očuvanja zdrave životne sredine. Naglasak je stavlјen na praktično iskustvo u primeni senzora za merenje koncentracije suspendovanih čestica.

Drugo plenarno predavanje pod nazivom „Uticaj emisije ekstremno niskofrekventnog magnetnog polјa na korisnike prenosnih računara" (The Influence of the Extremely Low Frequency Magnetic Field Emission to the Enviromental Neighborhood of the Laptop Users), Darka Brodića iz Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu, Bor, bilo je posvećeno problemu emisije izuzetno niskog frekventnog magnetnog polјa kome su izloženi korisnicima laptopa. Preporučuje se korišćenje prenosnih računara sa menjim negativnim uticajem magnetskog polјa proizvedenog iz prenosnih računara.

U sesiji Životna sredina, održivost i politika, izloženo je pet radova. U sesiji Energetski izvori i skladištenje energije, prvog dana izloženo je pet radova a drugog još jedan rad. U okviru sesije Aplikacije i usluge ukupno je izloženo 14 radova.

Na kraju konferencije, predsednik Društva za OIEE, dr Zoran Nikolić, istakao je da je uveren da je organizovanje i rad ovog naučnog skupa opravdalo ukazano poverenje. Zahvalio je na uloženom trudu Organizacionom odboru i Naučnom odboru 5. MKOIEE i posebno članu Naučnog odbora dr Mili Pucar, predsedniku Naučnog odbora prof. dr Zoranu Steviću i kancelariji SMEITS-a. Skup je završen najavom 6. MKOIEE koja će se održati oktobra meseca 2018. godine.

Može se zaklјučiti da je 5 Međunarodna konferencija o obnovlјivim izvorima električne energije stvorila permanentni interes istraživača, a što se ogleda u broju prispelih radova. Zaklјučeno je da bi sistemi obnovlјivih izvora električne energije snažnije zaživeli, neophodno je doneti određene odluke na državnom nivou, što bi ubrzalo primenu takvih sistema i povećalo energetsku nezavisnost. Osnovno je smanjenje poreza za nabavku komponenti ovakvih sistema, povećanje broja i finansiranja istraživačkih projekata iz oblasti obnovlјivih izvora energije, zatim uprošćavanje postupka za povezivanje ovih sistema sa elektroenergetskom mrežom, povećanje kvota za otkup električne energije iz obnovljivih izvora i stvaranje reverzibilne elektrane velikog kapaciteta za skladištenje električne energije.  


Četvrta međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

undefined 

Sava centar, Beograd, 17. i 18. oktobar 2016.

undefined  

Generalni pokrovitelj

 

PROGRAMSKI POKROVITELJI

 

 undefined

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 undefinedElektrotehnički fakultet, Beograd
 undefinedTehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 undefinedInstitut za hemiju-tehnologiju i metalurgiju, Beograd
 Institut tehničkih nauka SANU, Beograd 
 
 

Mesto održavanja skupa


"Japanski salon" Sava centra u Beogradu 

DEFINITIVNI PROGRAM KONFERENCIJE

Ponedeljak, 17. oktobar 2016.

9.00–9.30 h Prijavljivanje učesnika
9.30–10 h Svečano otvaranje skupa
10.00 h Plenarna sesija

 1. PUTEVI KA ŠIROJ UPOTREBI VODONIKA
  NEW PATHWAYS TO A HYDROGEN SOCIETY
  Hans Marius SCHUSTER, ARENA-INNOVATION, Stutgart, Germany

10.20–10.30 h Pauza
10.30–11.45 Plenarna sesija

 1. KORIŠĆENJE DRVNE BIOMASE U VODEĆIM ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE, JUGOISTOČNOG BALKANA I SRBIJI - PRIKAZ I POREĐENJA
  UTILIZATION OF WOOD BIOMASS IN LEADING EU COUNTRIES, SOUTH-EAST BALKAN REGION AND SERBIA - OVERVIEW AND COMPARISON
  Dr Aleksandar DEDIĆ, Faculty of Forestry, University of Belgrade, Serbia
 2. ELEKTRIČNI I MAŠINSKI SKLOPOVI VETROGENERATORA
  ELECTRICAL AND MECHANICAL ASSEMBLIES IN WIND TURBINES
  Dejan TANIKIĆ, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru
 3. ELEKTRANA KOJA RADI SA SKORO 100% OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - SLUČAJ OSTRVA SV. HELENA
  NEAR 100% RENEWABLE ENERGY POWER SYSTEM - A CASE OF ST. HELENA ISLAND
  Aleksandar IVANČIĆ, Španija
 4. IZBALANSIRANO DOSTIZANJE NACIONALNIH CILJEVA ENERGETSKE POLITIKE KOD ODRŽIVIH ENERGETSKIH SISTEMA
  BALANCED NATIONAL ENERGY POLICY GOALS ACCOMPLISHMENT WITH SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS
  Ilija BATAS-BJELIĆ, Elektrotehnički fakultet, Beograd 

11.50–12.00 h Pauza
12.00–13.45 h Energetski izvori i skladištenje energije 

 1. UPOTREBA SATELITSKIH PODATAKA ZA PROCENU EFIKASNOSTI FOTONAPONSKIH SISTEMA POSTAVLJENIH U RAZNIM DELOVIMA ALBANIJE
  REGIONAL VARIATION LCOE OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN ALBANIA USING SATELLITE SOLAR DATA 
  Driada MITRUSHI1, Pëllumb BERBERI1, Irma BËRDUFI2, Valbona MUDA1, Daniela TOPÇIU3, Urim BUZRA1
  1 Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics, Polytechnic University of Tirana, Tirana, Albania; 2 Institute of Applied Nuclear Physics, Tirana University, Tirana, Albania; 3 Department of Physics, Faculty of Natural Physics, "Aleksander Xhuvani" University, Elbasan, Albania
 2. SIMULACIJA VETROGENERATORSKOG SISTEMA NA OSNOVU TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE
  SIMULATION OF WIND POWER GENERATION SYSTEM BASED ON TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS
  Eduart SERDARI, Pëllumb BERBERI, Valbona MUDA, Urim BUZRA, Driada MITRUSHI, Daniela HALILI, Irma BËRDUFI
  Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics, Polytechnic University of Tirana, Tirana, Albania
 3. EMPIRIJSKI MODEL RADA FOTONAPONSKOG SISTEMA VEZANOG NA MREŽU
  EMPIRICAL MODEL FOR ENERGY YIELD OF A PHOTOVOLTAIC SYSTEM CONNECTED TO THE GRID
  Irma BËRDUFI1, Pëllumb BERBERI2, Driada MITRUSHI2, Valbona MUDA2, Daniela TOPÇIU3, Urim BUZRA2, Eduart SERDARI4
  1 Institute of Applied Nuclear Physics, Tirana University, Tirana, Albania; 2 Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics, Polytechnic University of Tirana, Tirana, Albania; 3 Department of Physics, Faculty of Natural Science, "Aleksandër Xhuvani" University, Elbasan, Albania, 4 "Ismail Qemali" University, Vlora, Albania
 4. PASIVNE KOMPONENTE OBNOVLJIVE ENERGIJE
  PASSIVE COMPONENTS OF RENEWABLE ENERGY
  V. KUDRYA, V. SYTNIKOV
  Odessa National Polytechnic University, Boulevard of Shevchenko, 1, Odessa, Ukraine, 65044
 5. RAČUNARSKO UPRAVLJANJE OPTIMIZACIJOM RADA SISTEMA SUNČEVIH ELEKTRANA I ELEKTRANA NA VETAR
  COMPUTER COMPONENTS CONTROL OF THE SYSTEM'S WORK OPTIMIZATION OF SOLAR AND WIND ENERGY GENERATION
  Hanna UKHINA, Valeriy SYTNIKOV, Odessa national polytechnic university, Odessa, Ukraine
 6. PREGLED SOLARNO TERMALNIH TEHNOLOGIJA I ISKUSTVA NA PODRUČJU JUŽNE ŠPANIJE
 7. REVIEW OF SOLAR THERMAL TECHNOLOGIES AND AND EXPIRIENCES IN THE AREA OF SOUTHERN SPAIN
  Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Beograd 

13.45–15.00 h Pauza za kafu 

Poster sesija

 1. MODELIRANJE SUPERKONDENZATORA ZA MIKROOTPORNO ZAVARIVANJE
  SUPERCAPACITOR MODELING FOR MICRORESISTANCE WELDING APPLICATIONS
  Oleksandr BONDARENKO1, Volodymyr SYDORETS2, Iuliia BONDARENKO3, Zoran STEVIĆ4
  1 National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"; 2 E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine; 3 Donbas State Technical University, Ukraine; 4 University of Belgrade, TF Bor
 2. UTICAJ GODIŠNJE RASPODELE SUNČEVE ENERGIJE NA ISPLATIVOST SUNČEVIH KOLEKTORA U TIRANI
  INFLUENCE OF YEARLY DISTRIBUTION OF SOLAR ENERGY ON THE FEASIBILITY OF SOLAR COLLECTORS IN THE CITY OF TIRANA
  Daniela HALILI1, Pëllumb BERBERI2, Driada MITRUSHI2, Valbona MUDA2, Irma BËRDUFI3,Urim BUZRA2, Eduart SERDARI2
  1 Department of physics, Faculty of Natural Science, "AleksandërXhuvani" University, Elbasan, Albania; 2 Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics, Polytechnic, University of Tirana, Tirana, Albania; 3 Institute of Applied Nuclear Physics, Tirana University, Tirana, Albania
 3. PROMENE POTENCIJALA SUNČEVE ENERGIJE USLED DELOVANJA ANTROPOGENIH AEROSOLA U ATMOSFERI TIRANE
  MODIFICATION OF SOLAR ENERGY POTENTIAL DUE TO ANTHROPOGENIC AEROSOLS IN ATMOSHPERE OF TIRANA
  Urim BUZRA, Polytechnic University of Tirana, Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics, Department of Engineering Physics, Tirana, Albania
 4. UPOREĐIVANJE PODATAKA O SUNČEVOM ZRAČENJU U TIRANI, ALBANIJA, DOBIJENIH SA ZEMLJE I SA SATELITA 
  MERGING OF GROUND-BASED AND SATTELITE-DERIVED DATA OF SURFACE SOLAR RADIATION IN CITY OF TIRANA, ALBANIA
  Valbona LAME-MUDA1, Pëllumb BERBERI1, Driada MITRUSHI1, Irma BËRDUFI2, Daniela TOPÇIU3, Urim BUZRA1
  1 Department of Engineering Physics, Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics, Polytechnic University of Tirana, Tirana, Albania; 2 Institute of Applied Nuclear Physics, Tirana University, Tirana, Albania; 3 Department of Physics, Faculty of Natural Physics, "Aleksander Xhuvani" University, Elbasan, Albania 

15.00–16.15 h Životna sredina, održivost i politika 

 1. IMPLEMENTACIJA INTERAKTIVNIH FASADNIH OMOTAČA U CILJU UNAPREĐENJA ENERGETSKIH PERFORMANSI SAVREMENIH ARHITEKTONSKIH OBJEKATA
  IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE FACADE SKIN IN ORDER TO IMPROVE THE ENERGY PERFORMANCE OF CONTEMPORARY ARCHITECTURAL BUILDINGS
  Ana STANOJEVIĆ, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
 2. EKONOMSKI ASPEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
  ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL IMPACT
  Dejan RIZNIĆ, Snežana UROŠEVIĆ, Milovan VUKOVIĆ, Zoran STEVIĆ
  Universty of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Serbia
 3. ENERGETSKI EFIKASNA RECIKLAŽA PLEMENITIH METALA DOBIJENIH IZ RAČUNARSKOG OTPADA HIDROMETALURŠKOM OBRADOM
  ENERGY EFFICIENT RECYCLING OF PRECIOUS METALS FROM COMPUTER WASTE BY HYDROMETALLURGICAL PROCESSING
  Silvana B. DIMITRIJEVIĆ1, Zoran M. STEVIĆ2, Biserka T. TRUMIĆ1, Aleksandra T. IVANOVIĆ1, Stevan P. DIMITRIJEVIĆ3
  1 Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor, Serbia; 2 University of Belgrade, Technical Faculty Bor, Bor, Serbia; 3 Innovation Center Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
 4. ODREĐIVANJE I ANALIZA OSETLJIVOSTI KONSTANTE BRZINE STVARANJA METANA (K) ZA PROCENU POTENCIJALA DEPONIJSKOG GASA KAO OBNOVLJIVOG IZVORA ENERGIJE U SRBIJI
  DETERMINATION AND SENSITIVITY ANALISYS OF METHANE GENERATION RATE (K) NEEDED FOR LANDFILL GAS - RENEWBALE ENERGY SOURCE EXTRACTION POTENTIAL
  Dimitrije STEVANOVIĆ 1, Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ 1, Ana DAJIĆ 1, Marina MIHAJLOVIĆ 1, Milica KARANAC 1, Jovan JOVANOVIĆ 1, Mića JOVANOVIĆ 2
  1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija; 2 Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 5. ANALIZA EFEKTA SISTEMA REGIONALNIH DEPONIJA NA EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BASTE U REPUBLICI SRBIJI
  ANALYSIS OF THE REGIONAL LANDFILL SYSTEM EFFECTS ON GREEN HOUSE GAS EMISSIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
  Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ1, Dimitrije STEVANOVIĆ1, Jovan JOVANOVIĆ1, Milica KARANAC1, Marina MIHAJLOVIĆ1, Ana DAJIĆ1, Mića JOVANOVIĆ2
  1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija; 2 Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija 

16.15–16.30. Pauza
 
16.30–18.15 h Nastavak rada skupa 

 1. PRIMENA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ASPEKTA EKONOMSKE, EKOLOŠKE I SOCIJALNE ODRŽIVOSTI
  APPLICATION OF RENEWABLE SOURCES OF ELECTRICAL ENERGY FROM THE ECONOMICAL, ECOLOGICAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY
  Mila PUCAR, Marina NENKOVIĆ-RIZNIĆ, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
 2. UTICAJ SMANJENJA EMISIJE NOX GASOVA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE PROMENOM DIZAJNA PT KATALIZATORA
  THE EFFECT OF REDUCING THE EMISSION OF NOx GASES FOR THE PURPOSE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION CHANGING IN DESIGN OF Pt CATALYSTS
  Biserka TRUMIĆ1, Aleksandra IVANOVIĆ1, Silvana DIMITRIJEVIĆ1, Stevan DIMITRIJEVIĆ2,
  1 Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Bor; 2 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Beograd
 3. METODOLOGIJA MERENJA NISKOFREKVENTNOG MAGNETNOG POLJA I NJEGOVOG UTICAJA NA KORISNIKE PRENOSIVIH RAČUNARA
  METHODOLOGY OF THE LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELD MEASUREMENT AND ITS INFLUENCE TO THE EXPOSURE OF THE PORTABLE COMPUTER USERS
  Darko BRODIĆ, Milena JEVTIĆ
  University of Belgrade, Technical faculty, Bor, Serbia
 4. MODELI ZAVISNOSTI ČVRSTOĆE MALTERA OD VREMENA OČVRŠĆAVANJA I SADRŽAJA LETEĆEG PEPELA
  MODELS OF DEPENDENCE OF MORTAR STRENGTH ON HARDENING TIME AND FLY ASH CONTENT
  Ivana JOVANOVIĆ, Srđana MAGDALINOVIĆ, Sanja BUGARINOVIĆ, Miomir MIKIĆ, Milenko LJUBOJEV, Dragan MILANOVIĆ
  Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor
 5. UTICAJ PRETHODNE METALURŠKE PRIPREME TOPIONIČKE ŠLJAKE BAKRA NA MELJIVOST
  EFFECT OF PREVIOUS METALLURGICAL PREPARATION ON COPPER SMELTING SLAG GRINDABILLITY
  Srđana MAGDALINOVIĆ, Ivana JOVANOVIĆ, Sanja PETROVIĆ, Dragan MILANOVIĆ, Miomir MIKIĆ
  Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor
 6. ŠUMSKI POŽARI UGROŽAVAJU PROIZVODNJU BIOMASE U EVROPSKOJ UNIJI: ISKUSTVA PORTUGALIJE, ŠPANIJE I FRANCUSKE NAMEĆU PREVENTIVNE MERE ZA SRBIJU
  FOREST FIRES THREATEN BIOMASS PRODUCTION IN THE EU: EXPERIENCES FROM PORTUGAL, SPAIN AND FRANCE IMPOSE PREVENTIVE MEASURES FOR SERBIAMilan MILENKOVIĆ1, Aleksandar DEDIĆ2, Dejan DOLJAK1
  1 Geographical Institute "Jovan Cvijić", Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia; 2 Faculty of Forestry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
 7. PROJEKAT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SA POVEĆANJEM ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKTA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE "MIHAJLO PUPIN", KULA, VOJVODINA
  PROJECT -THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN SECONDARY TECHNICAL SCHOOL "MIHAJLO PUPIN" IN KULA, VOJVODINA
  Marjan Lj. IVANOV1, Mihal KRŽAČEK1, Neda MILOVIĆ1, Aleksandra HERCEG-ROKNIĆ1, Željko DESPOTOVIĆ2
  1 Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin", Kula; 2 Institut "Mihajlo Pupin", Univerzitet u Beogradu, Beograd 

 

Utorak, 18. oktobar 2016.

9.00–11.00 h Energetski izvori i skladištenje energije 

 1. PLANIRANJE ENERGETSKIH ZASADA U SRBIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA BRZORASTUĆE ŠUME
  PLANNING ENERGY CROPS IN SERBIA WITH SPECIAL REFERENCE TO THE FAST GROWING FOREST
  Tijana CRNČEVIĆ, Vesna JOKIČ,Ljubiša BEZBRADICA
  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), Beograd
 2. POTENCIJALI ZA ENERGETSKE ZADRUGE U BOSNI I HERCEGOVINI
  ENERGETIC COOPERATIVES POTENTIALS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
  Nihad HARBAŠ, Vedad SULJIĆ,
  Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo, BiH
 3. ANALIZA PRIMJENE KOGENERACIJE SA ORGANSKIM RANKINOVIM CIKLUSOM NA BIOMASU U BOLNICAMA
  ANALYSIS OF THE BIOMASS ORGANIC RANKINE CYCLE COGENERATION IN HOSPITALS APPLICATION
  Nihad HARBAŠ1, Azrudin HUSIKA2, Samra PRAŠOVIĆ3
  1 GIZ BiH; 2 Mašinski fakultet Sarajevo;, 3 CETEOR Sarajevo
 4. OPTIMIZACIJA GEOMETRIJE HORIZONTALNOG KROVA POKRIVENOG FOTONAPONSKIM PANELIMA
  OPTIMISATION OF GEOMETRY OF HORIZONTAL ROOF OVERHANGS COVERED WITH PHOTOVOLTAIC PANELS
  Dragan CVETKOVIĆ, Aleksandar NEŠOVIĆ, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
 5. ULOGA NANOMATERIJALA U SOLARNIM ĆELIJAMA
  THE ROLE OF NANOMATERIALS IN SOLAR CELLS
  Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ1, Z. STEVIĆ1, V. GREKULOVIĆ1, S. PETROVIĆ2
  1 Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Bor, Serbia; 2 Institute of Mining and Metallurgy, Bor, Serbia
 6. OBNOVLJIVA ELEKTRIČNA ENERGIJA: PARALELA IZMEĐU SRBIJE I EVROPE
  RENEWABLE ELECTRICITY: PARALLEL SERBIA-EUROPE
  Zoran STEVIC1, Ilija RADOVANOVIC2, Daniel MIJAILOVIC3
  1 Tecnical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia; 2 IC ETF, University of Belgrade, Serbia; 3 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
 7. KOMPARATIVNA ANALIZA METAHEURISTIČKIH METODA ZA REŠAVANJE PROBLEMA OPTIMALNIH TOKOVA SNAGA
  A COMPARATIVE ANALYSIS OF METAHEURISTIC METHODS FOR SOLVING THE OPTIMAL POWER FLOW PROBLEM
  Miloš MILOVANOVIĆ, Jordan RADOSAVLJEVIĆ, Miroljub JEVTIĆ
  Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici; Kosovska Mitrovica, Srbija
 8. ANALIZA UTICAJA TEMPERATURE AMBIJENTA NA ENERGETSKU EFIKASNOST PV MODULA PRIMENOM EMPIRIJSKIH KORELACIJA ZA PRIRODNU KONVEKCIJU
  ANALYSIS OF THE AMBIENT TEMPERATURE EFFECT ON THE PV MODULES EFFICIENCY USING EMPIRICAL CORRELATIONS FOR NATURAL CONVECTION
  Bojan PEROVIĆ, Dardan KLIMENTA, Jordan RADOSAVLJEVIĆ, Miroljub JEVTIĆ
  Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Srbija 

11.00–11.15 h Pauza
11.15–13.00 h Nastavak rada skupa 

 1. UPOTREBA NOVIH FOTONAPONSKIH TEHNOLOGIJA ZA INTEGRISANE SISTEME U ZGRADAMA
  THE USE OF NEW PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES IN THE BUILDING INTEGRATED SYSTEMS
  Jasna RADULOVIĆ, Danijela NIKOLIĆ, Jasmina SKERLIĆ, Vesna RANKOVIĆ
  Faculty of Engineering, University at Kragujevac, Serbia
 2. NOVE TEHNOLOGIJE, ALGORITMI UPRAVLЈANJA I POGODNI PRIRODNI USLOVI ZA REALIZACIJU PROJEKATA MALIH HIDROELEKTRANA
  NEW TECHNOLOGIES, CONTROL ALGORITHMS AND FAVORABLE NATURAL CONDITIONS FOR REALIZATION OF PROJECTS FOR SMALL HYDRO POWER PLANTS
  Krsta BRČIĆ1, Branislav BRČIĆ2
  1 Industrijski sistemi automaskog upravlјanja, Beograd; 2 Luthardt-group, Beograd
 3. POTENCIJALI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJA I SUNČANE ENERGIJE U SRBIJI
  RENEWABLE ENERGY AND SOLAR ENERGY POTENTIAL IN SERBIA
  Miomir MIKIĆ, Ivana JOVANOVIĆ, Sanja PETROVIĆ, Srđana MAGDALINOVIĆ
  Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor
 4. METODE SINTEZE BAKAR(I) OKSIDA KAO AKTIVNOG MATERIJALA ZA PRIMENU U SOLARNIM ĆELIJAMA
  METHODOLOGIES USED FOR THE SYNTHESIS OF CUPROUS OXIDE AS AN ACTIVE SOLAR CELL MATERIAL
  Sanja PETROVIĆ1, Mirjana RAJČIĆ-VUJASINOVIĆ2, Vesna GREKULOVIĆ2, Ivana JOVANOVIĆ1, Srđana MAGDALINOVIĆ1, Miomir MIKIĆ1,
  1 Mining and Metallurgy Institute, Bor, Serbia; 2 University of Belgrade, Technical faculty in Bor, Serbia
 5. MODELIRANJE PASIVNOG HLAĐENJA KROVNIH PV PANELA PRIMENOM MODIFIKOVANIH KORELACIJA ZA KOEFICIJENTE RAZMENE TOPLOTE PUTEM KONVEKCIJE PROUZROKOVANE VETROM
  MODELLING THE PASSIVE COOLING OF ROOF-MOUNTED PV PANELS BY USING THE MODIFIED CORRELATIONS FOR HEAT TRANSFER COEFFICIENTS DUE TO WIND-INDUCED CONVECTION
  Dardan KLIMENTA1, Dragan ĆETENOVIĆ2, Bojan PEROVIĆ1, Jelena KLIMENTA3
  1 Fakultet tehničkih nauka u K. Mitrovici, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija; 2 Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak, Srbija; 3 Samostalni consultant u oblasti urbanizma i prostornog planiranja, Niš, Srbija
 6. ENERGETSKA VREDNOST KOLUBARSKOG LIGNITA - POREĐENJE SA ODABRANIM VIDOVIMA DOBIJANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (NATURALNI PARAMETRI KJ/KG, KCAL)ENERGY VALUE OF KOLUBARA LIGNITE - COMPARISON WITH SELECTED ASPECTS OF ELECTRICITY GENERATION (NATURAL PARAMETERS E.G. KJ/KG, KCAL)
  Bogoljub VUČKOVIĆ1, Hranislav STOJKOVIĆ2, Miroslav IGNJATOVIĆ3, Tomislav ŠUBARANOVIĆ4, Milovan RAKIJAŠ5
  1 EPS Beograd, Branch Kolubara, Division Project, Lazarevac; 2 Chinese Southeastern European Business Association (CSEBA), Belgrade; 3 Business Chamber of Serbia, Belgrade; 4 Mining & Geology Faculty, Belgrade University, Belgrade; 5 Hidro-Georad Belgrade, Belgrade
 7. SIMULACIJA IZVORA ENERGIJE ZASNOVANOG NA FN, AKUMULATORU, GORIVNOJ ĆELIJI I SUPERKONDENZATORU
  SIMULATION OF A ENERGY SOURCE BASED ON PV, ACCU BATTERY, FC AND SUPERCAPACITOR
  Miša STEVIĆ1, Zoran STEVIĆ1, Daniel MIJAILOVIĆ2
  1 University of Belgrade, Technical faculty in Bor, Serbia; 2 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia 

13.00–14.00 Pauza
 
14.00–16.00 h Aplikacije i usluge 

 1. OSNOVNI ASPEKTI FUNDIRANJA VETROGENERATORA U NAŠIM USLOVIMA
  THE BASIC ASPECTS OF WIND TURBINE FOUNDATIONS IN OUR CONDITIONS
  Aleksandar SAVIĆ1, Slobodanka JOVAŠEVIĆ2, Milica VLAHOVIĆ3, Sanja MARTINOVIĆ3, Tatjana VOLKOV-HUSOVIĆ4
  1 University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, 2 University of Coimbra, Faculty of Civil Engineering, 3 University of Belgrade, IHTM, 4 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metalurgy
 2. TERMOGRAFSKO OCENJIVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI STAMBENIH ZGRADA, INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I TOPLANA
  THERMOGRAPHY ASSESSMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS, INDUSTRIAL PLANTS AND HEATING PLANTS
  Zoran STEVIC1, Mirjana RAJCIC-VUJASINOVIC1, Dejan ANTIC1, Daniel MIJAILOVIC2
  1 Tecnical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia; 2 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
 3. MATEMATIČKI MODEL KOMPONENATA NAMENSKOG RAČUNARSKOG SISTEMA ORIJENTACIJE BUŠILICE SA FEROSONDAMA
  MATHEMATICAL MODEL OF COMPONENTS OF THE DEDICADED COMPUTER SYSTEM OF ORIENTATION OF BORING INSTRUMENT ON THE BASIS OF FERROPROBES
  Elena A. PONOMARYOVA
  Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk, Ukraine
 4. NAVODNJAVANJE VOĆNJAKA POMOĆU HIBRIDNOG (PV I DIZEL AGREGATSKOG NAPAJANJA)
  THE IRRIGATION OF ORCHARD BY HYBRID (PV AND DIESEL AGREGATE) ELECTRIC POWER SUPPLY
  Žarko ŠEVALJEVIĆ1, Zoran NIKOLIĆ2
  1 Elektrotehnički fakultet, Beograd; 2 Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
 5. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA GREJANЈA OBJEKTA TOPLOTNOM PUMPOM, U BIVALENTNOM SISTEMU
  TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF HEAT PUMP BUILDING HEATING IN BIVALENT SYSTEM
  Miroslav VULIĆ1, Kristijan VUJIČIN2
  1 Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; 2 Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 6. JEDAN POGLED UNAPRED, DVA UNAZAD
  ONE LOOK FORWARD, TWO BACK
  Aleksandar SAVIĆ
  Elektrotehnička škola „Rade Končar", Beograd
 7. PLANIRANJE SOLARNIH PARKOVA - ISKUSTVA NEMAČKE I SRBIJE
  PLANNING ASPECTS OF SOLAR PARKS - EXPERIENCE OF GERMANY AND SERBIA
  Dejan DOLJAK1, Aleksandar DEDIĆ2, Milan MILENKOVIĆ1
  1 Geographical Institute "Jovan Cvijić", Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia; 2 Faculty of Forestry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
 8. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE SISTEMA ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PODEŠAVANJEM OPTIMALNOG NAGIBA I AZIMUTA SUNČEVOG PRIJEMNIKA POMOĆU ALGORITMA HOOKE JEEVES
  ENVIRONMENTAL GAINS OF DHW SYSTEM THROUGH OPTIMUM SOLAR COLLECTOR SLOPE AND AZIMUTH ANGLES USING THE HOOKE JEEVES ALGORITHM
  J. SKERLIĆ, N. LUKIĆ, D. NIKOLIĆ
  Faculty of Engineering at Kragujevac, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
 9. ENERGETSKA OPTIMIZACIJA SRPSKIH ZGRADA KORIŠĆENJEM HOOKE-JEEVES ALGORITMA
  ENERGY OPTIMIZATION OF SERBIAN BUILDINGS USING THE HOOKE JEEVES ALGORITHM
  D. NIKOLIĆ, N. LUKIĆ, J. SKERLIĆ
  Faculty of Engineering at Kragujevac, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia 

16.00–16.15 h Pauza
 
16.15–18.00 h Nastavak rada skupa
Prezentacija firme Zodax 

 1. MODEL HIBRIDNOG SISTEMA SA OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE PRIKLJUČEN NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU
  MODEL OF A GRID CONNECTED RENEWABLE SOURCES HYBRID SYSTEM
  Milan TOMOVIĆ, Miroljub JEVTIĆ
  Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica
 2. MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA FOTONAPONSKIH ĆELIJA U BEOGRADU I JEDAN METOD EKOLOŠKOG NAPAJANJA REPUBLIKE SRBIJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
  THE POSSIBILITIES OF PV USE IN BELGRADE AND ONE METHOD OF ECO SUPPLY THE REPUBLIC SERBIA WITH ELECTRIC ENERGY
  Zoran NIKOLIĆ1, Dušan NIKOLIĆ2
  1 Institute of technical sciences of the SASA, Belgrade, Serbia; 2 Entura, Victoria, Australia
 3. METODE TESTIRANJA SUPERKONDENZATORA
  SUPERCAPACITORS TEST METHODS
  Zoran STEVIC1, Mirjana RAJCIC-VUJASINOVIC1, Ilija RADOVANOVIC2, Daniel MIJAILOVIC3
  1 Tecnical Faculty in Bor, University of Belgrade, Serbia; 2 IC ETF, University of Belgrade, Serbia; 3 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
 4. KAPACITIVNE KARAKTERISTIKE ELEKTRODA OD POROZNOG UGLJENIKA ISPITANE NOVIM ELEKTROHEMIJSKIM SISTEMOM TESTIRANJA SUPERKONDENZATORA
  THE CAPACITIVE PERFORMANCES OF POROUSCARBON ELECTRODES INVESTIGATED BY NOVEL SYSTEM FOR ELECTROCHEMICAL TESTINGOFSUPERCAPACITORS
  Daniel MIJAILOVIĆ1, Zoran STEVIĆ2, Vladimir PANIĆ3, Marija VUKČEVIĆ4, Dušica STOJANOVIĆ4, Petar USKOKOVIĆ4
  1 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia; 2 Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Serbia; 3 Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy - Department of Electrochemistry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia; 4 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
 5. EKSTRAPOLACIJA PODATAKA DOBIJENIH SA STANICE ZA VETAR KORISTEĆI IMPLMENTACIJU CFD MODELA U OKVIRU SOFTVERSKOG PAKETA WINDSIM
  EXTRAPOLATION OF THE MEASURED WIND DATA USING CFD MODEL IMPLEMENTED IN THE WINDSIM SOFTWARE PACKAGE
  Đorđe KLISIĆ1, Miodrag ZLATANOVIĆ1, Ilija RADOVANOVIĆ2, Ivan POPOVIĆ1
  1 School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade; 2 Innovation Center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Belgrade 

18.00 h Svečana večera za učesnike sa kotizacijom

 

Obaveštenje autorima

Obrazac za PP prezentaciju možete preuzeti ovde.  

Rezimea radova koji su stigli na vreme za recenziju, biće objavljena u štampanom zborniku rezimea namenjenom učesnicima sa plaćenom kotizacijom i autorima koji izlažu rad. Nakon skupa, izloženi radovi će biti objavljeni u zborniku izloženih radova, na CD-u, sa svojom paginacijom i brojem ISBN. CD sa zbornikom izloženih radova dobijaju učesnici sa plaćenom kotizacijom i autori koji su rad izložili.

•   •   •

Svetske potrebe za energijom, posebno električnom, postaju sve veće. Porast broja stanovnika u svetu na preko 7 milijardi zahteva znatno veće učešće obnovljivih izvora energije koji su pored toga i ekološki znatno prihvatljiviji. Neobnovljivi izvori energije su iscrpivi, nisu ekološki prihvatljivi, jer izazivaju razne oblike zagađenja, kao i jedan od najvećih izazova u ljudskoj istoriji - klimatske promene i globalno zagrevanje. Da bi se to ublažilo korišćenje fosilnih goriva se mora smanjiti, jer dok god su ugalj, nafta i gas primarni energetski izvori, svet neće napraviti taj neophodan korak napred. 

Obnovljivi izvori energije će se u Evropi sve više koristiti, što vodi smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i manjoj zavisnosti od nafte. U traganju za takvim rešenjima, Evropska unija je postavila ambiciozan cilj – Direktivu 2009/28/EC koja propisuje da se do 2020. godine ukupna potrošnja energije smanji za 20%, da u ukupnoj potrošnji energije obnovljivi izvori učestvuju sa 20%, kao i da se emisija gasova sa efektom staklene bašte smanji za 20%. Evropska unija ulaže velika sredstva u ostvarenje ciljeva smanjenja emisije ugljenika, postizanja konkurentnih cena i zaštite životne sredine.

VAŽNI DATUMI 

 • Prijem apstrakta, 3.6.2016.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta, 17.6.2016. 
 • Prijem radova, 22.7.2016. 
 • Slanje izveštaja recenzenata, 12.8.2016. 
 • Prijem završenih radova, 9.9.2016. 
 • Održavanje 4. MKOIEE, 17. i 18. oktobar 2016. 

CILJEVI KONFERENCIJE  

 • Promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE.
 • Unapređenje tehnologija za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije.
 • Informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE.
 • Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE.
 • Promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije sa ciljem smanjivanja njihove potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti.
 • Afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije. 

TEME KONFERENCIJE 

Životna sredina, održivost i politika 

 • Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj
 • Ekonomski aspekti
 • Trendovi: prošlost, sadašnjost, budućnost
 • Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE
 • Planiranje i održivost
 • Zakonska regulativa i standardizacija 

Energetski izvori i skladištenje energije 

 • Energija iz biomase, čvrstog otpada i biogasa 
 • Geotermalna energije 
 • Hidroenergija 
 • Energija vetra 
 • Energija sunca
 • Termoelektrični sistemi
 • Gorivne ćelije
 • Sistemi za skladištenje energije
 • Novi materijali i nove tehnologije u OIE 

Aplikacije i usluge 

 • Industrija
 • Objekti u urbanoj i ruralnoj sredini
 • Komunalni objekti
 • Poljoprivreda
 • Električna energija
 • Transport 

MEĐUNARODNI NAUČNI ODBOR   

 • Prof. Viorel Badescu, Rumunija
 • Prof. dr Pellumb Berberi, Albanija
 • Prof. dr Oleksandr Bondarenko, Ukrajina
 • Prof. dr Alla Denysova, Bugarska
 • Prof. dr Aleksandar Gajić, Srbija
 • Akademik prof dr Zoran Đurić, Srbija
 • Dr Aleksandar Ivančić, Španija
 • Prof. dr Miroljub Jeftić, Srbija
 • Rastislav Kragić, Srbija
 • Prof. Vladimir Krstić, Kanada
 • Prof. Nikolay N. Lopatkin, Rusija
 • Prof. Nikolay Mihailov, Bugarska
 • Prof. dr Stefka Nedeltcheva, Bugarska
 • Mr Dušan Nikolić, Australia
 • Dr Zoran Nikolić, Srbija
 • Prof. dr Elena Ponomareva, Ukrajina
 • Dr Mila Pucar, Srbija
 • Prof. dr Nikola Rajaković, Srbija
 • Prof. dr Valerij Sitnikov, Ukrajina
 • Prof. dr Velimir Stefanović, Srbija
 • Prof. dr Zoran Stević, Srbija (predsednik Odbora)
 • Prof. dr Zoran Stojiljković, Srbija
 • Prof. dr Volodymyr Sydorets, Ukrajina
 • Prof. dr Michael Todorov, Bugarska
 • Dr Zhongying Wang, Kina
 • Dr Wanxing Wang, Kina
 • Dr Xuejun Wang, Kina
 • Dr Ruiying Zhang, Kina    

ORGANIZACIONI ODBOR 

 • Rastislav Kragić
 • Zoran Nikolić (predsednik Odbora)
 • Ilija Radovanović
 • Zoran Stević
 • Stevan Šamšalović
 • Žarko Ševaljević
 • Dragomir Šamšalović 
 • Vladan Galebović 

POZIV NA SPONZORSTVO

Četvrta konferencija o obnovljivim izvorima električne energije ima jednog generalnog pokrovitelja, a može imati više glavnih sponzora i sponzora. Organizator poziva zainteresovane kolektive da pos-tanu sponzori 4. Konferencije i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi se ostvarila mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju: 

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu i pozivu za učešće na skupu.
 • Naziv firme (logotip), dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora biće objavljen na stranici Konferencije, na sajtu Organizatora.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u štampani program skupa. Prezentacije sponzora biće na CD-u koji je sastavni deo materijala skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa. 

VAŽNE NAPOMENE 

 • U prijavi rada, predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. 
 • Poželjno je da rad ne bude duži od 6 strana.
 • Zvanični jezici komuniciranja su engleski i srpski.
 • Kotizacija za građane Srbije iznosi 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti), ako se uplata izvrši do 1. oktobra, a posle tog datuma iznosi 140 evra (u dinarskoj protivvrednosti). Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova, zbornik radova (na CD-u), troškovi organizacije skupa, svečani ručak po završetku skupa i dr.
 • Članovi SMEITS-a i studenti imaju popust od 20% na kotizaciju.
 • Autori radova oslobođeni su plaćanja kotizacije.
 • Apstrakti radova koje Međunarodni naučni odbor prihvati i uvrsti u program, biće objavljeni u zborniku rezimea radova. Radovi će biti objavljeni na CD-u sa svojim brojem ISBN. 
 • Inženjerska komora Srbije uvrstila je Četvrtu međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije u svoj Program kontinuirane obuke. 

ORGANIZATOR 

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 
Društvo za obnovljive izvore električne energije (DOIEE)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd. Tel. 011/3230 041, 3031 696, tel./faks 3231 372. 
E mail: office@smeits.rs, www.smeits.rs

  

 

 DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

ундефинед

 Cilj konferencije je promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja obnovljivih izvora električne energije. Iz tih razloga pozivaju se istraživači, projektanti, ekonomisti i potencijalni korisnici postrojenja za dobijanje električne energije iz obnovljivih izvora da svojim učešćem doprinesu bržem razvoiju ovakvih sistema.

Konferenciju je otvorio Dr Aca Marković, predsednik UO EPS-a. Skup su, pored ostalih, pozdravili i Milovan Glavonjić, predsednik UO Inženjerske komore Srbije i Tanja Stojanović iz Ministarstva energeike, regionalnog razvoja i zaštite čovekove sredine. 

 

  Video snimak - otvaranje 

 

Милован Главоњић Милован Живковић 

 PRES INFORMACIJA
Druga međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

 

Prvenstveni cilj konferencije je promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja obnovljivih izvora električne energije. Pored toga, ciljevi ove konferencije su: unapređenje postupaka za korišćenje obnovljivih izvora električne energije kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije. Informisanje i obrazovanje javnosti u domenu obnovljivih izvora električne energije, Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni obnovljivih izvorAa električne energije, Promovisanje energetske efikasnosti u korišćenju električnih potrošača kao sredstva za smanjivanje potrošnje električne energije i afirmacija obnovljivih izvora električne energije.


Vizija Druge međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije je da posle Prve konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, održane 15. i 16 septembra 2011. u Beogradu doprinese daljoj popularizaciji i korišćenju obnovljivih izvora električne energije.

 

Energetske potrebe se uglavnom podmiruju ekološki problematičnim fosilnim gorivima kojih ima sve manje, a koja sve više zagađuju životnu okolinu. Zbog toga je poslednjih godina povećano interesovanje naučne i stručne javnosti za korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE). Jedan od razloga njihovog nedovoljnog korišćenja je, pored nedostatka finansijskih sredstava i nepotpunih saznanja o ovoj vrsti energije, nedovoljno razvijena ekološka svest. Srećom, odnos prema energiji se menja. Sve više podsticajnih mera za dobijanje elektirčne energije iz obnovljivih izvora, za usavršavanje tehnologija njihovog korišćenja, pravljenje modela za planiranje, primenu, finansiranje itd. - doprinose stvaranju boljih uslova za korišćenje ovih vrsta energetskih izvora.

 

Poznati su ciljevi EU da do 2020. godine smanji ukupnu potrošnju energije za 20%, da u ukupnoj potrošnji energije koristi 20% njenih obnovljivih izvora i da emisiju gasova staklene bašte smanji za 20%. Poseban značaj posvećen je obnovljivim izvorima električne energije (OIEE), tako da su vlade skoro svih evropskih država donele uredbe o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije.

 

Obnovljivi izvori električne energije (OIEE) predstavljaju verovatno centralni deo proučavanja korišćenja OIE jer električna energija predstavlja najkvalitetniji vid energije koji se lako proizvodi, prenosi, koristi i pretvara u praktično sve ostale vidove energije. Pored toga, električna energija se može dobiti iz gotovo svih vrsta obnovljivih izvora energije.

 

Teme koje će se razmatrati na konferenciji su:

 • Potencijali za proizvodnju OIEE
 • Smanjenje globalnih i mikroklimatskih promena
 • Smanjenje zagađenja životne sredine primenom OIEE
 • Tehnologije korišćenja transportnih sredstava sa električnim pogonom u gradovima
 • Energetska efikasnost proizvodnje i potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora
 • Tehnologije i sistemi korišćenja ostrvskih vrsta OIEE; projektovanje, simulacija i optimizacija sistema korišćenja OIEE
 • Tehnologije i sistemi korišćenja mrežom povezanih vrsta OIEE; projektovanje, simulacija i optimizacija
 • Integracija sistema OIEE u postojeće elektrodistributivne sisteme i okruženja
 • Tehnologija i sistemi za proizvodnju električne energije pri kombinovanoj proizvodnji električne i toplotne energije za potrebe industrije i sistema daljinskog grejanja
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije iz biomase, čvrstog otpada i biogasa
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem malih hidroelektrana
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem geotermalne energije
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem energije vetra
 • Tehnologije i sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem energije Sunca
 • Informacione tehnologije i modeli za optimalne sisteme korišćenja OIEE
 • Pravna i tehnička regulativa u domenu primene OIEE .

 

 

 

 

KONFERENCIJA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ODRŽAĆE SE 15 I 16 SEPTEMBRA 2011. GODINE U DOMU NIKOLA TESLA KNEZA MILOŠA 9.

PRVA INFORMACIJA

POSLEDNJA INFORMACIJA O KONFERENCIJI

 

 

 

 

VIDEO KLIPOVI SA PREDAVANJA

Elcom Trade


Generalni pokrovitelj  
52. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

Trox

Pokrovitelj izložbe u okviru
52. Međunarodnog kongresa o KGH