latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 13/06/2017
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Prikaz 30. Procesinga

Jubilarni, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, koji organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u, održan je 1. i 2. juna 2017. u „Japanskom salonu" beogradskog Sava centra. Na otvaranju skupa, učesnicima i gostima obratili su se prof. dr Miroslav Stanojević (predsednik Organizacionog odbora, sa Mašinskog fakulteta u Beogradu) i prof. dr Aleksandar Jovović (predsednik Naučno-stručnog odbora, sa Mašinskog fakulteta u Beogradu). Na otvaranju su govorili predstavnici pokrovitelja skupa prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta iz Beograda, i prof. dr Petar Uskoković, prodekan Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda. Na kraju je prof. dr Martin Bogner, dugogodišnji predsednik Organizacionog odbora i zvanično otvorio Kongres.

  

Prof. dr Miroslav Stanojević

 undefined

Prof. dr Aleksandar Jovović 

 undefined

  

 Prof. dr Radivoje Mitrović

 undefined

Prof. dr Petar Uskoković 

 undefined


 

 Prof. dr Martin Bogner

 undefined

U Naučnom i Organizacionom odboru ovogodišnjeg kongresa bili su prisutni predstavnici svih Mašinskih fakulteta u Srbiji (Novog sada, Niša, Kragujevca i Kraljeva) u okviru kojih je oblast procesne tehnike zastupljena u nastavi. Kao i u prethodnom periodu najveću pomoć u organizovanju Procesinga dali su članovi Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Značajno unapređenje saradnje ove godine ostvareno je sa predstavnicima Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu kroz uključivanje u Društvo za procesnu tehniku, organizaciju Procesinga i prijavu značajnog broja radova.

U toku dva dana rada na Kongresu je bilo preko 150 učesnika (inženjera iz privrede, sa fakulteta, instituta). Učesnici kongresa bili su i studenti Mašinskog, Tehnološko-metalurškog i Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda. 

Program 30. Procesinga obuhvatio je oblasti: projektovanja i razvoja u procesnoj industriji; konstruisanja mašina, aparata i uređaja; pripreme i vođenja izgradnje i montaže industrijskih postrojenja; industrijskih i laboratorijskih merenja; ispitivanja i atestiranja materijala, proizvoda, mašina i aparata; istraživanja i razvoja nove opreme i industrijskih sistema

Za ovogodišnji skup bilo je prihvaćeno 70 radova za koje su dostavljeni apstrakti. Do predviđenog roka dostavljeno je 59 radova u celini, od kojih je, posle obavljenih recenzija, u zvanični program skupa uvršteno 57 radova podeljenih u sedam tematskih oblasti. Autori radova su dostavili pripremljene prezentacije u jednoobraznoj formi koja je bila definisana za skup. Jedan broj radova predstavljen je u okviru poster sesije kao i svi radovi studenata.

Autori radova su pored mašinskih i inženjeri drugih struka (tehnologije, elektrotehnike, jedan doktor medicine i dr.) koji se bave različitim delatnostima u procesnoj tehnici.

Na Kongresu je izloženo 10 radova sa 17 inostranih autora i koautora. U naučnom odboru bilo je uključeno 14 inostranih članova iz osam zemalja (Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rumunije, Norveške, Makedonije, Španije, SAD i Kanade) i 14 članova iz Srbije sa sedam fakulteta.

Prvog dana, prema programu, predstavili su se sponzori firme Wilo Beograd, Ovex inženjering, Beograd i Grundfos Srbija sa prikazima opreme (iz oblasti tretmana voda) iz svojih proizvodnih programa i rešenjima za uštedu energije i smanjenje nepovoljnih uticaja na okolinu.

Štampan je Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova razvrstanih u sedam tematskih oblasti. U tekstu u prilogu Zbornika dat je pregled istorijata Procesinga i časopisa Procesna tehnika, pod naslovom „Povodom tridesetog Procesinga", koji je pripremljen povodom održavanja jubilarnog 30. Procesinga.

Zbornik radova u celini će nakon skupa dobiti CIP i ISBN. Jedan broj izloženih radova dobiće oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova, a izabrani radovi će biti objavljeni i u časopisu „Procesna tehnika" u 2017. godini.

Po tradiciji, na 30. Procesingu dodeljene su povelje Društva za procesnu tehniku SMEITS-a za doprinos u oblasti procesne tehnike, za najbolji diplomski (master) rad u 2016/2017, za najbolje studentske radove i za najbolje prijavljene radove. 

Žiri za dodelu nagrada ove godine bio je u sastavu: 

 • Prof. dr Aleksandar Petrović (Mašinski fakultet u Beogradu),
 • Prof. dr Dejan Radić (Mašinski fakultet u Beogradu),
 • Prof. dr Mirjana Kijevčanin (Tehnološko metalurški fakultet u Beogradu),
 • Docent dr. Dušan Todorović (Mašinski fakultet u Beogradu),
 • Milica Karanac (Tehnološko metalurški fakultet u Beogradu). 

Povelje u ime žirija dodelio je prof. dr Aleksandar Petrović.

Dobitnici su:

1. Za doprinos u oblasti procesne tehnike

Prof. dr Martin Bogner, koji je bio predsednik Organizacionog odbora 16 kongresa Procesing u periodu 1988-2004, inicijator osnivanja Sekcije za procesnu tehniku pri SMEITS-u 1984. i početka izdavanja časopisa Procesna tehnika 1985, čiji je glavni urednik bio do 2004.

2. Za najbolji diplomski (master rad) odbranjen u periodu: juni 2016. - maj 2017.

Veroljub Jeremić, Mašinski fakultet, Beograd, odsek: Procesna tehnika (mentor: prof. dr Aleksandar Jovović) za rad pod naslovom „Idejno rešenje prečišćavanja otpadnih voda za naselje sa 50 ekvivalentnih stanovnika".

Elizabeta Katona, Mašinski fakultet, Beograd, odsek: Procesna tehnika (mentor: prof. dr Aleksandar Jovović) za rad pod naslovom „Idejno rešenje procesa i opreme za dobijanje biogasa iz tretmana otpadnih voda sa farme svinja kapaciteta do 2000 tovljenika" 

3. Za najbolje studentske radove prijavljene za Procesing 2017. 

Jovana Gradinac, Katarina Knežević, Katarina Milivojčević, Mašinski fakultet, Beograd, za rad pod naslovom „Mogućnosti unapređenja i rekonstrukcije postrojenja za desalinizaciju morske vode"

Sara Momčilović, Gorica Ivaniš, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, za rad pod naslovom „Određivanje termodinamičkih i transportnih svojstava smeše dizel goriva sa biodizelom i etanolom"

4. Za najbolje radove prijavljene za Procesing 2017.

Dragana Radovanović, Milisav Ranitović, Željko Kamberović, Marija Korać, Milorad Gavrilovski, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, za rad pod naslovom „Tretman otpadne vode iz nove topionice bakra RTB Bor"

Goran Jankes1,2, Miloš Kostić2, Miloš Saleta2, Nikola Petković2, Marko Radosavljević2; 1) Univerzitet u Beogradu, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Beograd, 2) Centar za energetsku efikasnost i održivi razvoj - CEEFOR Beograd, za rad pod naslovom „Kogeneracija u industriji korišćenjem gasnih motora"

 

Prikaz sastavio
prof. dr Miroslav Stanojević
predsednik Organizacionog odbora 30. Procesinga

Radovi izloženi na 30. Procesingu

1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta 

1.

Pristup rizicima u sistemu menadžmenta kvalitetom zasnovan na metodi FMEA

     undefined  

Ana Čobrenović1), Mladen Đurić2), 
1) MPC Holding, Beograd, 2) Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd 

2.

Postupci za procenu rizika od požara

    undefined

Ivan Aranđelović1), Radenko Rajić2), Marko Savanović1)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnička škola strukovnih sudija „Tehnikum Taurunum“, Beograd

3.

Inženjerska etika

Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Nebojša Manić, Saša Marković
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

4.

Organizacija rada u laboratoriji za Automatsko upravlјanje i programabilne logičke kontrolere

    undefined

Aleksandar Savić, Dragan Knežević
Elektrotehnička škola „Rade Končar“, Beograd

2. Procesne tehnologije 

5.

Otpornost na udar kompozitnih kolon lamina

Vera Obradović1), Dušica Stojanović2), Vesna Radojević2), Petar Uskoković2), Radoslav Aleksić2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

6.

Moderan pristup organskoj sintezi upotrebom mikroreaktorskih sistema

    undefined

Julijana Tadić1), Ana Dajić1), Luka Matović1), Jovan Jovanović1), Marina Mihajlović1), Dušan Mijin2), Mića Jovanović2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

7.

Tretman otpadne vode iz nove topionice bakra RTB Bor

    undefined

Dragana Radovanović, Milisav Ranitović, Željko Kamberović, Marija Korać, Milorad Gavrilovski
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

8.

Primena azo boja u izradi fotonaponskih sistema

    undefined

Luka Matović1), Aleksandra Mašulović2), Julijana Tadić1), Jelena Lađarević2), Bojan Božić2), Branimir Grgur2), Maja Radetić2), Dušan Mijin2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

9.

Tehnološki procesi utečnjavanja i isparavanja zemnog gasa u funkciji lanca snabdevanja svetskog tržišta

Dragan Radiš
Messer Tehnogas AD, Beograd

10.

Procesibilnost livenih kompozitnih eksploziva

    undefined

Danica Simić, Mirjana Dimić, Bojana Fidanovski, Uroš Anđelić
Vojnotehnički institut, Beograd

Poster sesija

11.

Proračun i dimenzionisanјe vrtložnih gorionika korišćenјem namenskog softvera

Branislav Repić, Aleksandar Erić, Stevan Nemoda, Milica Mladenović
Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke, „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Beograd

12.

Uklanjanje arsena iz vodenih rastvora primenom modifikovanog otpadnog PET-a

Milica Karanac, Jelena Rusmirović, Zlata Veličković, Dimitrije Stevanović, Aleksandar Marinković
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

13.

Predviđanje dopunskih molarnih zapremina pomoću Prigogine-Flory-Patterson (PFP) i Extended Real Association Solution (ERAS) modela

Nikola Grozdanić, Ivona Radović
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

14.

Modelovanje termofizičkih veličina rastvarača koji se koriste pri regenerativnim mokrim postupcima odsumporavanja dimnih gasova

Divna Majstorović1), Nikola Živković2), Emila Živković1), Mirjana Kijevčanin1)
1) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Beograd

15.

Dvofazni rastvarači kao ekološka alternativa za isparljive industrijske rastvarače

Jelena Vuksanović
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

16.

Eksperimentalno i teorijsko istraživanje cis– i trans– izomera

Milana M. Zarić1), Mirjana Lj. Kijevčanin2)
1) NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 Radovi studenata – poster sesija 

17.

Tehnički propisi i standardi kao podrška primeni metrologije u organizacionim sistemima: pregled stanja u Srbiji

Milica Ilić, Nina Dubajić, Jelena Draganović
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

18.

Značaj analize rizika i korisne metode: studija slučaja srpskih proizvodnih kompanija

Мirjana Štefika, Miloš Nedeljković, Magdalena Pejović
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

19.

Mogućnosti unapređenja i rekonstrukcije postrojenja za desalinizaciju morske vode

Jovana Gradinac, Katarina Knežević, Katarina Milivojčević
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

20.

Sistem za dobijanje pijaće vode iz arteških bunara

Zaga Trišović
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

21.

Konstrukcija suda za topljenje olova u kućnim uslovima

Predrag Živković
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

22.

Određivanje termodinamičkih i transportnih svojstava smeše dizel goriva sa biodizelom i etanolom

Sara Momčilović, Gorica Ivaniš, 
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

23.

Optimizacija mokrog postupka granulacije u fluidizovanom sloju

Katarina Joksimović1), Radmila Živanović1), Mihal Đuriš2), Zorana Arsenijević2), Tatjana Kaluđerović Radoičić1)
1) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2) Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Beograd

   

Predstavljanje sponzora 

Wilo, Beograd 

               

Ovex inženjering, Beograd

              

Grundfos Srbija, Beograd

                

3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja  

24.

Automatizacija postrojenja za skladištenje i pretakanje metanola u pogonu za proizvodnju dizela

    undefined

Stanko P. Stankov, Saša P. Arsić, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić
Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

25.

Gašenje individualnih kotlovskih postrojenja i povezivanje na toplovodnu mrežu sistema daljinskog grejanja

    undefined

Toni Osmanoski1), Dragoslav Valdevit1), Nikola Karličić2)
1) JKP „Beogradske elektrane“, Beograd; 2) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

26.

Izrada tehničke dokumentacije, nadzor i puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) na Kopaoniku – iskustvo projektanata

    undefined

Zorana Radibratović, Marko Ljuboja, Bilјana Cakić
Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ AD, Beograd

27.

Primena Internet of Things (IoT) rešenja u upravljanju održavanjem u proizvodnji

    undefined

Dejan Damnjanović
Atoms and Bits d.o.o., Beograd

28.

Proračun posuda sa vazduhom za zaštitu cevovoda od hidrauličnog udara

    undefined

Nikola Tanasić1), Mirjana Stamenić1), Srbislav Genić1), Andrija Petrović1), Milan Milivojević2), Dorin Lelea3)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 3) Politehnica University Timisoara, Romania

4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme 

29.

Projektovanje automatskih visokoregalnih skladišta (AVS-a) u farmaceutskoj industriji

    undefined

Nenad Kosanić
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

30.

Automatizacija fabričkih ispitivanja distributivnih transformatora

    undefined

Krsta Brčić1), Branislav Brčić1), Dragan Radić2),
1) Luthardt doo Beograd, 2) MINEL-DINAMO doo, Beograd

31.

Obim ispitivanja zavarenog spoja kod posuda pod pritiskom prema SRPS EN 13445-2:2014

    undefined

Sanja Petronić, Radomir Jovičić, Olivera Erić-Cekić, Dimitrije Maljević
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj 

32.

Biološki tretman fenolne otpadne vode

Sabina Begić1), Vladan Mićić2), Zoran Petrović2), Darko Manjenčić3)
1) Tehnološki fakultet Tuzla Univerziteta u Tuzli, FBiH, 2) Tehnološki fakultet Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH, 3) Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

33.

Mogućnost odgovora zdravstvenih ustanova na industrijske akcidente – primer zdravstvene ustanove u opštini Obrenovac

Zoran Lapčević1), Borjan Brankov2), Marina Nenković-Riznić2), Mila Pucar2), Stefan Mandić-Rajčević3), Mića Jovanović4)
1) Javno komunalno preduzeće „Obrenovac“, Obrenovac, 2) Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 3) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 4) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

34.

Eksperimentalna aparatura za simulaciju sagorevanјa biomase i kontrolu azotnih oksida

    undefined

Milica Mladenović, Ana Marinković, Milijana Paprika, Branislav Repić
Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke, „Vinča“ Univerziteta u Beogradu, Beograd

35.

Ispitivanje ispravnosti automatskih mernih sistema za kontinualno merenje emisije u TE „Nikola Tesla A“ na Bloku A6 u periodu od 2012. do 2016. godine

    undefined

Marko Pavlović, Mihajlo Gigov, Sandra Petković, Miroslav Sofrenić
Rudarski institut, d.o.o., Beograd

36.

Nivo olova u krvi kod dece koja žive u blizini fabrike za reciklažu akumulatora u Zajači

    undefined

Stefan Mandić-Rajčević1), Milan Lepić2), Mića Jovanović3), Petar Bulat4)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Klinika za neurohirurgiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, 3) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 4) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“, Beograd

37.

Ispitivanje mogućnosti uklanjanja sintetskih boja u mikroreaktorskim sistemima

    undefined

Ana Dajić1), Marina Mihajlović1), Dušan Mijin2), Jovan Jovanović1), Mića Jovanović2)
1) Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2) Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

38.

Redizajn sekundarne metalurgije magnezijuma u okviru kompleksa ,,Mg Serbien”

    undefined

Jelena Uljarević, Željko Kamberović, Zoran Anđić, Gordana Kokeza, Darko Radosavljević, Mihailo Dvojaković
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

39.

Analiza uštede energije izborom dobijanja materijala tehnologijama reciklaže ELV-a

    undefined

Dragiša Tolmač1), Jasna Tolmač1), Slavica Prvulović1), Milan Pavlović2), Hosam Bayoumi Hamuda3)
1) Tehnčki fakultet „Mihajlo Pupin” Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjain, 2) FIMEK, Novi Sad, 3) Faculty of Light industry and Environmental Protection Engineering Budapest, Hungary

40.

Uticaj odlagališta kiselog gudrona na kvalitet zemljišta

    undefined

Stojan Simić, Branko Despotović
Rafinerija ulja a.d. Modriča, BiH

41.

Uticaj toplotne izolacije na smanjenje gubitaka energije u industrijskim i energetskim postrojenjima

    undefined

Stojan Simić, Goran Orašanin, Dušan Golubović, Jovana Blagojević, Davor Milić
Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, BiH

42.

Razmatranje mogućnosti zamene goriva kod rafinerijske cevne peći

    undefined

Stojan Simić, Željko Džudželija
Rafinerija ulja a.d. Modriča, BiH

43.

Kogeneracija u industriji korišćenjem gasnih motora

    undefined

Goran Jankes1,2), Miloš Kostić2), Miloš Saleta2), Nikola Petković2), Marko Radosavljević2)
1) Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Centar za energetsku efikasnost i održivi razvoj – CEEFOR, Beograd

44.

Doprinos komunalne policije zaštiti životne sredine

    undefined

Zoran Janjuš1,2), Slobodanka Pavlović2), Igor Jeličić1)
1) Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj Grad Banja Luka, BiH, 2) Fakultet za ekologiju, NUBL, Banja Luka, BiH

45.

Obaranje prašine korišćenjem vodene magle na površinskom kopu „Drmno”

    undefined

Aleksandar Popović
Goša FOM, a.d., Smederevska Palanka

46.

Višekriterijumska optimizacija postrojenja za proizvodnju demineralizovane vode iz toplih izvora

    undefined

Andrija Petrović, Aleksandar Petrović
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

47.

Benčmarking tehnologija uređaja za detoksikaciju u procesu reciklaže ELV-A

Miroslav Vulić1), Virgil Stoica2), Milan Nikolić3), Eleonora Desnica4)
1) Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy in Novi Sad, 2) Faculty of Mechanical Engineering, Polytechnic University of Timisoara; 3) Technical faculty „Mihajlo Pupin”, University of Novi Sad; 4) Technical faculty „Mihajlo Pupin”, University of Novi Sad“

6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji 

48.

2D CFD numerička simulacija fluidizacione komore sagorevanja bazirane na Euler-Euler granularnom modelu

    undefined

Stevan Nemoda, Milica Mladenović, Milijana Paprika, Branislav Repić, Ana Marinković
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Beograd

49.

Temperiranje jestivih ulja procesnim uređajima

    undefined

Duško Salemović1), Aleksandar Dedić2), Erne Varga3), Dragan Halas1)
1) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin; 2) Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 3) Industrija ulja „Dijamant“, Zrenjanin

50.

Numerička simulacija dvofaznog strujanja i razmene toplote u vertikalnom generatoru pare

    undefined

Ivan Joksimović, Milan Petrović, Vladimir Stevanović
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

51.

Korelacione jednačine za određivanje koeficijenta prelaza toplote sa usamljene sferne površine pri prirodnom i prinudnom strujanju vazduha

    undefined  

Tomislav Simonović1), Miloš Mihailović1), Branislav Jaćimović1), Miloš Ivošević1), Loan Laza2)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2) Politehnica University Timisoara, Romania

52.

Prenošenje toplote u gravitacionoj toplotnoj cevi

    undefined  

Nemanja Filipović1), Milan Gojak2)
1) Auto-moto savez Srbije, Beograd, 2) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

7. Sušenje i sušare 

53.

Kako odabrati način sušenja oraha

    undefined  

Damir Đaković, Đorđije Doder, Aleksandar Anđelković
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

54.

Proces sušenja oraha

    undefined  

Đorđije Doder, Damir Đaković
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

55.

Upravljanje termodimnom komorom

    undefined  

Stanko P. Stankov, Saša P. Arsić, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić
Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

56.

Savremene solarne sušare za drvo

Luka Panić
Pana Consulting s.p., Mrkonjić Grad, Bosna i Hercegovina

57.

Različitost procesa sušenja i rešenja kondenzacionih sušara i sušara sa toplotnom pumpom

    undefined  

Radivoje Topić1), Milovan Živković2), Jelena Tasić3), Goran Topić4), Dragomir Aćimović5)
1) Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2) Capoto Build Beograd, 3) Energoprojekt Beograd, 4) Srbijagas Beograd, 5) Termo Concept, Užice 

 

 

 

Programski pokrovitelji  


undefined 

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

undefined 

Inovacioni centar
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

 

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

undefined 

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac

 

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Kraljevo

undefined 

Privredna komora Srbije
Privredna komora Beograda

 undefined 

Tehnički fakultet
"Mihajlo Pupin"
Univerziteta u Novom Sadu, Zrenjanin

 
Održavanje 30. Procesinga finansijski je pomoglo
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije 
 undefined

Sponzori  


undefined 

Beograd

 


Stara Pazova

 

Beograd

 

Beograd

 

Beograd

 

Beograd


  
 

Tematske oblasti

1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta

2. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; tehnički gasovi; prerada uglјa; crna i obojena metalurgija i prerada nemetalnih minerala; industrija građevinskih materijala; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; duvanska industrija; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; proizvodnja papira i celuloze; tekstilna industrija; gumarska industrija; proizvodnja masti i ulјa.

3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; sistemi automatskog upravlјanja; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; primena informacionih tehnologija.

4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme

Konstruisanje procesne opreme; zavarivanje; izrada i montaža procesne opreme; ispitivanje metodama bez razaranja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine, racionalno korišćenje energije, obnovlјivi izvori energije.

6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne, difuzione, mehaničke, hidromehaničke i biohemijske i hemijske operacije; aparati i mašine; pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje itd.).

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlјanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare u prehrambenoj industriji, za sušenje drveta, u industriji nemetala i dr. 

Naučno-stručni odbor 

 • Ranko Antunović, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Gordana Bakić, Mašinski fakultet, Beograd 
 • Dragan Cvetković, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
 • Aleksandar Dedić, Šumarski fakultet, Beograd
 • Damir Đaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Srbislav Genić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Milan Gojak, Mašinski fakultet, Beograd
 • Atif Hodžić, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 • Gradimir Ilić, Mašinski fakultet, Niš
 • Jelena Janevski, Mašinski fakultet, Niš
 • Zoran Janjuš, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj, Grad Banja Luka, Fakultet za ekologiju Banja Luka, BiH
 • Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd (predsednik), 
 • Rade Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
 • Mirjana Kijevčanin, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd
 • Filip Kokalj, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
 • Nenad Kosanić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dorin Lelea, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • Terese Løvås, Department of Energy and Process Engineering Varmeteknisk, Trondheim, Norway
 • Zoran Markov, Mašinski fakultet Univerziteta Svetog Ćirila i Metodija, Skopje, Makedonija
 • Ljiljana Medić-Pejić, University of polytechnics Madrid, Spain, Solid Safe Handling
 • Sanda Midžić-Kurtagić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, RS, BiH
 • Srđan Nešić, Russ Professor of Chemical Engineering, Ohio University, Athens, SAD
 • Vojislav Novaković, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška
 • Marko Obradović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Olga Petrov, University of British Columbia, Canada
 • Francisc Popescu, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • Dejan Radić, Mašinski fakultet, Beograd (urednik časopisa Procesna tehnika), 
 • Stojan Simić, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH
 • Vladimir Stevanović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Nikola Tanasić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dragiša Tolmač, Tehnički fakultet Mihailo Pupin Zrenjanin
 • Igor Travar, Stokholm, Švedska
 • Valentina Turanjanin, Institut za nuklearne nauke „Vinča", Beograd
 • Milovan Živković, Capotto Build, Beograd 

Organizacioni odbor  

 • Miloš Ivošević, Mašinski fakultet, Beograd
 • Milica Karanac, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakultet, Beograd
 • Nikola Karličić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Đorđe Maljković, ATI inženjering, Beograd
 • Nenad Mitrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Zoran Radibratović, Messer Tehnogas, Beograd
 • Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet, Beograd (predsednik)
 • Zoran Stojanović, Izoprogres, Beograd
 • Dušan Todorović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Vladan Galebović, SMEITS, Beograd
 • Dragomir Šamšalović, SMEITS, Beograd 

Počasni odbor 

 • Momir Antonić, Gasteh, Inđija
 • Ernst BodeMesser Tehnogas, Beograd
 • Martin BognerMašinski fakultet, Beograd
 • Branko BugarskiTehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Stefan ČubrovićWILO BEOGRAD, Beograd
 • Rade DoroslovačkiFakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dušan GolubovićMašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Borislav GruborInstitut za nuklearne nauke „Vinča“
 • Đorđe JanaćkovićTehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Goran JankesMašinski fakultet, Beograd
 • Siniša JanjuševićGGE ESCO, Beograd
 • Milorad JovanovićBeograd
 • Željko KamberovićInovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd
 • Ilija KovačevićProIng, Beograd
 • Dorin LeleaTemišvar, Rumunija
 • Darko MarinkovićTDM, Beograd
 • Milivoje MiletićPrivredna komora Beograda, Beograd
 • Dobrica MilovanovićFakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
 • Radivoje MitrovićMašinski fakultet, Beograd
 • Nenad PavlovićMašinski fakultet, Niš
 • Dragica RadosavTehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin
 • Mile SavkovićFakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
 • Bojan SretenovićOVEX INŽENJERING, Beograd
 • Mladen StojiljkovićMašinski fakultet, Niš
 • Dušan StokićPrivredna komora Srbije, Beograd
 • Andrej ŠkorcSIPATEC, Beograd
 • Radivoje TopićMašinski fakultet, Beograd
 • Nemanja TubićHERZ Armaturen, Stara Pazova
 • Dimitrije VoronjecMašinski fakulte, Beograd 

Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori 30. Procesinga i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi se ostvarila mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju: 

 1. Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadlјivom, mestu u definitivnom programu i pozivu za učešće na skupu.
 2. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavlјen na centralnom mestu u sali.
 3. Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće štampan i u zborniku rezimea radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika" u 2017. godini.
 4. Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 5. Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 6. Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u štampani program skupa. Prezentacije sponzora biće na CD-u koji je sastavni deo materijala skupa.
 7. Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa. 

Obaveštenje autorima

Prijava rada treba da sadrži: 

 • naziv predložene teme na engleskom i srpskom;
 • spisak autora sa afilijacijama na engleskom i srpskom i kontakt podacima;
 • rezime (apstrakt) od najviše 1000 slovnih mesta na engleskom i srpskom;
 •  CV prvog autora.  

Autorima čiji predlog teme bude prihvaćen, biće poslato uputstvo za pripremu rukopisa rada i njegovo izlaganje.

Zbornik radova će nakon 30. Procesinga dobiti CIP i ISBN. Jedan broj izloženih radova dobiće oznaku DOI, a izabrani radovi će biti objavljeni i u časopisu „Procesna tehnika" u 2017. godini.

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije, dok ostali autori, ukoliko žele da uživaju pogodnosti obuhvaćene kotizacijom, plaćaju kotizaciju sa članskim popustom SMEITS-a u iznosu od 68 € (u dinarskoj protivvrednosti).

Zvanični jezici

Zvanični jezici 30. Procesinga su engleski i srpski. Poželjno je da radovi budu dostavljeni i izloženi na engleskom jeziku. Simultano prevođenje nije predviđeno.

Važni datumi i rokovi 

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) na ovom obrascu  treba poslati organizatoru do 1. aprila 2017.
 • Autori će do 8. aprila 2017. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena, kao i o formi u kojoj treba da rukopis bude pripremlјen.
 • Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti na recenziju najkasnije do 1. maja 2017.
 • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 30. maja 2017.  

Kotizacija

Prisustvo 30. Procesingu je besplatno, ali uz obaveznu elektronsku prijavu Organizatoru. 

Puna kotizacija iznosi 8.000 dinara (sa uključenim PDV), a kotizacija za članove SMEITS-a, iznosi 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata: 

 • štampani zbornik rezimea radova,
 • zbornik radova na CD-u,
 • prisustvo koktelu 1. juna 2017.
 • prisustvo svečanom ručku 2. juna 2017. 

Obaveštenje o uslovima bodovanja članova Inženjerske komore Srbije biće objavljeno naknadno.

Važne napomene

Na 30, jubilarnom, kongresu Procesing planira se i okuplјanje diplomiranih inženjera usmerenja procesne tehnike različitih generacija. Ovaj vid okuplјanja i povezivanja spada u deo delatnosti fondacije Alumni o čemu će biti reči na samom kongresu. 

I na kraju... 

 • Potpuni program kongresa (drugu informaciju o kongresu), Organizator će objaviti 
 • do 20. maja 2017.
 • Obaveštenja o skupu mogu se naći na veb stranici SMEITS-a https://goo.gl/efhw7n
 • Za sva obaveštenja obratiti se na adresu organizatora.


Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH