latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 13/04/2021
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva

S. Genić, B. Jaćimović, Srđan Mitić, P. Kolendić

undefined
Kompletan inženjerski rad u današnje vreme podrazumeva, pored tehničkih znanja u oblasti projektovanja, konstruisanja, ispitivanja, eksploatacije i održavanja postrojenja i opreme, i poznavanje osnova za sprovođenje ekonomskih analiza. Imajući ovo u vidu u ovoj knjizi su objašnjeni osnovni pojmovi i prikazane osnovne tehnike za sprovođenje ekonomskih analiza, bez namere da se pred inženjere, kojima je knjiga prvenstveno namenjena, postavlјaju kompleksni zadaci iz oblasti ekonomske struke i nauke. 
U osnovi knjiga se sastoji iz sledećih delova:
• procena investicionih i eksploatacionih troškova postrojenja;
• procena isplativosti postrojenja;
• procena zatečene vrednosti korišćene opreme;
• pregled kretanja osnovnih parametara poslovanja procesne industrije od drugog svetskog rata do danas.
Pisani materijal je sistematizovan prema važećim svetskim kriterijumima, pri čemu su pojmovi uvođeni postupno i sa neophodnim objašnjenjima, smatrajući da čitalac poseduje skromna znanja iz ekonomskih nauka. U knjizi su predstavlјeni osnovni, a u isto vreme i najvažniji, metodi za ekonomske procene, koji se u današnje vreme koriste za ocenu projekata.
Izvori koji su korišćeni pri izradi ove knjige obuhvataju klasičnu, ali i savremenu literaturu u ovoj oblasti, a naravno i sopstvena iskustva autora stečena kroz dugogodišnji rad. Na kraju svakog poglavlјa dat je pregled korišćene literature koja može da koristi kao putokaz čitaocu za samostalno proširivanje znanja.

ZAKLJUČCI RECENZENATA

Vojislav Genić, dipl. inž. maš.
generalni direktor SAP West Balkans Beograd 
Na našu korist, a moram reći i zadovolјstvo, pred nama se sada nalazi ovaj rukopis koji izbalansirano tretira problematiku tehno-ekonomskih analiza i isplativosti investiranja u postrojenja procesne industrije. Iako pre svega obuhvata tehno-ekonomske analize za procesnu industriju, rukopis daje puno osnova koji se mogu iskoristiti i za druge vrste industrija, jer dubinski zalazi u mnoge ekonomske elemente koji su zajednički za sve vrste investicija u inženjerstvu.
U sadašnjem trenutku možda je i najveća vrednost rukopisa ta što je jedan od retkih koji zapravo mladim inženjerima utire put u oblast inženjerske delatnosti koja će biti sve značajnija u budućnosti. Sa ovakvim sveobuhvatnim pristupom, inženjerski naraštaji u Srbiji i regionu su spremni da se upuštaju u velike projekte u procesnoj industriji kojih će nadamo se biti sve više (termo i hidro energetika, petrohemijski kompleks, prehrambena industrija, zaštita životne sredine i tako dalјe).

Doc. dr Mirjana Stamenić, dipl. inž. maš.
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Iz predloženog teksta neosporno se vidi da je on rezultat višegodišnjeg ozbilјnog i savesnog rada autora koji su se potrudili da obilјem primera i podataka kako u osnovnom tekstu tako i u okviru Priloga približe i učine ovu materiju jasnom i veoma korisnom za praktičnu upotrebu kod tehno-ekonomskih analiza u oblasti procesnog inženjerstva. „Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva” je knjiga koja objedinjuje teoretsko-metodološki i praktični pristup ekonomskim analizama koju bi trebalo svaki inženjer da poseduje u okviru svoje lične stručne biblioteke.

Ivana Ugrenović, M.Sc. investicionog bankarstva 
U današnjem društvu znanje je postalo osnovni resurs privređivanja. Tradicionalni prirodni resursi: zemlјište, radna snaga i kapital postali su od sekundarnog značaja jer se mogu lako pribaviti samo ako se poseduje znanje. Ova knjiga je namenjena savremenim inženjerima koji su spremni da uče, otvoreni su za nova znanja iz drugih oblasti i koji žele da postignu poslovnu izvrsnost. Grupa autora je na krajnje jednostavan način uvela i upoznala inženjere sa osnovnim pojmovima iz ekonomske analize i na praktičnim primerima pokazala njenu primenu u oblasti procesnog inženjerstva. Posredno, ova knjiga objašnjava inženjerima da je klјuč liderske pozicije u privredi i tehnologiji društveni položaj stručnjaka koji poseduju raznovrsna znanja i društveno prihvatanje njihovih vrednosti.Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH