latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 31/07/2020 09:44:47
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


Vesti

Predavanje u SANU: Energija vetra, biomase i geotermalnih izvora

U okviru ciklusa predavanja o energiji, prof. dr Vladimir Katić održaće uvodno predavanje na temu Energija vetra, biomase i geotermalnih izvora

U savremenom svetu sve više raste zabrinutost zbog povećanja emisije gasova staklene bašte (naročito CO2) i posledičnih klimatskih promena. Izlaz se traži u sveukupnoj dekarbonizaciji, odnosno u primeni čistih oblika energije, kakva je električna, čime se značajno povećava i energetska efikasnost. Međutim, jedan od značajnijih izvora električne energije su termoelektrane, koje zasnivaju na sagorevanju fosilnih goriva i koje su energetski neefikasne. Širom primenom obnovljivih izvora energije, kakvi su energija vetra, sunca, tekuće vode, biomase, mora (morski talasi, morske struje, plima i oseka) i geotermalna, mogu se umanjiti ovi efekti. U radu je prvo dat kratak pregled energetskog potencijala vetra, koji ima mogućnost realizacije najvećih kapaciteta (osim hidro energije). Predstavljene su raspoložive tehnologije i dosadašnja iskustava u primeni ovog oblika energije. Poseban osvrt dat je na mogućnosti, stanje i perspektive u Srbiji i na izbor najpovoljnijih tehničkih rešenja, koja odgovaraju lokalnim vetrovima. Iza toga, fokus će biti na energiji biomase, kao najznačajnijem potencijalu u Srbiji. Iz širokog dijapazona mogućnosti korišćenja, posebna pažnja biće posvećena primeni biogasa, postojećem stanju i budućim kapacitetima ovih elektrana. U poslednjem delu, razmatraće se geotermalna energije, njeni potencijali i kapaciteti, mada ona ima ograničene mogućnosti u proizvodnji električne energije, naročito u Srbiji.

Prof. dr Vladimir Katić je prodekan za razvoj i finansije i profesor na Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 

Predavanje se održava u utorak, 8. oktobra 2019. u 11 časova u Svečanoj sali SANU, Kneza Mihaila 35/II, Beograd 

 Dalje... 

Sve vesti | Naslovna

undefined

Generalni pokrovitelj  
50. Međunarodnog kongresa o KGH 


undefined


Pokrovitelj izložbe u okviru
50. Međunarodnog kongresa o KGH