latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 24/01/2018
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


              

Seminar "Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015, 
sa praktičnim primerom izrade procedure" 


Standard ISO 14001:2015 –Sistemi menadžmenta životnom sredinom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Ovim međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta životnom sredinom koje organizacija može da koristi da unapredi svoje performanse životne sredine. Ovaj međunarodni standard je namenjen da ga koristi organizacija koja teži upravljanju svojim odgovornostima za životnu sredinu na sistematičan način koji doprinosi stubu održivosti životne sredine. Ovaj međunarodni standard pomaže organizaciji da ostvari predviđene ishode svog sistema menadžmenta životnom sredinom, one koji obezbeđuju vrednost za životnu sredinu, samu organizaciju i zainteresovane srane. Konzistentno sa politikom životne sredine organizacije, nameravani ishodi sistema menadžmenta životnom sredinom obuhvataju: – unapređivanje performansi životne sredine; – ispunjavanje obaveza za usklađenost; – ostvarivanje ciljeva životne sredine. Ovaj međunarodni standard primenljiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, i primenjuje se na aspekte životne sredine njenih aktivnosti, proizvoda i usluga za koje organi¬zacija utvrdi da njima može ili da upravlja ili da na njih utiče razmatranjem perspektive životnog ciklusa. Ovim međunarodnim standardom se ne iskazuju specifični kriterijumi za performanse životne sredine. Ovaj međunarodni standard se može koristiti u celini ili delimično za sistematsko poboljšavanje menadžmenta životnom sredinom. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim međunarodnim standardom nisu prihvatljive sve dok svi njegovi zahtevi nisu uključeni u sistem menadžmenta životnom sredinom organizacije i ispunjeni, bez izuzetka (Izvor rezimea na srpskom: http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=50783).

Cilj seminara

Cilj seminara je da pruži sve potrebne informacije u vezi sa standardima ISO 14001:2015. Učesnici će razumeti sve elemente ovog standarda i na vreme će se pripremiti za prelazak sa ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015.

Učesnici rešavaju zadatak – izrađuju proceduru „Utvrđivanje rizika i prilika u vezi sa životnom sredinom i mera za postupanje sa njima“ – uz dobijanje modela ove procedure.

Kome je seminar namenjen

 • Organizacijama koje već imaju uveden sistem prema zahtevima ISO 14001:2004 ovaj seminar pruža smernice za prelazak na ISO 14001:2015.
 • Organizacijama koje žele da uvedu standard ISO 14001:2015.
 • Pojedincima koji žele da se uključe u rad ili već rade na primeni, održavanju i proveri sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS) prema standardu ISO 14001:2015. To su predstavnici rukovodstva, rukovodioci ili vlasnici procesa unutar organizacije, interni proveravači, zaposleni koji treba da primenjuju ovaj sistem.

Poseban poklon

Svaki učesnik dobija knjigu „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001)“, autora prof. dr Nikole Vujanovića.

Prijavite se na seminar:
Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015
.

Program seminara „Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015 sa praktičnim primerom izrade procedure“

2. mart 2017.

08.00-09.00

Evidentiranje učesnika i podela materijala.

09.00-09.15

Uvodno posluženje (kafa, ...)

Predstavljanje učesnika obuke. Podela učesnika u grupe. 

09.15-10.30

 • Prikaz i detaljno tumačenje zahteva standarda ISO 14001:2015
 • Uvod
 • Predmet i područje primene
 • Normativne reference
 • Termini i definicije
 • Kontekst organizacije (prikaz zahteva – detaljno tumačenje zahteva)
 • Liderstvo (prikaz zahteva – detaljno tumačenje zahteva)
 • Planiranje (prikaz zahteva – detaljno tumačenje zahteva)

10.30-11.00

Pauza za osveženje

11.00-13.00

 • ZADATAK – Izrada procedure „Utvrđivanje rizika i prilika u vezi životne sredine, i mera za postupanje sa njima“
 • Prikaz i objašnjenje modela procedure.
 • Davanje instrukcija za izradu procedure.
NAPOMENA – u proceduri se razmatraju:
 • Rizici i prilike u vezi sa značajnim apektima životne sredine.
 • Rizici i prilike u vezi sa zakonskim i drugima zahtevima („obaveze za usklađenost“).
 • Rizici i prilike u vezi sa eksternim pitanjima, internim pitanjima i zainteresovanim stranama.
 • Rizici i prilike u vezi sa vanrednim situacijama.
 • Izrada procedure, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.
 • Prezentacija ZADATKA 2, uz diskusiju.

13.00-14.00

Ručak

14.00-15.00

 • Prikaz i tumačenje zahteva standarda ISO 14001:2015
 • Podrška (prikaz zahteva – detaljno tumačenje zahteva)
 • Realizacija operativnih aktivnosti (prikaz zahteva – detaljno tumačenje zahteva)
 • Vrednovanje performansi (prikaz zahteva – detaljno tumačenje zahteva)
 • Poboljšavanje (prikaz zahteva – detaljno tumačenje zahteva)

15.00

Pitanja i diskusija, podela sertifikata i zatvaranje seminara


Prijava učešća i kotizacija

Učešće na seminaru prijavljuje se on-lajn. Kotizacija za ovaj seminar iznosi 15.000,00 dinara (PDV uključen). Za članove SMEITS-a, njegovih društava i članove Inženjerske komore Srbije cena sa popustom od 20% iznosi 12.000,00 dinara (PDV uključen). Za organizacije koje prijave više od dva polaznika, za sve polaznike obračunava se popust u iznosu od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se na seminar:
Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015
.

Osim prisustva obuci, kotizacija svakom učesniku obezbeđuje sledeće.

 • Priručnik “Prikaz i tumačenja standard ISO 14001:2015 sa praktičnim primerom izrade procedure”, sa svim temama koje se na seminaru izlažu.
 • Model procedure Utvrđivanje rizika i prilika u vezi sa životnom sredinom i mera za postupanje sa njima.
 • Knjiga prof. dr Nikole Vujanovića „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001)“
 • Pribor za pisanje
 • Ručak
 • Osveženja u pauzama
 • Spisak svih učesnika na obuci
 • Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama
 • Sertifikat o uspešnom pohađanju seminara (na srpskom i engleskom)

Predavači

Prof. dr Nikola Vujanović

 • Registrovani vodeći konsultant (RSC - Registered Senior Consultant) u Registru konsultanata britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet (CQI Management Consultant Register).
 • Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet - FCQI (Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
 • Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
 • Redovni profesor Univerziteta u Beogradu.
 • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive (CE znak), PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.
 • Autor nekoliko knjiga u vezi praktične primene sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
 • Ekspert u registru Lojda (Lloyd's Register Quality Assurance) za ocenjivanje sistema menadžmenta.
 • Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH.
 • Dobitnik Povelje „Zaslužni član JUSK-a".
 • Predsednik komisije za ocenjivanje za nacionalnu nagradu OSKAR KVALITETA.
 • Usavršavanje na poslovima postavljanja i ocenjivanja sistema upravljanja kvalitetom u švedskoj kompaniji BOFORS.

Ljubomir Petrović, dipl. inž.

 • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive-CE znak, itd) u velikom broju organizacija.
 • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta kvalitetom (QMS Auditor - ISO 9001).
 • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta životne sredine (EMS Auditor - ISO 14001).
 • Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).
 • Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.

 

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH