latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 30/08/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


10. MKOIEE 2022. DRUGA INFORMACIJA

Poštovane kolege,

Široka primena i sve veći značaj obnovljivih izvora energije i energetski efikasnih postrojenja opravdava organizovanje jubilarne, 10. Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, koja ima za cilj da na jednom mestu okupi istraživače, naučnike, kreatore politike, stručnjake iz oblasti industrije kako bi prikazali i razmenili svoja istraživačka iskustva.

Ciljevi konferencije su: promovisanje naučnih i stručnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE, unapređenje tehnologija za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije, informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE, promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE, promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije sa ciljem smanjivanja njihove potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti, afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije, predlaganje rešenja primerenih ekonomskoj moći i budućem razvoju, kao i razmena ideja i stavova o OIEE.

Organizator

Društvo za obnovljive izvore električne energije,
pri SMEITS-u, Beograd

10. Međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije
finansijski je podržalo
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije

Na osnovu sugestija zainteresovanih autora dodatno su produženi rokovi za prijavu teme radova:

Prijem apstrakata, 8. avgust 2022.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakata, 15. avgust 2022.

Prijem radova, 5. septembar 2022.

Slanje izveštaja recenzenata, 10. septembar 2022.

Prijem završenih radova, 20. septembar 2022.

Održavanje 10. MKOIEE, 17. i 18. oktobar 2022.

Teme konferencije su:

Energetski izvori i skladištenje energije

 • Energija iz biomase, čvrstog otpada i biogasa
 • Geotermalna energije
 • Hidroenergija
 • Energija vetra
 • Energija sunca
 • Termoelektrični sistemi
 • Sistemi za skladištenje energije
 • Novi materijali i nove tehnologije u oblasti OIE

Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

 • Industrija
 • Komunalni objekti
 • Domaćinstva
 • Stambena izgradnja
 • Transport
 • Poljoprivreda

Životna sredina, održivost i politika

 • Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj
 • Ekonomski aspekti
 • Trendovi: prošlost, sadašnjost, budućnost
 • Planiranje i održivost
 • Zakonska regulativa i standardizacija

Aplikacije i usluge

 • Materijali i tehnologije
 • Industrija
 • Objekti u urbanoj i ruralnoj sredini
 • Komunalni objekti
 • Poljoprivreda
 • Elektro energetski sistemi
 • Transport

Važne napomene

Obrazac za prijavu teme, kao i obrazac za rad mogu se naći na internet adresi:

http://www.smeits.rs//?file=00489

U prijavi rada predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. Prijavu poslati organizatoru do 08. avgusta 2022. Autori će do 15. avgusta 2022. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.

Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 5. septembra 2022. Poželjno je da rad ne bude duži od 8 strana i da se jedan autor ne pojavljuje na više od 5 radova.

Zvanični jezik komuniciranja je engleski jezik.

Za uslove sponzorstva i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora, datu na kraju ovog saopštenja.

Kotizacija

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije. Za ostale učesnike kotizacija iznosi 100 € (u dinarskoj protivvrednosti), ako se uplata izvrši do 1. oktobra, a posle tog datuma iznosi 140 €. Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova, svečani ručak po završetku skupa i dr. Članovi SMEITS-a i studenti imaju popust od 20% na kotizaciju.

Više informacija o konferenciji, kao i u vezi sa prijavom učešća možete pogledati na sajtu:

http://www.smeits.rs//?file=00489

U očekivanju Vaših radova, srdačno Vas pozdravljamo. 

Organizacioni odbor
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Društvo za obnovljive izvore električne energije (DOIEE)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd.
Tel. +381 11/3230 041, 3031 696, Faks: 3231 372.
office@smeits.rs
www.smeits.rs

 Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH