latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 28/03/2019
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


Škola za praksu upravljanja ljudima u organizaciji

Školu organizuju


Agencija za edukaciju i konsalting u menadžmentu ljudskih resursa HRM Vujić

i
Savez mašinskih i elektrotehničkih Inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)

Ne učimo za školu nego za život
Stara latinska poslovica


Karlos Kastaneda kaže: Trebalo bi da znate da čovek od znanja živi delajući, a ne razmišljajući o delanju ...

Poznavaoci ljudske prirode i vekovno iskustvo nalažu da bi čovek trebalo i da razmišlja i da dela i da razmišlja ... Tako se postaje koristan sebi i društvu.

A Karlos Kastaneda kaže: Trebalo bi da znate da čovek od znanja živi delajući, a ne razmišljajući o delanju.

 

Autorka i voditeljka seminara: Prof. dr Dobrila Vujić, psiholog rada, HR consultant.

Škola je zasnovana na savremenoj praksi u HRM (Human Resource Management), iskustvu u radu u našim i inopreduzećima i na psihološkim/interdisciplinarnim stručnim znanjima.

Namenjena je prvenstveno:

 • zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima
 • rukovodiocima i zaposlenima u kadrovskoj funkciji kompanija koje žele da unapređuju upravljanje ljudima kao najvažnijem resursu
 • rukovodiocima svih nivoa u domaćim kompanijama u razvoju
 • početnicima koji planiraju karijeru na HR poslovima, a nisu slušali kurseve iz ove oblasti u okviru studije, i na kraju,
 • svim zainteresovanim za rad sa ljudima i za lični razvoj.

Zašto ova škola i šta nas čini drugačijim u mnoštvu drugih?

Naš motiv potiče iz činjenice da u zemlji imamo pojedince sa sjajnim potencijalom, ali nam uspeh na privrednom i društvenom planu često izostaje. Očigledno – nedostaje nam pravilan način upravljanja potencijalima koji svet odavno primenjuje i razvija. Tu ozbiljno zaostajemo.

Naš trenerski tim ima teorijska znanja, poznaje najbolju svetsku praksu, ima iskustva u primeni HR metoda, ali ne pokušavamo mehanički da namećemo modele i tehnike iz uspešnog sveta koji su daleko odmakli od nas i imaju drugačiji način mišljenja i vrednosti.

Umesto toga, razmatramo šta i kako od najmodernijih HR metoda možemo uspešno da primenimo u našoj sredini. Želimo održive promene koje vode ka uspehu u organizaciji. A, na toj osnovi, može se dalje. Uspeha nema bez truda i upornosti.

Kako se uči u ovoj školi?

 • Učesnici dobijaju detaljno razrađen program za svaki seminar i materijal sa sadržajem seminara.
 • Rade se individualne i grupne vežbe
 • Postavljaju se i zajedno rešavaju konkretni problemi iz prakse.
 • Radimo zajedno na unapređenju metoda rada, u skladu sa potrebama učesnika
 • Voditeljica i treneri ostaju u kontaktu sa učesnicima i raspoloživi su za početne savete u vezi sa primenom stečenog znanja. Učimo ljude kako da se naučeno primeni, ne dajemo samo univerzalne recepte.

Ishodi – šta će učesnici dobiti

Učesnici će posle učešca na seminarima u okviru prva dva modula:

 • Znati i razumeti šta sve sadrži celovit koncept upravljanja ljudskim resursima, zasnovan na psihološkim iinterdisciplinarnim znanjima, potvrđenim u praksi.
 • Znati koji su novi trendovi u HRM, gde su i kako primenljivi.
 • Biti sposobni da uvode održive promene u HRM u našoj organizaciji.
 • Naučiti kako se primenjuju pojedine HRM metode.
 • Razumeti i naučiti kako se upravlja ljudskim resursima na bazi kompetencija.

Organizacija

Seminari i treninzi su otvorenog tipa, a mogu se organizovati i unutar organizacije za određene ciljne grupe, u skladu sa njihovim potrebama ‒ po meri kompanije.

Veličina grupe: za otvorene seminare, po pravilu ‒ 15 učesnika.

Učesnici će imati mogućnost:

 • da se prijave za produbljene napredne treninge u oblastima koje ih interesuju, kao i da
 • izraze interesovanja za druge teme i probleme rada sa ljudima u organizaciji.

Šta se uči i vežba u ovoj školi?

 

Modul 1. Upravljanje ljudskim resursima

 • Upravljanje ljudskim resursima ili menadžment ljudskih resursa i kod nas je postao in, ali se pod tim pojmom podrazumevaju različiti sadržaji.
 • Kako se HRM definiše u ozbiljnoj stručnoj literaturi i u tzv. najboljoj svetskoj praksi?
 • Šta sadrži HRM model i kako ga primeniti u našoj organizaciji?
Naziv seminara Izvod iz sadržaja

Opšti model upravljanja ljudskim resursima uklopljen u poslovnu praksu

Kako sadržaj upravljanja ljudskim resursima zavisi od promena u poslovnom i društvenom okruženju?

Kako glasi psihološka formula uspeha u radu i kojim HRM metodama se može postići uspešan rad zaposlenih.
Menadžment promenama primenjen na uvođenje/unapređenje HRM Promene su nužne, ali su korisne samo one kojima se mudro upravlja. Kako obezbediti uslove i za uvođenje promena u oblasti HRM-a i njihovu održivost.

I Deo – Proces upravljanja ljudskim resursima

Opis i analiza posla
Planiranje ljudskih resursa
Regrutovanje i selekcija
Uvođenje u posao, edukacija, obuka, trening
Razvoj potencijala zaposlenih i menadžment talentima 
Procena uspešnosti (performansi) zaposlenih

Odakle počinje proces upravljanja ljudskim resursima, koje metode treba primenjivati i kako obezbediti njihovu sinergiju, da bi se postigao pravi rezultat ‒ uspeh u radu zaposlenih.

II Deo – Izgradnja organizaciong ambijenta za uspešan rad zaposlenih

Rukovođenje
Organizovanje
Timski rad
Razvijanje inovativnog ambijenta
Motivacija i motivisanje zaposlenih 
Komunikacije
Organizaciona kultura

Praksa je pokazala da primena HR metoda može dati samo kratkotrajne ili kozmetičke efekte, ako u organizaciji ne postoji povoljan ambijent za uspešno angažovanje zaposlenih. Šta čini ambijent i kako se on gradi?
Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji i dodela sertifikata

 

Modul 2. Upravljanje ljudskim resursima na bazi kompetencija

U modernom svetu danas se sve više govori o orijentaciji na rezultat, o kompetencuijama. Šta vredi poslodavcu, ako je neko super inteligentan ili ima neke sjajne osobine, ako one zajedno, ne vode nekom poslovnom rezultatu. „Umesto da se zadovoljavamo merenjem osobina ličnosti u odnosu na zahteve posla, usmeravamo se na proveru kako pojedinac koristi osobine koje poseduje”, ističe jedan poznati stručnjak. Nije li ovo racionalno i blisko i našim menadžerima. Reč je o kompetencijama.

 

Naziv seminara Izvod iz sadržaja

Razvijanje sistema kompetencija za rad

 • Šta su kompetencije
 • Kako se utvrđuju kompetencije
 • Tehnike utvrđivanja kompetencija

Proces upravljanja ljudskim resursima na bazi kompetencija

Selekcija na bazi kompetencija ‒ kvalitativne tehnike

Razvoj kompetencija

Procena uspešnosti (performansi) na bazi kompetencija

Specifičnost procesa upravljanja ljudskim resursima baziranog na kompetencijama je uslovljena osnovnim ishodom, a samim tim i vrstama tehnika.

Ovde ne utvrđujemo samo šta kandidat zna, koju vrstu sposobnosti poseduje i u kojoj meri, koje osobine ličnosti ima ... već pre svega ‒ da li je u stanju da obavlja poslove za koje konkuriše.

Najsloženiji je proces razvoja mekih (soft) veština, koje naši ljudi, najčešće nisu mogli da steknu.

Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji i dodela sertifikata

 

Modul 3. Razvoj profesionalne karijere u organizaciji

Tema planiranja i razvoja karijere postala je naročito značajna u aktuelnim uslovima globalizacije i intenzivnih promena u svetu rada koje nameću uslovi poslovanja i tehnološki razvoj.

Naziv seminara Izvod iz sadržaja

Karijerno savetovanje

 • Kome i kada je potreban karijerni savetnik
 • Kako se vrši karijerno savetovanje
 • Kako obezbediti održivost karijere

Menadžment karijerom u organizaciji

 • U startu ‒ procena mogućnosti napredovanja
 • Proces usaglašavanja individualnih ciljeva i ciljeva organizacije
 • Uloge u upravljanju karijerom u organizaciji

Tehnike podrške razvoju profesionalne karijere

Bez motivacije za samorazvoj ni jedna tehnika ne može dati efekte. Mentorstvo je korisno pre svega za mlade, a ostale tehnike primenjuju se u skladu sa potrebama
Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji i dodela sertifikata

 

Modul 4. Veštine za rad, liderstvo i menadžment u modernom društvu

Naziv seminara Izvod iz sadržaja

Veštine za rad

 • Koje su veštine neophodne zaposlenim za rad u svetu stalnih promena, globalizacije i napretka tehnologije

Liderske veštine

 • Ko može biti lider
 • Koje veštine čine lidera uspešnim
 • Na kojim pozicijama u organizaciji je mesto liderima

Menadžerske veštine

 • Razlika između liderske i menadžerske funkcije
 • Osnovne menadžerske veštine
 • Posebne menadžerske veštine
Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji i dodela sertifikata

 

Modul 5. Nesklad između zaposlenih i posla ‒ kako ih izbeći i izaći na kraj sa posledicama?

Naziv seminara
Izvod iz sadržaja

Kako rešavati probleme stresa na poslu

 • Šta je stres i kako nastaje
 • Izvori stresa
 • Strategije i tehnike prevladavanja stresa

Sagorevanje na poslu (burnout)

 • Objašnjenje pojma „sagorevanje”
 • Kako nastaje proces „sagorevanja”
 • Kako ga prevladati

Fluktuacija zaposlenih

 • Šta je fluktuacija i koji su njeni uzroci
 • Merenje i istraživanje fluktuacije
 • Smanjenje i prevencija fluktuacije
Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji i dodela sertifikata

Kalendar izvođenja seminara u 2019. godini 

 • Svi seminari traju od 10.00 h do 18.00 h
 • Rok za prijavu je 15 dana pre datuma realizacije seminara 

Modul 1. Upravljanje ljudskim resursima

 Naziv seminara Trajanje Datum održavanja
 I Deo – Proces upravljanja ljudskim resursima  
Opšti model upravljanja ljudskim resursima

1 dan

19.04.2019.

Menadžment promenama primenjen na vođenje/unapređenje HRM

1 dan

20.04.2019.

Opis i analiza posla

1 dan

10.05.2019.

Planiranje ljudskih resursa

1 dan

18.05.2019.

Regrutovanje i selekcija

2 dana

24.05.2019.
25.05.2019.

Uvođenje u posao, edukacija, obuka, trening

2 dana

07.06.2019.
08.06.2019.

Razvoj potencijala zaposlenih i menadžment talentima

2 dana

14.06.2019.
15.06.2019.

Procena uspešnosti (performansi) zaposlenih

2 dana

21.06.2019.
22.06.2019.

Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji i dodela sertifikata

10.00‒12.00 h

28.06.2019.

II Deo – Izgradnja organizaciong ambijenta za uspešan rad zaposlenih
Rukovođenje

2 dana

20.09.2019.
21.09.2019.

Organizovanje

1 dan

04.10.2019.

Timski rad

1 dan

05.10.2019.

 Razvijanje inovativnog ambijenta

1 dan

12.10.2019.

 Motivacija i motivisanje zaposlenih

2 dana

18.10.2019.
19.10.2019.

Komunikacije

2 dana

25.10.2019.
26.10.2019.

Organizaciona kultura

1 dan

01.11.2019.

Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji 
i dodela certifikata

10.00‒12.00 h

09.11.2019.

Modul 2. Upravljanje ljudskim resursima na bazi kompetencija

 Naziv seminara Trajanje Datum održavanja
Razvijanje sistema kompetencija 2 dana 15.11.2019.
16.11.2019.
Selekcija na bazi kompetencija‒ kvalitativne tehnike 2 dana 22.11.2019.
23.11.2019.
Razvoj kompetencija 2 dana 29.11.2019.
30.11.2019.
Procena uspešnosti (performansi) na bazi kompetencija 1 dan 06.12.2019.
Završna diskusija, dogovor o daljoj saradnji 
i dodela sertifikata
10.00‒12.00 h
07.12.2019.

Napomena

 1. Kalendar za 2019. godinu obuhvata samo seminare iz Modula 1 i Modula 2.
 2. Ukoliko postoji interesovanje za druge seminare koji nisu obuhvaćeni Kalendarom, moguće je dogovoriti posebne termine.

Oni koji se opredeljuju za I i II deo Modula 1: Upravljanje ljudskim resursima trebalo bi obavezno da pohađuju prva dva uvodna seminara I dela.

Način prijavljivanja

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave za:

 • pojedinačne seminare kao i za
 • pohađanje svih seminara u okviru Modula 1, Modula 2, ili škole u celini.

Prijava na e-mail adresu: vujicd@eunet.rs
U tekstu prijave treba naznačiti: Naziv Modula 1 ili Modula 2 u celini ili naziv pojedinačnog seminara. Realizacija seminara unutar kompanija (in-house seminari) posebno se ugovara.

Cene

 • Jednodnevni seminar 14.500,00 dinara
 • Dvodnevni seminar 21.000,00 dinara
 • Ceo modul 70.000,00 dinara, plaćanje u 2 rate

Za 2 ili više kandidata iz iste kompanije odobravamo popust od 20%. 

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH