latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 15. april 2010.
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.

 Apstrakti radova - 44. kongres o KGH

Napomena:
* Za pregled PDF izdanja SMEITS-a potreban vam je Adobe Reader ili FoxIt reader.
* Registrovani korisnici sajta mogu da vide opise PDF dokumenata.
* Samo članovi društva mogu da pristupe PDF dokumentima


Pretraživanje po naslovu i ključnim rečima:

PREDNOSTI PRIMENE SISTEMA ZA BIPOLARNU JONIZACIJU VAZDUHA U OKVIRU SISTEMA ZA KGH
  Autori: GORDANA BLAGIĆ, Marquis Commerce d.o.o., Beograd
  Ključne
reči:
bipolarna jonizacija vazduha; koncentracija jona; lakoisparljive organske materije; mikroorganizmi; ušteda energije
 
UZROCI OŠTEĆENJA TOPLOVODNOG KOTLA MIP – 6300 GF SNAGE 6,3 MW SA PREDLOGOM SANACIJE
  Autori: TITOSLAV ŽIVANOVIĆ, GORAN STUPAR, DRAGAN TUCAKOVIĆ, Mašinski fakultet Univerzite
  Ključne
reči:
toplovodni blok-kotao; dimna cev; oštećenje; metalografija; sanacija
 
KOGENERATIVNA PROIZVODNJA ENERGIJE NA BAZI BIOGASA U MLEKARSKOJ INDUSTRIJI – ENERGETSKI I EKOLOŠKI ASPEKT
  Autori: ALEKSANDAR MATIĆ, „Termoprojekt“, Beograd, SNEŽANA M. PETROVIĆ, Fakultet za graditeljski menadžment, Beograd
  Ključne
reči:
biogas; energana; kogenerativno postrojenje
 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SISTEMIMA VODOSNABDEVANJA I OTPADNIH VODA KAO OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA GRADOVE NULTE EMISIJE CO2
  Autori: Nataša D. Kuburović ECO ENERGY ENGINEERING & CONSULTING (EEEC) Beograd
  Ključne
reči:
ZAJEDNIČKO PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH I INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA
 
KOGENERATIVNO POSTROJENJE NA BIOMASU U SISTEMU DALJINSKOG GRIJANJE – IZBOR TOPLOTNOG KAPACITETA POSTROJENJA BIOMASS BASED COGENERATIVE PLANT WORKING IN A DISTRICT HEATING SYSTEM-THE PLANT HEAT CAPACITY SELECTION
  Autori: VLADISLAV PAVIĆEVIĆ
  Ključne
reči:
Biomasa, kogeneracija, dijagram trajanja opterećenja, toplotni kapacitet postrojenja, optimizacija.
 
« | Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | »

Prijavite se da bi ste videli ceo tekst apstrakta.

 

Your browser is not able to run this Flash script.

Requirements:
- JavaScript must be enabled
- You must have Flash installed