latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 09/09/2020
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Obaveštenje

Mart 2020. Zbog vanredne zdravstvene situacije rokovi i mesto održavanja Procesinga '20 objavljeni u Prvoj informaciji više ne važe. Novi rokovi će biti naknadno objavljeni.

U nastavku je prva informacija, objavljena februara 2020.

 

 

Procesing će se održati 10. i 11. septembra 2020
– u zavisnosti od zdravstvene situacije u Republici Srbiji

Procesing ‘20 je trideset treći Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Katedrom za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Program Procesinga ‘20 bavi se primenom obnovljivih izvora energije i smanjenjem nepovoljnih uticaja na životnu sredinu postrojenja u različitim oblastima procesne industrije.

Posebna tema Procesinga ‘20 je primena koncepta cirkularne ekonomije za realizaciju ciljeva održivog razvoja u smanjenju štetnih emisija, uvođenju obnovljivih izvora energije i proizvodnji i trgovini održivim proizvodima, tj. zatvaranju kruga proizvod – otpad – proizvod u različitim oblastima procesne industrije.

Organizatori

 

 

undefined

Društvo za procesnu tehniku, 
pri SMEITS-u
 Katedra za procesnu tehniku 
Mašinskog fakulteta u Beograd

 Programski pokrovitelji

 

 

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

 

undefined  

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 
Novi Sad

 

undefined  

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Fakulteta tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu,
Novi Sad

 

undefined  

Tehnološki fakultet 
Univerziteta u Novom Sadu,
Novi Sad

 

undefined  

Fakultet organizaconih nauka, 
Univerziteta u Beogradu, 
Beograd

 
 undefined 

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

 

Sponzori

   undefined           

 
 gasteh          

Međunarodni naučni odbor

 • Prof. dr Dušan Golubović, Univerzietet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Prof. dr Damir Đaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Prof. dr Vladan Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
 • Prof. dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet, Niš
 • Prof. dr Vladan Ivanović, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Prof. dr Olivera Stamenković, Tehnološki fakultet, Leskovac
 • Prof. dr Ivona Radović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Prof. dr Mirjana Kijevčanin, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Prof. dr Srbislav Genić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Dejan Radić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Vojislav Novaković, Norvegian University of Science and Technology, Norveška
 • Prof. dr Mirko Dobrnjac, Mašinski fakultet, Banja Luka, BiH
 • Prof. dr Dorin Lelea, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • Prof. dr Francisc Popescu, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • Dr Olga Petrov, British Columbia Institute of Technology, Kanada
 • Dr Mladen Đurić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Maja Đolić, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
 • Doc. dr Nikola Karličić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Branislava Nikolovski, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Prof. dr Ljiljana Medić-Pejić, Universidad Politecnica de Madrid, Španija
 • Prof. dr Filip Kokalj, Univerza v Mariboru, Slovenija
 • Prof. dr Zoran Stević, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Dr Stefan Mandić-Rajčević, University of Milan, Italija

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Biljana Miljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Prof. dr Stojan Simić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • Prof. dr Dunja Sokolović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Prof. dr Miljan Marašević, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
 • Prof. dr Goran Vučković, Mašinski fakultet, Niš
 • Prof. dr Mladen Josijević, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
 • Dr Boris Hrnčić, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Prof. dr Marija Tasić, Tehnološki fakultet, Leskovac
 • Ljubiša Vladić, JKP "Beogradske elektrane", Beograd
 • Dr Milica Karanac, Envico, Beograd
 • Dr Marta Trninić, Mašinski fakultet, Beograd
 • Doc. dr Marko Obradović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Doc. dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Divna Majstorović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Mr Milan Travica, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Nikola Živković, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Jelena Salević, SMEITS, Beograd
 • Vladan Galebović, SMEITS, Beograd

Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije. Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja. Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji. Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji. Energetska efikasnost u tehnološkim procesima; primena obnovljivih izvora energije.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji. Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije GHG iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji. Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare. Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika. Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji. Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama. Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, stand-ardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost infor-macija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Okrugli sto – Cirkularna ekonomija u prehrambenoj industriji

Okrugli sto će okupiti renomirane stručnjake u ovoj oblasti iz Srbije i regiona, koji će zajednički ukazati na ulogu, značaj i izazove cirkularne ekonomije u rešavanju problema nagomilanog otpada, očuvanju prirodnih resursa i odgovornom upravljanju otpadom u različitim oblastima procesne industrije. 

Cirkularna ekonomija je osmišljavanje i stvaranje proizvoda sa maksimalno produženim vekom trajanja, njegovom racionalnom raspodelom i korišćenjem i konačnom reciklažom. Teme okruglog stola su:
 • Cirkularna ekonomija u prehrambenoj industriji
 • Cirkularna ekonomija kao održivi način stvaranja vrednosti na tržištu
 • Cirkularna ekonomija i strategija Republike Srbije u toj oblasti
 • Cirkularna ekonomija i ekologija, pravo, ekonomija, organizacija 

Na okruglom stolu o cirkularnoj ekonomiji u prehrambenoj industriji treba da učestvuju donosioci odluka, rukovodioci, inženjeri, studenti i profesori mašinskih, tehnoloških, hemijskih, ekonomskih fakulteta, fakulteta organizacije, bezbednosti, predstavnici lokalnih samouprava. 

Kotizacija

Puna kotizacija iznosi 8.000 dinara, a za članove SMEITS-a 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, svečanom ručku i dr.

Obaveštenje autorima

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova biće štampan na srpskom i engleskom jeziku. Zbornik radova u celini će nakon Procesinga ‘20 dobiti CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova. Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće predložen za objavljivanje u časopisima: „FME Transactions” – naučnom časopisu Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji se nalazi na Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI) listi i časopisu „Procesna tehnika” (M53), uz mogućnost dodeljivanja DOI broja. Prijavu rada treba poslati organizatoru na procesing@smeits.rs i ona treba da sadrži:

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) na srpskom i engleskom;
 • Spisak autora sa afilijacijama na engleskom i srpskom i kontakt podacima;
 • Rezime (apstrakt) od najviše 1000 slovnih mesta na engleskom i srpskom;
 • Kratku biografiju prvog autora. 

undefined


  

Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:

 • Prezentacija u okviru programa, rezime u štampanom zborniku rezimea radova i kompletan rad u zborniku na sajtu izdanja SMEITS-a;
 • Izlaganje na posteru, rezime u štampanom zborniku rezimea radova i kompletan rad u zborniku na sajtu SMEITS-a;
 • Prezentacija u okviru programa i rezime u štampanom zborniku rezimea radova.

Datumi i rokovi

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) treba poslati organizatoru na procesing@smeits.rs do 20. juna 2020.
 • Autori će do 31. juna 2020. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena, kao i o formi u kojoj treba da rukopis bude pripremljen.
 • Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti na recenziju najkasnije do 1. avgusta 2020.
 • Obaveštenje o prihvatanju rada ili potrebi za izmenama autori dobijaju najkasnije do 10. avgusta 2020.
 • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2020.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga ‘20 su engleski i srpski. Poželjno je da radovi budu dostavljeni i izloženi na engleskom jeziku. Simultano prevođenje nije predviđeno.

Studentski program

Studenti će izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

Poziv na sponzorstvo

 • Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga ‘20 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.
 • Prava sponzora obuhvataju:
 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu i pozivu za učešće na skupu.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavlljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće štampan i u zborniku rezimea radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika” u 2020. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u štampani program skupa. Prezentacije sponzora biće objavljene na sajtu skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.


Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH