latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 15. april 2010.
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.

 Apstrakti radova - 41. Kongres o KGH

Napomena:
* Za pregled PDF izdanja SMEITS-a potreban vam je Adobe Reader ili FoxIt reader.
* Registrovani korisnici sajta mogu da vide opise PDF dokumenata.
* Samo članovi društva mogu da pristupe PDF dokumentima


Pretraživanje po naslovu i ključnim rečima:

OPTIMIZACIJA PERFORMANSI SOLARNOG PRIJEMNIKA KORIŠĆENJEM SOFTVERA ENERGYPLUS I ALGORITMA HOOKE–JEEVES
  Autori: JASMINA SKERLIĆ i MILORAD BOJIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
  Ključne
reči:
solarni udeo; bojler; solarni prijemnik; nagib prijemnika
 
MOGUĆNOST PRIMENE SOLARNOG GREJANJA POTROŠNE VODE U OBDANIŠTU „DUŠKO RADOVIĆ“ U BEOGRADU
  Autori: NENAD MILORADOVIĆ, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd
  Ključne
reči:
upravljanje; savremena rešenja; iskustvo korisnika; implementacija
 
STRUKTURIRANJE I MOGUĆNOSTI INTEGRACIJE ULAZNIH PODATAKA S OBZIROM NA STANDARDE I PROCEDURE RAZLIČITIH TERMOTEHNIČKIH PRORAČUNA
  Autori: CVETE DIMITRIESKA, GEORGI TROMBEV, ALEKSANDAR MARKOSKI, Tehnički fakultet Univerziteta „Kliment Ohridski“, Bitolj, Makedonija, i ANA TROMBEVA-GAVRILOSKA, Arhitektonski fakultet Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje, Makedonija
  Ključne
reči:
strukturiranje; toplotni gubici; rashladna opterećenja; energetska efikasnost; termotehnički proračuni
 
PREGLED, STRUKTURIRANJE I PREKLAPANJE ULAZNIH PODATAKA O OBJEKTIMA U RAZLIČITIM TEMOTEHNIČKIM PRORAČUNIMA
  Autori: GEORGI TROMBEV, CVETE DIMITRIESKA, ALEKSANDAR MARKOSKI, Tehnički fakultet Univerziteta „Kliment Ohridski“, Bitolj, Makedonija, i MARKO SERAFIMOV, Mašinski fakultet, Skoplje, Makedonija
  Ključne
reči:
ulazni podaci; toplotni gubici; rashladna opterećenja; energetska efikasnost; termotehnički proračuni
 
DEFINISANJE TERMOVLAŽNOSNIH KARAKTERISTIKA GRAĐEVINSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA U KONCEPTU INTEGRISANE BAZE PODATAKA ZA OBJEKTE
  Autori: ANA TROMBEVA-GAVRILOSKA, Arhitektonski fakultet Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje, Makedonija, GEORGI TROMBEV, ALEKSANDAR MARKOSKI, CVETE DIMITRIESKA, Tehnički fakultet Univerziteta „Kliment Ohridski“, Bitolj, Makedonija
  Ključne
reči:
toplota; vlažnost; zgrada; građevinski elemenat; građevinska konstrukcija; modul; proračun
 
« | Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | »

Prijavite se da bi ste videli ceo tekst apstrakta.

 

Your browser is not able to run this Flash script.

Requirements:
- JavaScript must be enabled
- You must have Flash installed