latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 14/06/2016
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Okrugli sto 

U okviru Procesinga 2016 u Sava Centru 3. juna 2016. godine održan je okrugli sto Društva forenzičara i sudskih veštaka mašinske i elektrostruke (DFSV) u cilju razmene dosadašnjih iskustva. Ključni povod održavanja okruglog stola bilo je definisanje naknada i naplate troškova u sudskim postupcima sa stanovišta rada sudskih veštaka i forenzičara. Uzimajući u obzir aktuelnost teme posebna pažnja je bila posvećena razmatranju novih okolnosti koje donosi novi Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima (Sl.Glasnik br.9/2016) koji je donet u februaru ove godine. U okviru diskusije u kojoj su učestvovali prof. dr Srbislav Genić, dr Petar Kolendić - članovi upravnog odbora DFSV-a i gospodin Miladin Knežević predsednik Udruženja sudskih veštaka Beograda, a saglasili su se i svi ostali učesnici okruglog stola, doneti su sledeći zaključci: 

  1. Predložiti promenu metodologije obračuna naknade za poslove veštačenja. Promena metodologije bi podrazumevala posebno definisanje fiksnih troskova (putovanje, troškovi materijala, opreme, itd...) i naknade (nagrade kako je definisano pravilnikom) za poslove veštačenja, koja bi bila određena i nivelisana prema ceni spora.
  2. Predložiti otklanjanje izjednačavanja nivoa stručnosti uz pomoć odgovarajućih mehanizama, kako je to definisano u nekim drugim oblastima, na primer projektovanju i investicionoj izgradnji objekata
  3. U cilju definisanja rokova i prevazilaženja problema naplate poslova veštačenja predložiti da se u okviru izmena i dopuna Pravilnika predloži da se veštačenje završava i okončava isplatom naknade veštacima
  4. Pokušati da se otvori dijalog na ovu i druge teme sa Ministarstvom pravde, pravosuđem i drugim zvaničnim institucijama koje su direktno odgovorne i nadležne za ovu oblast
  5. Podići svest rada veštaka kroz etičke kodekse i sisteme vrednosti kao i preciznije definisati odgovornosti lica koje obavlja poslove veštačenja i na taj način pokušati da se spreči neodgovorno obavljanje poslova protivno pravilima struke i umanji potreba za ponovnim veštačenjima sto produžava sudske procese i smanjuje efikasnost pravosuđa. 

Generalni zaključak okruglog stola je da u poslovima veštačenja i fornezike primena novog Pravilnika može da utiče pre svega na smanjenje kvaliteta veštačenja, što naravno nije ni u čijem interesu.

Predsednik UO DFSV i svi članovi se još jednom zahvaljuju organizacionom odboru na mogućnosti održavanja okruglog stola u okviru Procesinga 2016.

 

Izveštaj sastavio
Dr Nebojša Manić, dipl. inž. maš.,
predsednik Društva FSV 

 

 Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH