latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 07/05/2019
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

26. februara 2019. godine držana je 31. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2018. i plan rada za 2019. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


Škola za praksu upravljanja ljudima u organizaciji

Školu organizuju


Agencija za edukaciju i konsalting u menadžmentu ljudskih resursa HRM Vujić

i
Savez mašinskih i elektrotehničkih Inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)

Ne učimo za školu nego za život
Stara latinska poslovica


Karlos Kastaneda kaže: Trebalo bi da znate da čovek od znanja živi delajući, a ne razmišljajući o delanju ...

Poznavaoci ljudske prirode i vekovno iskustvo nalažu da bi čovek trebalo i da razmišlja i da dela i da razmišlja ... Tako se postaje koristan sebi i društvu.

Ne učimo za školu nego za život

Autorka i voditeljka seminara: Prof.dr Dobrila Vujić, psiholog rada, HR consultant

Škola je zasnovana na savremenoj praksi u upravljanju ljudskim resursima, iskustvu u radu u našim i ino preduzećima i na psihološkim/interdisciplinarnim stručnim znanjima.

Kome je škola namenjena

Namenjena je prvenstveno:

 • zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima
 • rukovodiocima i zaposlenima u kadrovskoj funkciji kompanija koje žele da unapređuju upravljanje ljudima kao najvažnijem resursu
 • rukovodiocima svih nivoa u domaćim kompanijama u razvoju
 • početnicima koji planiraju karijeru na HR poslovima, a nisu slušali kurseve iz ove oblasti u okviru redovnih studija
 • studentima koji na vreme brinu o razvoju svoje karijere
 • I na kraju, svim zainteresovanima za rad sa ljudima i za lični razvoj.

Zašto ova škola i šta nas čini drugačijim u mnoštvu drugih?

Naš motiv potiče iz činjenice da u zemlji imamo ljude sa sjajnim potencijalom, ali nam uspeh na privrednom i društvenom planu često izostaje. Očigledno - nedostaje nam pravilan način upravljanja potencijalima koji svet odavno primenjuje i razvija. Tu ozbiljno zaostajemo.

Naš trenerski tim ima teoijska znanja, poznaje najbolju svetsku praksu, ima iskustva u primeni HR metoda, ali ne pokušavamo mehanički da namećemo modele i tehnike iz uspešnog sveta koji su daleko odmakli od nas i imaju drugačiji način mišljenja i vrednosti.

Umesto toga, razmatramo šta i kako od najmodernijih HR metoda možemo uspešno da primenimo u našoj sredini. Želimo održive promene koje vode ka uspehu u organizaciji. A, na toj osnovi, može se dalje. Uspeha nema bez truda i upornosti.

Ciljevi škole

 • jačanje kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima/potencijalima u organizacijama
 • razvijanje potencijala i kompetencija zaposlenih u funkciji ostvarenja rezultata rada i dobiti za organizaciju i u skladu stim - i za pojedinca lično.

Kako se uči u ovoj školi?

 • Primenjuju se interaktivne metode učenja odraslih
 • U okviru svake teme postavljaju se i zajedno rešavaju konkretni problemi iz prakse
 • Radimo zajedno na unapređenju metoda rada, u skladu sa potrebama učesnika
 • Voditeljica i treneri ostaju u kontaktu sa učesnicima i raspoloživi su za početne savete u vezi sa primenom stečenog znanja. Učimo ljude kako da se naučeno primeni, ne dajemo samo univerzalne recepte.

Ishodi - šta će učesnici dobiti

Učesnici će posle učešca na seminarima moći da:

 • Znaju i razumeju šta sve sadrži celovit koncept upravljanja ljudskim resursima, zasnovan na psihološkim i interdisciplinarnim znanjima, potvrđenim u praksi i kako se primenjuju pojedine metode
 • Znaju kako se upravlja ljudskim resursima na bazi kompetencija ili orijentacije na rezultat u radu i ponašanju
 • Budu sposobni da razlikuju i razvijaju veštine lidera i menadžera u svojoj firmi
 • Nauče kako podržati razvoj karijere mladih i zadržati ih u firmi
 • Razumeju i nauče kako se može delovati preventivno i kako se rešavaju problemi stresa na radu, apsentizma i fluktuacije ...
 • Rešavaju i druge probleme u radu sa ljudima sa kojima se suočavaju.

Šta se uči i vežba u ovoj školi?

Modul 1: upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima ili menadžment ljudskih resursa i kod nas je postao in, ali se pod tim pojmom podrazumevaju različiti sadržaji. Kako se HRM definiše u ozbiljnoj stručnoj literaturi i u tzv. najboljoj svetskoj praksi. Šta sadrži HRM model i kako ga primeniti u našoj organizaciji?

 

 NAZIV SEMINARA
 Izvod iz sadržaja - akcenti

OPŠTI MODEL UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA UKLOPLJEN U POSLOVNU PRAKSU

 

 

 

 • Kako sadržaj upravljanja ljudskim resursima zavisi od promena u poslovnom i društvenom okruženju?
 • Kako glasi psihološka formula uspeha u radu i kojim HRM metodama se može postići uspešan rad zaposlenih
 • Kako se unapređuje rad zaposlenih i donosi dobit organizaciji

MENADŽMENT PROMENAMA PRIMENJEN NA UNAPREĐENJE HRM

 • Promene su nužne, ali su korisne samo one kojima se mudro upravlja
 • Kako obezbediti uslove za uvođenje promena u oblasti HRM-a i njihovu održivost

PROCES UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

OPIS I ANALIZA POSLA

PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA

REGRUTOVANJE I SELEKCIJA

UVOĐENJE U POSAO, EDUKACIJA, OBUKA, TRENING

RAZVOJ POTENCIJALA ZAPOSLENIH

MENADŽMENT TALENTIMA

PROCENA USPEŠNOSTI (PERFORMANSI) ZAPOSLENIH

 • Odakle počinje proces upravljanja ljudskim resursima
 • Koje metode treba primenjivati i kako obezbediti njihovu sinergiju, da bi se postigao pravi rezultat - uspeh u radu zaposlenih

IZGRADNJA ORGANIZACIONOG AMBIJENTA ZA ANGAŽOVANJE ZAPOSLENIH

RUKOVOĐENJE

ORGANIZOVANJE

TIMSKI RAD

MOTIVACIJA I MOTIVISANJE ZAPOSLENIH

RAZVOJ INOVATIVNOG AMBIJENTA U KOMPANIJI

KOMUNIKACIJE

ORGANIZACIONA KULTURA

 • Praksa je pokazala da primena HR metoda može dati samo kratkotrajne ili kozmetičke efekte, ako u organizaciji ne postoji povoljan ambijent za uspešno angažovanje zaposlenih
 • Šta čini ambijent za uspešan rad zaposlenih i kako se on gradi?

 

Modul 2: upravljanje ljudskim resursima na bazi kompetencija

U modernom svetu danas, jedan poznati stručnjak kaže: „Umesto da se zadovoljavamo merenjem osobina ličnosti u odnosu na zahteve posla i proveravamo valjanost skala, usmeravamo se na proveru kako pojedinac koristi osobine koje poseduje". Nije li ovo racionalno i blisko i našim menadžerima. Reč je o kompetencijama.

 

NAZIV SEMINARA                                                                          Izvod iz sadržaja - akcenti

RAZVIJANJE SISTEMA KOMPETENCIJA

 • Kako se utvrđuju kompetencije, odakle se polazi, od kojih dokumenata, vrednosti, ocena...
 • Tehnike utvrđivanja kompetencija

PROCES UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA BAZI KOMPETENCIJA

SELEKCIJA NA BAZI KOMPETENCIJA - KVALITATIVNE TEHNIKE

RAZVOJ KOMPETENCIJA

PROCENA USPEŠNOSTI (PERFORMANSI) NA BAZI KOMPETENCIJA

 • Počinjemo od selekcije pri zapošljavanju - biramo ljude koji znaju da rade i umeju da se ponašaju u poslovnom procesu, a ne da pričaju o tome
 • Razvijamo one kompetencije koje smo identifikovali kao neophodne organizaciji
 • Procenjujemo rezultate rada i ispoljavanje kompetencija ponašanja koje smo utvrdili kao neophodne organizaciji
 

Modul 3: razvoj profesionalne karijere u organizaciji

Tema planiranja i razvoja karijere postala je naročito značajna u aktuelnim uslovima globalizacije i intenzivnih promena u svetu rada koje nameću uslovi poslovanja i tehnološki razvoj. Mladi obrazovani ljudi mogu da biraju posao na globalnoj mapi. Kako ih zadržati? Koje posledice oni trpe na ličnom planu?

 

NAZIV SEMINARA

Izvod iz sadržaja - akcenti

KARIJERNO SAVETOVANJE

 • Kome i kada je potreban karijerni savetnik
 • Kako se vrši karijerno savetovanje
 • Kako obezbediti održivost karijere

MENADŽMENT KARIJEROM U ORGANIZACIJI

 • U startu - procena mogućnosti napredovanja
 • Proces usaglašavanja individualnih ciljeva i ciljeva organizacije
 • Uloge u upravljanju karijerom u organizaciji
 • Kako zadržati mlade osposobljene kadrove

TEHNIKE PODRŠKE RAZVOJU PROFESIONALNE KARIJERE

 • Bez motivacije za samorazvoj ni jedna tehnika ne može dati efekte
 • Mentorstvo je neophodno pre svega za mlade, a ostale tehnike primenjuju se u skladu sa potrebama
 

Modul 4: veštine za rad, liderstvo i menadžment u modernom društvu

 

NAZIV SEMINARA

I Izvod iz sadržaja - akcenti

VEŠTINE ZA RAD

 • Koje su veštine neophodne zaposlenima za rad u svetu stalnih promena

LIDERSKE VEŠTINE

 • Ko može biti lider
 • Koje veštine čine lidera uspešnim
 • Na kojim pozicijama u organizaciji je mesto liderima

MENADŽERSKE VEŠTINE

 • Razlika između liderske i menadžerske funkcije
 • Osnovne menadžerske veštine
 • Posebne menadžerske veštine

 

Modul 5: nesklad između zaposlenih i posla - kako ih izbeći i izaći na kraj sa posledicama i gubicima po organizaciju?

 

NAZIV SEMINARA

I Izvod iz sadržaja - akcenti

KAKO REŠAVATI PROBLEME STRESA NA POSLU

 • Šta je stres i kako nastaje
 • Izvori stresa
 • Strategije i tehnike prevladavanja stresa

SAGOREVANJE NA POSLU (BURNOUT)

 • Objašnjenje pojma „sagorevanje"
 • Kako nastaje proces „sagorevanja"
 • Kako ga prevladati

FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH

 • Šta je fluktuacija i koji su njeni uzroci
 • Merenje i istraživanje fluktuacije
 • Smanjene i prevencija fluktuacije

 

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH