latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 05/03/2018
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

24. marta 2017. godine držana je 29. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2016. i plan rada za 2017. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Miroslavu Stanojeviću, dipl. maš. inž.


 

Fotonaponski sistemi u gradovima

Proučavanje, projektovanje i primeri izvođenja
fotonaponskih sistema u gradovima

Vreme

27. marta 2018. godine sa početkom u 10 časova

Mesto

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7a/II

Cilj

Učesnici seminara će steći osnovna znanja o fotonaponskim panelima, zakonskim okvirima njihove primene, načinu povećanja energetske efikasnosti, povezivanju sa elektrodistributivnom mrežom u gradovima i biće spremni za rad sa ovom vrstom energetskog izvora.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen profesionalcima koji se bave osnivanjem i projektovanjem fotonaponskih izvora električne energije. Može pomoći inženjerima i tehničarima arhitekture, građevinarstva i mašinstva a posebno iz oblasti elektrotehnike koji se bave izvorima napajanja.

Zadaci seminara

  • Upoznavanje učesnika seminara sa zakonskim okvirima primene fotonaponskog napajanja.
  • Razvijanje svesti o održivom razvoju i zaštiti životne sredine.
  • Prikazivanje i objašnjenje osnovnih karakteristika i mogućnosti fotonaponskog napajanja.
  • Upoznavanje sa sistemima za monitoring i skladištenje električne energije.
  • Razumevanje značaja primene fotonaponskih panela za elektroenergetski sistem.
  • Prikazivanje i objašnjenje realizovanih sistema autonomnih, hibridnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima.

Kotizacija

Prisustvo seminaru je besplatno. Učesnici koji uplate kotizaciju u iznosu od 7.800 dinara, ili sa članskim popustom 6.500 dinara (PDV uključen) na poklon dobijaju SMEITS-ovu knjigu "Tehnika i tehnologija u funkciji zaštite životne sredine", u kojoj grupa autora piše o novim tehnologijama u zaštiti životne sredine, povećanju energetske efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, upravljanju i tretmanu otpada i zdravstveno-ekološkom značaju novih tehnologija.

Uplatom kotizacije za ovaj seminar, učesnik dobija i besplatnu kotizaciju za 6. Međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije koja se održava 11. i 12. oktobra 2018. godine u Beogradu.

      

Program seminara

09.30–10.00

Prijavljivanje učesnika

10.00–10.45

Zakonski okviri i politika u oblasti obnovljivih izvora električne energije,

Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

Ključne reči: Pojam i značaj obnovljivih izvora električne energije. Klimatske promene kao osnovni pokretač savremene primene obnovljivih izvora energije. Strateški i regulatorni okviri primene obnovljivih izvora električne energije u Evropi i Srbiji. Dalja očekivanja.

10.45–12.15

Proučavanje i projektovanje mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

dr Zoran Nikolić, Institut tehničkih nauka SANU

Ključne reči: Energija sunca. Fotonaponska konverzija i površinska snaga zračenja. Merenje i proračun mogućeg potencijala sunčevog zračenja na određenoj lokaciji. Pojam autonomnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema. Osnovne karakteristike i primeri primene ovih sistema.

12.15–12.45

Pauza uz kafu

12.45–14.15

Monitoring i skladištenje energije kod fotonaponskih sistema u gradovima

prof. dr Zoran Stević, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primena energetske elektronike kod fotonaponske konverzije: invertori, ispravljači, regulatori i kontroleri. Hemijski izvori energije kao skladišta električne energije. Olovne baterije s mogućnošću dubokog pražnjenja i ostale vrste baterija. Dimenzionisanje baterija u sistemima sa fotonaponskim panelima. Primena kondenzatora kao skladišta električne energije. Energija vodonika i gorivne ćelije. Električna vozila. Novi smerovi razvoja.

14.15–15.00

Implementacija mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

Žarko Ševaljević, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primeri praktičnog korišćenja osnovnih komponenata fotonaponskih sistema: Fotonaponski paneli, baterije, invertori, ispravljači, rezervno napajanje. Održavanje komponenata fotonaponskih sistema. Zaštita na radu.

Metoda rada

Metoda usmenog izlaganja, uz korišćenje video projektora u kombinaciji sa pitanjima za prva tri dela, a deo 4 uz prikazivanje osnovnih komponenata fotonaponskih sistema.

Medijski sponzor

Energetski portal

 

undefined

Generalni pokrovitelj  
48. kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
48. kongresa o KGH