latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 15. april 2010.
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.

 Apstrakti radova - 43. kongres o KGH

Napomena:
* Za pregled PDF izdanja SMEITS-a potreban vam je Adobe Reader ili FoxIt reader.
* Registrovani korisnici sajta mogu da vide opise PDF dokumenata.
* Samo članovi društva mogu da pristupe PDF dokumentima


Pretraživanje po naslovu i ključnim rečima:

UTICAJ BRZINE STRUJANJA VAZDUHA NA BILANS RAZMENE MASE U POČETNOJ FAZI PROIZVODNJE KAJMAKA
  Autori: OLIVERA EĆIM ĐURIĆ, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu,MIRA RADOVANOVIĆ, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, ALEKSANDAR NEDELJKOVIĆ, JELENA MIOČINOVIĆ, PREDRAG PUĐA, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
  Ključne
reči:
kajmak; difuzija vode; porozni sloj; numerička simulacija
 
DUBOKO SMRZAVANJE RIBE
  Autori: IVANA TRŠELIČ i JURIJ AVSEC, Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru, Krško, Slovenija
  Ključne
reči:
pakovanje ribe; smrzavanje ribe; sortiranje ribe; optimalno vreme smrzavanja; optimalno strujanje vazduha
 
OPTIMALNI NAGIB SOLARNOG PRIJEMNIKA KORIŠĆENJEM OPTIMIZACIONOG ALGORITMA JATA ČESTICA (PSO)
  Autori: J. SKERLIĆ, M. BOJIĆ, D. NIKOLIĆ, D. CVETKOVIĆ i J. RADULOVIĆ, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
  Ključne
reči:
solarni udeo; bojler; solarni prijemnik; nagib kolektora; vremenski korak; optimizacioni algoritam jata čestica (PSO)
 
VERIFIKACIJA MODELA ODREĐIVANJA POVRŠINE OZRAČENOSTI DONJEG DELA APSORBERA DVOSTRUKO OZRAČENOG RAVNOG PRIJEMNIKA SUNČEVE ENERGIJE
  Autori: N. NIKOLIĆ, N. LUKIĆ, D. TARANOVIĆ i J. SKERLIĆ, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujeva
  Ključne
reči:
dvostruko ozračen prijemnik sunčeve energije; reflektor; eksperiment
 
SINTEZA I SIMULACIJA HIBRIDNOG TRIGENERACIONOG POSTROJENJA PRIMENOM PROGRAMA TRNSYS
  Autori: MARKO MANČIĆ, DRAGOLJUB ŽIVKOVIĆ, MIĆA VUKIĆ, VELIMIR STEFANOVIĆ i SAŠA PAVLOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
  Ključne
reči:
trigeneracija; solarni sistem; sinteza sistema; simulacija godišnjih performansi
 
« | Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 | »

Prijavite se da bi ste videli ceo tekst apstrakta.

 

Your browser is not able to run this Flash script.

Requirements:
- JavaScript must be enabled
- You must have Flash installed