latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 15. april 2010.
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.

 Apstrakti radova - 41. Kongres o KGH

Napomena:
* Za pregled PDF izdanja SMEITS-a potreban vam je Adobe Reader ili FoxIt reader.
* Registrovani korisnici sajta mogu da vide opise PDF dokumenata.
* Samo članovi društva mogu da pristupe PDF dokumentima


Pretraživanje po naslovu i ključnim rečima:

POTENCIJALNE UŠTEDE ENERGIJE SA ENERGETSKI EFIKASNOM KANCELARIJSKOM OPREMOM*
  Autori: MIROSLAV BJEKIĆ, DANILO STOJANOVIĆ, RADOJKA KRNETA, Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak
  Ključne
reči:
kancelarijska oprema; energija; uštede; program Energy Star
 
PRENOS TOPLOTE PRINUDNOM KONVEKCIJOM SA VERTIKALNIH HLADNIH ZIDOVA
  Autori: SAMO VENKO, ERIK PAVLOVIČ, SAŠO MEDVED, Hidria Inštitut Klima, Godovič, Slovenija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
  Ključne
reči:
površinsko hlađenje; visokotemperaturno hlađenje; prinudna konvekcija; prenos toplote; hladan vertikalni zid; TABS
 
UŠTEDA ENERGIJE U URBANIM SREDINAMA PRIMENOM INFRACRVENE TERMOGRAFIJE
  Autori: ZORAN STEVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, DUBRAVKA NIKOLOVSKI, Zavod za javno zdravlje, Pančevo, MIRJANA RAJČIĆ VUJASINOVIĆ i DEJAN V. ANTIĆ, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor
  Ključne
reči:
termografija; energetika; stanogradnja; toplifikacija; hlađenje
 
ANALIZA EFIKASNOSTI KOGENERACIONOG POSTROJENJA NOVOG AERODROMA U BANGKOKU
  Autori: WANTANA SOMCHAROENWATTANA i CHRISTOPH MENKE, The Joint Graduate School of Energy and Environment, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, BRANKA GVOZDENAC-UROŠEVIĆ i DUŠAN GVOZDENAC, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Nov
  Ključne
reči:
kogeneracija; javne zgrade; emisija CO2; ušteda primarne energije
 
MIKROKOGENERATORI ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE SA STERLINGOVIM MOTOROM U JEDNOPORODIČNIM KUĆAMA
  Autori: JOSEF LIPP, Institute for Energy Economy and Application Technology, Technische Universität München, München, Germany
  Ključne
reči:
mikrokogenerator; Sterlingov motor; efIkasnost; jednoporodična kuća
 
« | Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | »

Prijavite se da bi ste videli ceo tekst apstrakta.

 

Your browser is not able to run this Flash script.

Requirements:
- JavaScript must be enabled
- You must have Flash installed