latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 24/01/2018
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


Seminari iz oblasti kvaliteta

              

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), i Q-EXPERT CONSULTING d.o.o., Beograd potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj sa-radnji o zajedničkom organizovanju sledećih seminara, u saradnji sa Fondacijom za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE) iz Beograda.

 • Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015, sa praktičnim primerom izrade procedure (trajanje 1 dan), po ceni od 15.000 dinara sa uključenim PDV. Cena sa popustom članove SMEITS-a i Inže-njerske komore Srbije 12.000 dinara sa uključenim PDV.
  Termin će biti objavljen naknadno.
  Program seminara i prijava
 • Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja (trajanje 2 dana) , po ceni od 36.000 dinara sa uključenim PDV. Cena sa popustom za članove SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije 28.800 dinara sa uključenim PDV.
  Termin će biti objavljen naknadno.
  Program seminara i prijava
 • Kurs za interne proveravače: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001; ISO/IEC 17025; ISO/IEC 17020; ISO/IEC 27001; HACCP; ISO 13485 i drugi standardi (trajanje 2 dana) , po ceni od 24.000 dinara sa uključenim PDV. Cena sa popustom za članove SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije 19.200 dinara sa uključenim PDV.
  Termin će biti objavljen naknadno.
  Program kursa i prijava

Za organizacije koje prijave više od dva polaznika, za sve polaznike obračunava se popust u iznosu od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Seminari će biti organizovani po potrebi, u zajednički dogovorenim terminima. Najmanji broj učesnika sa uplaćenom kotizacijom je 10 (deset) polaznika. U slučaju neodržavanja seminara zbog nedovoljno prijavljenih učesnika, uplaćeni iznos se može vratiti uplatiocu, ili može ostati za sledeći rok, u skladu sa dogovorom uplatioca i organizatora.

undefined

Generalni pokrovitelj  
49. kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
49. kongresa o KGH