latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 03/03/2021
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


 

Procesing ’21 je trideset četvrti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu – Katedrom za procesnu tehniku. Predviđeno je da se 34. Procesing održi 3. i 4. juna 2021, u Novom Sadu, ukoliko to dozvoli zdravstvena situacija u zemlji.

Organizatori 

 

 

undefined

Društvo za procesnu tehniku, 
pri SMEITS-u
 Katedra za procesnu tehniku 
Mašinskog fakulteta u Beograd

Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Energetska efikasnost u tehnološkim procesima; primena obnovljivih izvora energije, korišćenje otpadne toplote procesa.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije GHG iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, standardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost informacija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Međunarodni naučni odbor

 • Dr Vesna Alivojvodić, Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika
 • Prof. dr Ivan Božić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Mirko Dobrnjac, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, BiH
 • Prof. dr Damir Đaković, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Dr Maja Đolić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Srbislav Genić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Milan Gojak, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Sarajevo, BiH
 • Prof. dr Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr Vladan Ivanović, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Prof. dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 • Prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (predsednik)
 • Dr Milica Karanac, Envico, Beograd
 • Prof. dr Rade Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu
 • Prof. dr Valdan Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu 
 • Prof. dr Mirjana Kijevčanin, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Miroslav Kljajić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Prof. dr Atanas Kočov, Mašinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Skoplje, Severna Makedonija
 • Prof. dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
 • Prof. dr Dejan Krčmar, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Dr Čedo Lalović, Akademija strukovnih studija Šumadija – Odsek Aranđelovac
 • Prof. dr Dorin Lelea, Polytechnic University of Timisoara, Timisoara, Rumunija
 • Dr Stefan Mandić Rajčević, University of Milan, Italija
 • Prof. dr Ljiljana Medić-Pejić, Universidad Politecnica de Madrid, Španija
 • Prof. dr Sanda Midžić-Kurtagić, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BiH
 • Prof. dr Biljana Miljković, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Dr Dobrica Milovanović, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
 • Prof. dr Srđan Nešić, Ohio University, Russ College of Engineering and Technology, Ohio, SAD
 • Prof. dr Branislava Nikolovski, Tehnološki fakutet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Prof. dr Nataša Nord, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška
 • Prof. dr Marko Obradović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Olga Petrov, British Columbia Institute of Technology, Canada
 • Prof. dr Nataša Petrović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Dejan Radić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Ivona Radović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Dunja Sokolović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
 • Prof. dr Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Olivera Stamenković, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu
 • Doc. dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Marta Trninić, Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika
 • Dr Nikola Živković, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Laboratorija za termotehniku i energetiku, Beograd, Srbija

Organizacioni odbor

 • Mr. Boris Hrnčić, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Dr Gorica Ivaniš, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Miloš Ivošević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Doc. dr Mladen Josijević, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
 • Dr Nikola Karličić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Miljan Marašević, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerziteta u Kragujevcu
 • Dr Nenad Mitrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Marija Tasić, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu
 • Mr Milan Travica, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Prof. dr Goran Vučković, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 • Jelena Salević, SMEITS, Beograd
 • Vladan Galebović, SMEITS, Beograd

Okrugli sto

Po tradiciji, u okviru programa Procesinga ’21 predviđeno je održavanje Okruglog stola iz aktuelnih tema u oblasti procesne tehnike.

Ove godine predviđena je tema koja se odnosi na primenu Cirkularne ekonomije u rešavanju problema otpada koji nastaje u različitim oblastima Procesne industrije, odnosno očuvanju prirodnih resursa i odgovornom upravljanju otpadom.

Uvođenje koncepta Cirkularne ekonomije u Procesnoj industriji osnova je za realizaciju ciljeva održivog razvoja u smanjenje štetnih emisija, uvođenju obnovljivih izvora energije i proizvodnji i trgovini održivim proizvodima, tj. zatvaranju kruga proizvod – otpad – proizvod u različitim oblastima procesne industrije.

Kotizacija

Puna kotizacija iznosi 8.000 dinara, a za članove SMEITS-a 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, svečanom ručku i dr.

Učesnici bez kotizacije mogu da prate program, ali nemaju pravo na kongresni materijal ni prisustvo društvenim događajima.

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije.

Obaveštenje autorima

Kongres Procesing ’21 se organizuje prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja daće svoje mišljenje o kategoriji Procesinga ’21 nakon održanog skupa.

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova biće štampan na srpskom i engleskom jeziku. Zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu www.izdanja.smeits.rs, imaće svoj CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova. Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće predložen za objavljivanje u časopisima: „FME Transactions“, naučnom časopisu Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji se nalazi na Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI) listi, kao i u časopisu „Procesna tehnika“ (M53), uz mogućnost dodeljivanja DOI broja.

Autori mogu izabrati način učešća:

 • Izlaganje u okviru programa, rezime u štampanom zborniku rezimea radova i kompletan rad u zborniku na sajtu www.izdanja.smeits.rs;
 • Izlaganje na posteru, rezime u štampanom zborniku rezimea radova i kompletan rad u zborniku na sajtu www.izdanja.smeits.rs;
 • Izlaganje u okviru programa i rezime u štampanom zborniku rezimea radova.

U zavisnosti od izabranog načina učešća, autori treba da pošalju:

 • Ceo rad na srpskom ili engleskom, sa naslovom, apstraktom i ključnim rečima na oba jezika – ukoliko autor želi da rad bude u zborniku radova;
 • Apstrakt od najviše 1000 slovnih mesta na srpskom i engleskom – ukoliko autor želi samo da izloži svoju prezentaciju.
 Prijava celog radaPrijava samo apstrakta 

 undefined
ukoliko autor želi rad u zborniku 

 
ukoliko autor ima samo prezentaciju

Datumi i rokovi

 • Ceo rad ili samo apstrakt (u zavisnosti od izabranog načina učešća) treba poslati organizatoru na procesing@smeits.rs do 30. marta 2021.
 • Autori će do 10. aprila 2021. biti obavešteni prihvatanju teme.
 • Autori koji učestvuju sa celim radom, dobiće mišljenje recenzenta do 10 maja 2021.
 • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2021.

Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga ’21 su engleski i srpski. Poželjno je da radovi budu dostavljeni i izloženi na engleskom jeziku. Simultano prevođenje nije predviđeno.

Studentski program

Studenti će izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga ’21 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju: 

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu i pozivu za učešće na skupu.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće štampan i u zborniku rezimea radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika“ u 2021. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u štampani program skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.

 

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH