latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 10/12/2019 10:50:51
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.


Vesti

OSNIVAČKA KONFERENCIJA DRUŠTVA FORENZIČARA I SUDSKIH VEŠTAKA MAŠINSKE I ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

Na osnovu Statuta SMEITS-a i Pravilnika o radu stručnih društava na osnivačkoj konferenciji formirano je DRUŠTVO FORENZIČARA I SUDSKIH VEŠTAKA MAŠINSKE I ELEKTROTEHNIČKE STRUKE dana 15. novembra.

Izabran je Upravni odbor Društva u sastavu:
1. Petar Kolendić - predsednik UO
2. Ivana Mitrović
3. Srbislav Genić - podpredesdnik
4. Ilija Đinović
5. Branko Glušica
6. Vesna Joksimović
7. Slobodan Dimitrijević
8. Vojkan Lučanin
9. Zoran Mitrović
10. Ivana Ugrenović
11. Dragan Čolaković

Na upravnom odboru Društva usvojen je program rada:

  • Održavanje stručnog predavanja na temu "Pravni aspekti veštačenja - prava i obveze prema novom ZKP-u i ZPP-u".
  • Održavanje stručnog predavanja na temu "Primarni uviđaj, dokazi i način osiguravanja i daljnjem sudskom procesu".
  • Zakazivanje narednih skupova u formi okruglog stola Upravnog odbora i zainteresiranih članova na teme razmene informacija, problema u radu i predloga daljnjih aktivnosti.
  • Imenovanje osobe ili poverenstva radi komunikacije sa Ministarstvom pravde radi poboljšanja rada veštaka u sudskim procesima.

Sve vesti | Naslovna

undefined

Generalni pokrovitelj  
49. kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
49. kongresa o KGH