latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 24/01/2018
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


                 

Kurs za interne proveravače (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 i drugi standardi)

Kome je dvodnevni kurs namenjen

Kurs je namenjen zaposlenima odgovornim za sprovođenje internih provera u okviru datog sistema menadžmenta u organizaciji, kao i zaposleni koji će vršiti provere isporučilaca – pojedinačno ili kao članovi proveravačkog tima. Kurs je namenjen i rukovodicima i drugim zaposlenima koji treba da realizuju interne provere.

Nakon uspešnog pohađanja ovog kursa polaznici dobiju diplomu, stiču zvanje internog proveravača i potrebna operativna znanja za izvođenje internih provera u organizaciji u kojoj su zaposleni, kao i eksternih provera kod isporučilaca.

Poseban poklon

Svaki učesnik dobija knjigu autora prof. dr Nikole Vujanovića: „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 i ISO 500001)“.

Prijavite se na
Kurs za interne proveravače
.

28. februar 2017.

08.00-09.00

Evidentiranje učesnika i podela materijala.

09.00-09.15

Predstavljanje učesnika kursa i podela u grupe.

09.15-10.00

Interne provere.

10.00-10.30

Standard ISO 19011.

 • Dodela ZADATKA 1 (planiranje provere).

10.30-11.00

Pauza za osveženje.

11.00-12.00

Standard ISO 9001:2015 ili ISO 14001:2015 ili OHSAS 18001 (u zavisnosti od toga za koji se standard učesnik kursa opredelio).

12.00-12.30

TEST 1 (zahtevi ISO 9001:2015 ili ISO 14001:2015 ili OHSAS 18001 (u zavisnosti od toga za koji se standard učesnik kursa opredelio).

12.30-13.00

Pokretanje interne provere i zahtevi za proveravače.

13.00-13.30

Priprema za internu proveru (davanje instrukcija za rešavanje ZADATKA 1).

13.30-15.30

 • upoznavanje sa sistemom menadžmenta ORGANIZACIJE preko dobijenog Poslovnika i dobijenih procedura

 •  popunjavanje obrazaca koji se odnose na pripremu interne provere, iz procedure za internu proveru Organizacije

15.30-

Dodatno vreme za rad po timovima (u slučaju potrebe).

1. mart 2017.

09.00-09.45

Prezentacija ZADATKA 1.

09.45-10.00

Pauza za osveženje.

 

 

Dodela ZADATKA 2 (izvođenje provere) i davanje instrukcija za njegovo rešavanje.

10.00-10.30

Vođenje intervjua, metode i tehnike provere.

10.30-10.45

Sprovođenje interne provere.

10.45-11.00

Izveštaj o internoj proveri i praćenje korektivnih mera.

11.00-11.30

TEST 2 (zahtevi ISO 9001:2015 ili ISO 14001:2015 ili OHSAS 18001 ili neki drugi standard, u zavisnosti od toga za koji se standard učesnik kursa opredelio).

11.30-12.00

Pauza za osveženje.

12.00-14.30

 • izvođenje provere – kritičko sagledavanje kompletne dokumentacije Organizacije

 •  priprema timova za završni sastanak

14.30-15.00

ZADATAK 2 – završni sastanak (izlaganje nalaza sa izvođenja provere).

15.00

 

Saopštavanje rezultata o uspehu na kursu, podela sertifikata i zatvaranje kursa.

 

Prijava učešća i kotizacija

Učešće na dvodnevnom kursu prijavljuje se on-lajn. Kotizacija za ovaj seminar iznosi 24.000,00 dinara (PDV uključen). Za članove SMEITS-a, njegovih društava i članove Inženjerske komore Srbije cena sa popustom od 20% iznosi 19.200,00 dinara (PDV uključen). Za organizacije koje prijave više od dva polaznika, za sve polaznike obračunava se popust u iznosu od 10%. Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se na
Kurs za interne proveravače
.

Osim prisustva kursu, kotizacija svakom učesniku obezbeđuje sledeće.

 • Materijal „Priručnik kursa za interne proveravače“, po kome se kurs realizuje
 • Knjiga prof. dr Nikole Vujanovića „Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 i ISO 500001)“
 • Pribor za pisanje
 • Korišćenje radnog materijala za vežbe i zadatke na kursu (plan provere, program provere, procedure, poslovnik o kvalitetu)
 • Ručak oba dana kursa
 • Osveženja u pauzama
 • Spisak svih učesnika kursa
 • Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama
 • Diploma internog proveravača posle uspešnog završetka TESTA 1, TESTA 2, ZADATKA 1 i ZADATKA 2 i aktivnog učešća tokom kursa (na srpskom i engleskom)

Predavači

Prof. dr Nikola Vujanović

 • Registrovani vodeći konsultant (RSC - Registered Senior Consultant) u Registru konsultanata britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet (CQI Management Consultant Register).
 • Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet - FCQI (Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
 • Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
 • Redovni profesor Univerziteta u Beogradu.
 • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive (CE znak), PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.
 • Autor nekoliko knjiga u vezi praktične primene sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
 • Ekspert u registru Lojda (Lloyd's Register Quality Assurance) za ocenjivanje sistema menadžmenta.
 • Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH.
 • Dobitnik Povelje „Zaslužni član JUSK-a".
 • Predsednik komisije za ocenjivanje za nacionalnu nagradu OSKAR KVALITETA.
 • Usavršavanje na poslovima postavljanja i ocenjivanja sistema upravljanja kvalitetom u švedskoj kompaniji BOFORS.

Ljubomir Petrović, dipl. inž.

 • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive-CE znak, itd) u velikom broju organizacija.
 • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta kvalitetom (QMS Auditor - ISO 9001).
 • Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta životne sredine (EMS Auditor - ISO 14001).
 • Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).
 • Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.

 

 

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH