latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 31/05/2016
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

12. marta 2021. godine držana je 33. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2020. i plan rada za 2021. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Branislavu Džiniću, dipl. maš. inž.

 


 undefined  

2. i 3. jun 2016, Beograd, Sava centar 

undefined     

undefined 

 

 

Sponzori  

Bosch    ITN Group        gasteh

• • •  

Konačni program Procesinga '16

Četvrtak, 2. jun 2016. 

 
8.30–9.00 • Registracija
 
9:00–10.00 • Svečano otvaranje skupa 
 
10.00–12.00 • Sesija 1  
 
Predsedavajući:  M. Kijevčanin, D. Radić

1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta

 1. POSTUPCI ZA PROCENU RIZIKA OD POŽARA • Ivan ARANĐELOVIĆ, Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet, Beograd; Radenko RAJIĆ, Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunim, Zemun
 2. ZAVARENI SPOJ-KRITIČNO MESTO NA OPREMI POD PRITISKOM • Radomir JOVIČIĆ, Sanja PETRONIĆ, Olivera ERIĆ CEKIĆ, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 3. DIREKTIVA 2014/68/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I IZMENE U ODNOSU NA DIREKTIVU 97/23/EU • Sanja PETRONIĆ1, Aleksandar PETROVIĆ2, Radomir JOVIČIĆ1, 1 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 
 4. MAPE IZLOŽENOSTI I RIZIKA ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST U POSTROJENJIMA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA • Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ1, Milica KARANAC1, Ana DAJIĆ1, Marina MIHAJLOVIĆ1, Mića JOVANOVIĆ2; 1 Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia; 2 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
 5. ИНДЕКС ТРОШКОВА ПРОЦЕСНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ • Србислав ГЕНИЋ, Бранислав ЈАЋИМОВИЋ, Милош ИВОШЕВИЋ, Петар КОЛЕНДИЋ, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, Ивана УГРЕНОВИЋ, Београд

2. Procesne tehnologije

 1. UTICAJ POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U INDUSTRIJI NA UŠTEDU ENERGIJE I SMANJENJE EMISIJA U ŽIVOTNU SREDINU • Stojan SIMIĆ, Dušan GOLUBOVIĆ, Goran ORAŠANIN, Davor MILIĆ, Jovana PAJKIĆ; Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo, RS, BiH
 2. ZAVISNOST TEHNOLOŠKOG PROCESA U RAFINERIJAMA OD POSTUPKA PRIPREME SIROVE VODE • Stojan SIMIĆ, Bogdan POPOVIĆ, Željko DŽUDŽELIJA, Darko GANILOVIĆ, Saša ĆOSIĆ; Rafinerija ulja a.d. Modriča, Modriča, RS, BiH
 3. PRIMENA UGLJEN-DIOKSIDA ZA PODEŠAVANJE PH VREDNOSTI SIROVE VODE KAO PRED-TRETMAN U PROIZVODNJI VODE ZA PIĆE  • Srđan KRSTIĆ, Slaviša VUJIČIĆ; Messer Tehnogas AD, Beograd
 4. RECYCLED EXPLOSIVE CHARACTERIZATION AND ESTIMATION OF PROCESSING POSSIBILITIES • Mirjana DIMIĆ, Danica SIMIĆ, Slavica TERZIĆ, Bojana FIDANOVSKI, Uroš ANĐELIĆ; Military Technical Institute, Belgrade
 5. ANTI-STABBING PROPERTIES OF KOLON FABRIC COMPOSITES • Vera OBRADOVIĆ, Dušica STOJANOVIĆ, Aleksandar KOJOVIĆ, Milorad ZRILIĆ, Vesna RADOJEVIĆ, Petar USKOKOVIĆ, Radoslav ALEKSIĆ; Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade
 6. ARAMID/PVB/WS2 ADVANCED COMPOSITE MATERIAL THERMO-RHEOLOGICAL PROPERTIES  • Danica SIMIĆ1), Dušica B. STOJANOVIĆ2), Ljubica TOTOVSKI1), Petar USKOKOVIĆ2), Radoslav ALEKSIĆ2); 1) Military Technical Institute, Belgrade; 2) Faculty of Technology and MetallurgyUniversity of Belgrade, , Belgrade
 7. PROCESSING OF HYBRID UNIDIRECTIONAL COMPOSITES REINFORCED WITH HDPE FIBERS AND CERAMIC PARTICLES IN EVA (ETHYLENE VINYL ACETATE) MATRIX • Jelena ZEC1, Nataša TOMIĆ2*, Kata TRIFKOVIĆ1, Vesna RADOJEVIĆ1, Dušica STOJANOVIĆ1, Radmila JANČIĆ-HEINEMANN1; 1 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, 2University of Belgrade, Innovation Center of Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade
 8. ENERGY EFFICIENCY OF INDUSTRIAL CONCENTRATORS WITH TURBO THERMOCOMPRESSION  • Milan N. ŠAREVSKI and Vasko N. ŠAREVSKI, Faculty of Mechanical Engineering, University „ Sv. Kiril i Metodij“, Skopje, R. Macedonia, Faculty of Mechanical Engineering, Karpos II bb Skopje, R. Macedonia
12.00–12.15 • Pauza
 
12.15–12.30 • Prezentacija sponzora
 
Energetska efikasnost pumpi i pumpnih sistema • Vlado VASILJEVIĆ, WILO 
 
12.30–14.00 • Sesija 2 
 
Predsedavajući: N. Mitrović, D. Todorović 

3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

 1. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA OPRAVDANOSTI IZGRADNJE CHP POSTROJENJA ZAMENOM GASA/MAZUTA BIOMASOM • Dejan ĐUROVIĆ1, Branislav REPIĆ1, Dragoljub DAKIĆ2, Milica MLADENOVIĆ1, Milijana PAPRIKA1, 1 Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Vinča; 2 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd
 2. REVITALIZACIJA BAGERA G-10 (SRS 1301 24/2.5) NA POLJU “D” NAKON HAVARIJE • Novica PAUNOVIĆ, Polje "D", Rudarski basen „Kolubara”, JP EPS, Nikola KARLIČIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 3. IZVOĐENJE KOREKCIJE PROTOKA PARE PO PRITISKU I TEMPERATURI NA POSTOJEĆEM MERNO-REGULACIONOM SISTEMU • Goran KLAPAREVIĆ, NIS.a.d. Novi Sad, Blok Energetika
 4. ANALIZA UTICAJA KVALITETA UGLJA NA RAD KOTLOVSKOG POSTROJENJA • Jasna TOLMAČ1, Dragiša TOLMAČ1, Aleksandra ALEKSIĆ2, Sanja STANKOV1, Slađana BORIĆ1; 1 Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin; 2 NIS a.d. Gazprom Neft, Novi Sad, Srbija
 5. ANALIZA PROCESA SAGOREVANJA UGLJENOG PRAHA U LETU U LOŽIŠTU PARNOG KOTLA SA PREDLOGOM MERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI  • Nikola TANASIĆ, Goran JANKES, Mirjana STAMENIĆ, Marta TRNINIĆ, Tomislav SIMONOVIĆ, Vuk ADŽIĆ; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 6. UNAPREĐENJE SISTEMA ZA ISKORIŠĆENJE TOPLOTE DIMNIH GASOVA NA IZLAZU IZ VRELOULJNOG KOTLA NOMINALNE SNAGE 4 MW • Tomislav SIMONOVIĆ, Sanja VLADIĆ, Mirjana STAMENIĆ, Nikola TANASIĆ, Goran JANKES; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 7. PROBLEMI U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA PROIZVODNJU ŠPERPLOČA • Salah-Eldien OMER, SAG CONSULTING d.o.o., Zagreb, Hrvatska, Minka ĆEHIĆ, University of Bihać, Faculty of Technical Engineering Bihać, Bosnia & Herzegovina, Irvina ŠAHINOVIĆ, University of Bihać, Faculty of Technical Engineering Bihać, Bosnia & Herzegovina
14.15–15.30 • Koktel
 
15.30–18.00 • Sesija 3 
 
Predsedavajući: A. Jovović, N. Tanasić 

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj

 1. MERE DENITRIFIKACIJE PRI SAGOREVANJU BIOMASE • Milica MLADENOVIĆ, Milijana PAPRIKA, Ana MARINKOVIĆ; Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 2. INVERTORI ZA FOTONAPONSKE ELEKTRANE-KARAKTERISTIKE I KRITERIJUMI ZA IZBOR • Stanko STANKOV; Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
 3. ENERGETSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI PRIMENE GORIVA DOBIJENOG IZ OTPADA (RDF/SRF) • Stojan SIMIĆ1, Miroslav STANOJEVIĆ2, Goran ORAŠANIN3, Srđan VASKOVIĆ3, Jovana PAJKIĆ3; 1Rafinerija ulja a.d. Modriča, Modriča, BiH, 2Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 3Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo, BiH
 4. TEHNIČKI I EKOLOŠKI ASPEKTI PRELASKA KOTLOVSKOG POSTROJENJA SA UGLJA NA BIOMASU • Toni OSMANOSKI, Dragoslav VALDEVIT, JKP „Beograske elektrane“, Beograd, Nikola KARLIČIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 5. AERACIONI POSTUPAK PRI PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA SA PLIVAJUĆIM CEVIMA • Jelena NIKOLIĆ, LAD GROUP, Martina BALAĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Aleksandar PETROVIĆ, Nebojša MANIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 6. KONCEPT POSTROJENJA ZA TRETMAN OPASNOG MULJA NASTALOG PRI PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA IZ PROCESA PRIMARNE METALURGIJE BAKRA U RTB– BOR, UZ PRIMENU PROCESA STABILIZACIJE I SOLIDIFIKACIJE • Dragoljub KOS, Radoje TUFEGDŽIĆ, Delta inženjering, Beograd
 7. ANALIZA UTICAJA POSTROJENJA PROCESNE INDUSTRIJE NA ŽIVOTNU SREDINU • Slađana BORIĆ, Sanja STANKOV, Jasna TOLMAČ; Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin
 8. ZNAČAJ ZBRINJAVANJA AMBALAŽNOG OTPADA OD INDIVIDUALNIH KORISNIKA RADI BEZBEDNOSTI LJUDI I OKOLINE • Sanja STANKOV, Slađana BORIĆ, Jasna TOLMAČ, Ljiljana RADOVANOVIĆ; Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin
 9. UKLANJANJE TEŠKIH METALA IZ VODENIH RASTVORA PRIMENOM MODIFIKOVANIH OBLIKA PEPELA I ŠLJAKE IZ TERMOELEKTRANA • Milica KARANAC, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Maja ĐOLIĆ, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerziteta u Beogradu, Beograd, Vladana N. RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, Jovan DESPOTOVIĆ, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Dragan POVRENOVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 
 10. EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE SA DEPONIJE U VINČI • Dimitrije Ž. Stevanović1, Marina A. Mihajlović1, Stefan M. Mandić-Rajčević1, Mića B. Jovanović2, Alempije Veljović3; 1 Inovacioni centar Tehnološko - metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2 Tehnološko - metalurški fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 3 Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak
 11. IMPLEMENTACIJA SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SEKTORIMA FINALNE POTROŠNJE ENERGIJE U SRBIJI • Mirjana STAMENIĆ1, Nikola TANASIĆ1, Tomislav SIMONOVIĆ1, Aleksandar NIKOLIĆ2, Marko OBRADOVIĆ1; 1Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" a.d., Beograd

Petak, 3. jun 2016.

 
9.30–10.30 • Sesija 4 
 
Predsedavajući: M. Stamenić, M. Obradović 

6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

 1. ANALIZA RADA EJEKTORA SA VARIJABILNOM MLAZNICOM PRI MEŠANJU PRIRODNOG GASA I OTPADNOG GORIVOG GASA • Aleksandar PETROVIĆ, Andrija PETROVIĆ; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 2. POREĐENJE RAZLIČITIH MODELA DEVOLATALIZACIJE LIGNITA • Marta TRNINIĆ, Vladimir JOVANOVIĆ, Nebojša MANIĆ, Dragoslava STOJILJKOVIĆ, Nikola TANASIĆ, Tomislav SIMONOVIĆ; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 3. ADSORPCIJA LAURINSKE KISELINE NA PRIRODNIM I SINTETIČKIM ADSORBENSIMA • 1.Sanja DOBRNJAC, 2.Jelena PENAVIN-ŠKUNDRIĆ, 3.Ljubica VASILJEVIĆ, 3.Miladin GLIGORIĆ; 1. „Projekt“ a.d. Banja Luka, Republika Srpska 2 Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska 3.Tehnološki fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
 4. DINAMIKA ODSUMPORAVANJA DIMNOG GASA U APSORBERU MOKRIM POSTUPKOM • Milan M. PETROVIĆ, V. D. STEVANOVIĆ, S. MILIVOJEVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 5. THERMAL CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL CONCENTRATORS WITH EJECTOR THERMOCOMPRESSION  • Vasko N. ŠAREVSKI and Milan N. ŠAREVSKI, Faculty of Mechanical Engineering, University „Sv. Kiril i Metodij“, Skopje, R. Macedonia, Faculty of Mechanical Engineering, Karpos II bb Skopje, R. Macedonia
 6. UTICAJ VREDNOSTI HGI I KARAKTERISTIKA UGLJA NA KAPACITET MLEVENJA I POTROŠNJU ENERGIJE ZA MLEVENJE • Marko OBRADOVIĆ, Dejan RADIĆ, Miroslav STANOJEVIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ, Dušan TODOROVIĆ, Nikola KARLIČIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
10.30–10.45 • Pauza
 
10.45–11.00 • Predstavljanje sponzora
 
Energetska efikasnost u parnim kotlovskim postrojenjima – mogućnosti i nova rešenja • Dejan DOTLIĆ, BOSCH 
 
11.00–12.00 • Sesija 5 
 
Predsedavajući: R. Topić, M. Trninić 

7. Sušenje i sušare

 1. TERMIČKI PRORAČUN VERTIKALNE SUŠARE ZA SUŠENJE SEMENA SUNCOKRETA U ULJARI „BANAT“ AD, NOVA CRNJA • Duško SALEMOVIĆ1), Aleksandar DEDIĆ2), Ljubomir MOŠORINSKI1), Radomir KUZMANOVIĆ2); 1)Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin, 2)Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 2. TERMIČKI PRORAČUN TRAKASTE SUŠARE ZA SUŠENJE SINTETIČKOG KAUČUKA U FSK ELEMIR • Duško SALEMOVIĆ1), Aleksandar DEDIĆ2), Dragan HALAS1), Robert KIŠ3); 1) Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin, 2)Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 3)Fabrika sintetičkog kaučuka, Elemir
 3. UPOREDNA ANALIZA KONVENCIONALNOG I VAKUUMSKOG SUŠENJA PILJENE GRAĐE  • Atif HODŽIĆ, Redžo HASANAGIĆ, Husein ROŠIĆ, Tehnički fakultet Bihać, Bihać, BiH 
 4. HEAT PUMP DRYING OF VEGETABLES – EXPERIMENTAL INVESTIGATION • Jelena N. JANEVSKI, Mladen M. STOJILJKOVIĆ, Branislav V. STOJANOVIĆ, Stefan D. JOVANOVIĆ, Mića VUKIĆ, Dejan M. MITROVIĆ, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Niš
 5. RAZVOJ REŠENJA I UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE ZA VISOKOTEMPERATURNO SUŠENJE UGLJENE PRAŠINE U CILJU DOBIJANJA BRIKETA • Radivoje M. TOPIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Nenad ĆURPIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Goran R. TOPIĆ, Srbijagas, Beograd
 6. ENERGIJSKI ASPEKT PROCESA SUŠENJA • Radivoje M. TOPIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Milovan ŽIVKOVIĆ, Cappoto Build, Beograd; Jelena R. TASIĆ, Energoprojekt, Beograd, Goran R. TOPIĆ, Srbijagas, Beograd
 7. KONVENCIONALNI I NEKONVENCIONALNI NAČINI SUŠENJA ŠLJIVE • Radivoje M. TOPIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beograd, Beograd, Milovan ŽIVKOVIĆ, Janko ŽIVKOVIĆ, Cappoto Build, Beograd
12.00–12.15 • Pauza
 
12.15–13.30 • Okrugli sto: Okolnosti primene novog pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima („Sl. glasnik RS" br. 9/2016)

Okrugli sto se organizuje u cilju razmene dosadašnjih iskustva sudskih veštaka i forenzičara mašinske i elektro struke, kao i o definisanju naknada i naplate troškova u sudskim postupcima. Posebna pažnja će biti posvećena razmatranju novih okolnosti koje donosi primena novog Pravilnika (Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima - „Sl. glasnik RS" br. 9/2016) koji je donet u februaru 2016. godine i direktno uređuje ovu oblast. 
 
13.30 Zatvaranje skupa
  
 

Uvodna reč

Procesing '16 se održava u Sava centru, u Beogradu. Termin održavanja Procesinga '16 je, kako su učesnici već navikli, prva nedelјa juna, odnosno četvrtak i petak 2. i 3. juni 2016. godine. Naš skup je i ove godine uklјučen u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije. S obzirom na iskustvo sa prethodnog kongresa, kao i da se on ove godine organizuje u Beogradu, očekujmo da, pored redovnih učesnika Procesinga, šira inženjerska zajednica uzme učešće na svom skupu u još većem broju u odnosu na prethodne godine.

Organizacioni i Naučni odbor Procesinga '16 pozivaju vas da uzmete aktivno učešće u radu kongresa. U prethodne dve godine kongresi su organizovani u neposrednoj saradnji sa privrednim organizacijama koje su bile generalni pokrovitelјi. Godine 2014. kongres je održan u prostorijama kompanije Messer Tehnogas u Beogradu, a 2015, u Inđiji uz pokrovitelјstvo preduzeća GasTeh iz Inđije. Teme kongresa, održanih uvodnih predavanja i okruglih stolova su, logično, bile iz oblasti kojima se bave ova preduzeća.

Za razliku od dva prethodna kongresa, Procesing '16 nema tako jasno iskazanu tematsku orijentaciju, pa se očekuje da sami učesnici kongresa svojim radovima, prezentacijama i diskusijama formiraju sadržaj i tematske celine kongresa. Jedan broj radova će biti odabran za obljavljivanje u časopisu Procesna tehnika.

Redakcija časopisa "FM Transactions" (M24), vidljivog na Scopusu, objaviće izabrane radove izložene na Procesingu '16.

Obaveštenje autorima

Preliminarni program Procesinga '16 objavljen je na ovoj strani. Za izlaganje rada predviđeno je 10 (deset) minuta. Rad može biti izložen na srpskom ili na engleskom.

Svi radovi koji su stigli na vreme za recenziju, biće objavljeni na CD-u i uz zbornik rezimea biti podeljeni za vreme skupa. Nakon skupa, izloženi radovi će biti objavljeni u zborniku izloženih radova, sa svojom paginacijom i brojem ISBN. Taj zbornik će biti slobodan za preuzimanje sa sajta Organizatora.

Obrazac za PP prezentaciju koju treba dostaviti Organizatoru najkasnije do 31. maja 2016. godine možete preuzeti ovde.

Posebno molimo autore da do 31. maja 2016. godine jave ko će izlagati rad, kako bi se program skupa odvijao neometano. 

Tematske oblasti

1. Tehnička regulativa i sistem kvaliteta

2. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; tehnički gasovi; prerada uglјa; crna i obojena metalurgija i prerada nemetalnih minerala; industrija građevinskih materijala; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; duvanska industrija; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; proizvodnja papira i celuloze; tekstilna industrija ; gumarska industrija; proizvodnja masti i ulјa.

3. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; sistemi automatskog upravlјanja; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; primena informacionih tehnologija.

4. Konstruisanje, izrada, ispitivanje i montaža procesne opreme

Konstruisanje procesne opreme; zavarivanje; izrada i montaža procesne opreme; ispitivanje metodama bez razaranja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine, racionalno korišćenje energije, obnovlјivi izvori energije.

6. Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne, difuzione, mehaničke, hidromehaničke i biohemijske i hemijske operacije; aparati i mašine; pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje itd.).

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlјanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare u prehrambenoj industriji, za sušenje drveta, u industriji nemetala i dr. 

Naučno-stručni odbor  

 • dr Radivoje Topić, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Srbislav Genić, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet, Niš
 • dr Slavko Đurić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • dr Vladimir Stevanović, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Rade Karamarković, Fakultet za mašinstvo i gradjevinarstvo, Kraljevo
 • dr Mirjana Kijevčanin, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd
 • dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet, Beograd (zamenik predsednika)
 • dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd (predsednik), 
 • dr Dejan Radić, Mašinski fakultet, Beograd (urednik časopisa Procesna tehnika), 
 • dr Nenad Mitrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Nikola Tanasić, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Vojislav Novaković, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška
 • dr Dorin Lelea, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • dr Francisc Popescu, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • dr Milan Pavlović, Tehnički fakultet Mihailo Pupin Zrenjanin
 • dr Dragiša Tolmač, Tehnički fakultet Mihailo Pupin Zrenjanin
 • dr Zoran Janjuš, Fakultet za ekologiju, Banja Luka, BiH
 • dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • dr Stojan Simić, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • dr Goran Orašanin, Mašinski fakultet u Istočnom Sarajevu, BiH
 • dr Atif Hodžić, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 • dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija
 • dr Zoran Markov, Mašinski fakultet Univerziteta Svetog Ćirila i Metodija, Skopje, Makedonija
 • dr Sanda Midžić Kurtagić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
 • dr Igor Vušanović, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • dr Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • dr Nenad Debrecin, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • dr Igor Travar, Stokholm, Švedska
 • Olga Petrov, University of British Columbia, Canada
 • Srđan Nešić, Russ Professor of Chemical Engineering, Director, Institute for Corrosion and Multiphase Technology Ohio University, Athens, SAD

Organizacioni odbor 

 • dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet, Beograd (predsednik odbora)
 • Zoran Radibratović, Messer Tehnogas Beograd (zamenik predsednika )
 • Momir Antonić, GasTeh Inđija
 • dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Mirjana Stamenić, Mašinski fakultet, Beograd
 • dr Marko Obradović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Zoran Stojanović, TE Nikola Tesla
 • Đorđe Maljković , ATI inženjering
 • Dragomir Šamšalović, SMEITS
 • dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet, Beograd
 • Miloš Ivošević, Mašinski fakultet, Beograd

Poziv na sponzorstvo

Procesing 2016. ima jednog generalnog pokrovitelja, a može imati više glavnih sponzora i sponzora. Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga 2016. i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi se ostvarila mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.
 
Prava sponzora obuhvataju:
 1. Naziv firme sponzora i njen logotip biće štampani na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu i pozivu za učešće na skupu.
 2. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 3. Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolor oglas na jednoj strani, biće štampan i u zborniku rezimea radova i časopisu „Procesna tehnika“.
 4. Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 5. Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 6. Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u štampani program skupa. Prezentacije sponzora biće na CD-u koji je sastavni deo materijala skupa.
 7. Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.

Prijava rada

 • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) treba poslati organizatoru do 18. aprila 2016.
 • Autori će do 22. aprila 2016. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena, kao i o formi u kojoj rukopis treba da bude pripremljen.
 • Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 13. maja 2016.
 • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 31. maja 2016. 

Važne napomene

Prijava rada treba da sadrži:
 1. naziv predložene teme;
 2. spisak autora sa osnovnim kontakt podacima;
 3. rezime (apstrakt) od najviše 1000 slovnih mesta. 

Autorima čiji predlog teme bude prihvaćen, biće poslato uputstvo za pripremu rukopisa rada i njegovo izlaganje.

Uputstvo za tehničku pripremu rada možete preduzeti ovde.  

Obrazac za PP prezentaciju možete preuzeti ovde. 

Učesnici kongresa dobijaju zbornik rezimea radova i CD sa kompletnim materijalom skupa. Nakon skupa biće objavljen zbornik izloženih radova sa paginacijom i brojem ISBN. Taj zbornik će biti slobodan za preuzimanje sa sajta Organizatora.

I na kraju...

 • Obaveštenja o skupu mogu se naći na web stranici SMEITS-a www.smeits.rs.
 • Za sva obaveštenja obratiti se na adresu organizatora.

Organizator

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera 
i tehničara Srbije (SMEITS), 
Društvo za procesnu tehniku
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd. 
Tel. 011/3230‑041, 3031‑696, faks 3231‑372. 
 
 

 

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH