latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 15. april 2010.
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

28. marta 2018. godine držana je 30. Skupština SMEITS-a. Usvojen je Izveštaj o radu  SMEITS-a za 2017. i plan rada za 2018. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Aleksandru Petroviću, dipl. maš. inž.

 Apstrakti radova - 37. kongres o KGH

Napomena:
* Za pregled PDF izdanja SMEITS-a potreban vam je Adobe Reader ili FoxIt reader.
* Registrovani korisnici sajta mogu da vide opise PDF dokumenata.
* Samo članovi društva mogu da pristupe PDF dokumentima


Pretraživanje po naslovu i ključnim rečima:

PRIMENA SIMULACIJA CFD PRI PROJEKTOVANJU VENTILACIJE I HLAĐENJA PROSTORIJA I OBJEKATA
  Autori: MILOŠ BANJAC i RADOSLAV GALIĆ, Mašinski fakultet, Beograd, i BOJAN MARJANOVIĆ, GOŠA FOM d.o.o., Smederevska Palanka
  Ključne
reči:
numerička mehanika fluida; projektovanje; sistemi za hlađenje; sistemi za ventilaciju
 
KORIŠĆENJE SISTEMA ZA ODSISAVANJE IZDUVNIH GASOVA U RADIONICAMA, NA ISPITNIM LINIJAMA I U INDUSTRIJSKIM POGONIMA, RADI ODRŽAVANJA VAZDUHA ČISTIM, SA OSVRTOM NA UŠTEDU ENERGIJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
  Autori: MARINEL ZIDARU, "AFA TS GmbH", SR Nemačka
  Ključne
reči:
izduvni gasovi; odsisavanje; čist vazduh; održavanje; životna sredina; ušteda energije
 
MOGUĆNOSTI SMANJENJA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA IZ TERMOELEKTRANA U SRBIJI
  Autori: MILAN B. PETROVIĆ i BOJAN B. BOGDANOVIĆ, JKP “Beogradske elektrane”, Beograd
  Ključne
reči:
termoelektrane; energetska efikasnost; modernizacija postrojenja; smanjenje emisije; životna sredina
 
CENTAR ZA ISPITIVANJE, KVALITET I EKOLOGIJU – AKREDITOVANA LABORATORIJA KAO RELEVANTAN SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE (EMS) I UPRAVLJANJA KVALITETOM (QMS)
  Autori: TATJANA KOLDŽIĆ, JKP »Beogradske elektrane«, Centar za ispitivanje, kvalitet i ekologiju, Beograd
  Ključne
reči:
akreditovana laboratorija; emisija; gasni analizatori; etaloniranje
 
ODREĐIVANJE PROLAZA TOPLOTE KROZ OMOTAČE PUTNIČKIH VOZILA
  Autori: SVETOZAR GRAHOVAC, Evo Bus GmbH (Versuch), Mannheim, SR Nemačka
  Ključne
reči:
vozilo; ispitivanje; vazdušno grijanje; toplotni gubici
 
« | Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | »

Prijavite se da bi ste videli ceo tekst apstrakta.

 

Your browser is not able to run this Flash script.

Requirements:
- JavaScript must be enabled
- You must have Flash installed