latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 21/09/2017
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Jednodnevni seminar Društva za KGH Srbije i
Instituta za standardizaciju Srbije

             

Korišćenje toplotne energije podzemlјa toplotnim pumpama
- predstavlјanje standarda SRPS ISO 14511 i VDI 4640 prevedenih na srpski jezik

11. oktobra 2017, Dom inženjera i tehničara Srbije
Kneza Miloša 9/III

Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, u sredu 11. oktobra organizuje seminar na kome će biti predstavlјena serija standarda VDI 4640 Saveza nemački inženjera (VDI - Verein Deutscher Ingenieure), kao i pregled prevedenih evropskih standarda SRPS EN 14511-2013, uporedo sa informacijama o uvedenim izmenama u seriji obnovlјenoj 2015 - što je danas važeća serija ovog standarda.

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji sa VDI, Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u je kupilo prava na prevod i objavlјivanje serije standarda VDI 4640 i osim njihovog predstavlјanja, učesnici će dobiti uputstva za njihovu primenu uz primere primene ovih standarda.

Svrha seminara

Svrha seminara je da pruži uvid u standarde, da da uputstva i primere primene u cilјu širenja održivog, efikasnog i bezbednog korišćenja toplotne energije podzemlјa toplotnim pumpama. Biće dat pregled naprednih tehnologija i tehničko-tehnoloških sistema, metoda ispitivanja, metoda projektovanja i tehničkih uslova gradnje (uklјučujući geo-građevinske, mašinske i elektrotehničke uslove) za korišćenje toplotne energije podzemlјa - zemlјe i vode). Posebno će biti istaknuta primena i mogući efekti energetske optimizacije sistema, uputstva za izvođenje, primenu, održavanje i po potrebi stručna razgradnja i uklanjanje sistema, kao i mogućnost značajnog doprinosa OIE (obnovlјivih izvora energije) ukupnom bilansu zadovolјavanja potreba za energijom u Srbiji korišćenjem toplotne energije podzemlјa toplotnim pumpama.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim privrednim subjektima (projektantima, izvođačima, proizvođačima, uvoznicima, izvoznicima i distributerima), tj. svima onima koji se bave projektovanjem, ugradnjom, proizvodnjom i/ili trgovinom toplotnih pumpi, donosiocima pravnih akata kao i drugim zainteresovanim stranama koje neposredno ili posredno primenjuju ove standarde (laboratorije, organizacije potrošača, tržišna inspekcija i sl.).

Program seminara je od posebnog interesa za stručnjake mašinstva struke KGH, ali i arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i elektronike, odnosno nizu struka u nerazdvojivoj vezi u projektovanju, gradnji, rekonstrukciji, energetskom unapređenju, korišćenju i upravlјanju energetskom efikasnošću svih tipova zgrada.

PROGRAM

9:00-9:30 h Prijavlјivanje učesnika

1. Predstavlјanje standarda

 9.30-9.50

Podrška ISS vašem poslovanju (informisanje, prodaja, obuka, tumačenje...)

Predavač: Ksenija Stojičić, rukovodilac Odelјenja prodaje, marketinga i edukacije u ISS-u.

9.50-10.30

Pregled rada Komisije za standarde KS M115, Hidraulične mašine i kriogena tehnika; Prikaz, razvoj, značaj i primena serije standarda za toplotne pumpe SRPS EN 14511 - Uređaji za klimatizaciju, agregatirane jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora sa kompresorima na električni pogon: I-Deo: Termini, definicije i klasifikacija; II Deo: Uslovi ispitivanja; III Deo: Metode ispitivanja; IV Deo: Radni zahtevi, označavanje i uputstva

Predavač: Ivana Topalović, samostalni savetnik u Odelјenju za metalurgiju, mašinstvo, građevinarstvo i saobraćaj u ISS-u.

10.30-11.30

Serija standarda VDI 4640

Predavač: Marija S. Todorović, član AINS, gostujući prof. Southeast University, Nanjing, China, CEO Vea-Invi, doo, Beograd

Sadržaj: Predstavlјanje, objašnjenja i uputstva primene serije standarda VDI 4046 - Toplotno korišćenje podzemlјa - sistemi sa toplotnim pumpama za korišćenje toplotne energije podzemne vode i zemlјe: Deo 1: Osnove, dozvole, ekološki aspekti; Deo 2: Postrojenja toplotnih pumpi podzemlјa; Deo 3: Podzemno skladištenje toplotne energije; Deo 4: Direktno korišćenje

11.30-12.15

Monitoring podzemnih voda u državnoj mreži stanica Srbije

Predavač: Nikolić Ivica, rukovodilac Grupe za mrežu stanica podzemnih voda, Hidrometeorološki zavod Srbije.

Sadržaj. U prezentaciji će biti prikazane zakonske osnove uspostavlјanja stanica kao i kratak pregled istorijata razvoja mreže stanica; raspored stanica u okviru izdvojenih podzemnih vodnih tela na teritoriji Srbije; pregled podela stanica i parametara koji se prate na stanicama; način merenja u mreži, prenos podataka; arhiviranje u okviru baze podataka, načinu izveštavanja kao i dostupnosti podacima; osnovna analiza o dubini pijezometara kao i maksimalnim, srednjim i minimalnim temperaturama podzemnih voda u mreži stanica.

12.15-12.45 h Pauza

2. Primeri primene

12.45-13.30

Merenje utroška energije toplotne pumpe voda - voda kod grejanja i klimatizacije stambene zgrade u realnim radnim uslovima

Predavač: Slobodan Pejković, Filter-frigo, doo, Beograd
 
Sadržaj. U današnje vreme moderno je pričati o primeni toplotnih pumpi visoke efikasnosti za grejanje i klimatizaciju različitih objekata. Ta efikasnost je vrlo retko dokumentovana izmerenim troškovima. Prezentacija će prikazati rezultate monitoringa, odnosno podatke o utrošenoj električnoj energiji potrebnoj za pogon toplotne pumpe voda-voda za period od godinu dana. Toplotna pumpa se koristi za grejanje i klimatizaciju stambenog dela poslovno-stambenog objekta. Merenja su pokazala da srednja godišnja potrošnja električne energije potrebne za grejanje i klimatizaciju po jedinici površine objekta iznosi 69 kWh/m2.

13.30-14.15

Primena sistema polivalentnih toplotnih pumpi voda-voda u klimatizaciji Opšte bolnice na Novom Beogradu

Predavači doc. dr Uroš Milovančević, Mašinski fakultet, Beogradu i Nebojša Žakula, Filter-Frigo, Beograd

Sadržaj. Povećanjem energetske efikasnosti sistema klimatizacije u zdravstvenim objektima koji poseduju kapacitete za smeštaj bolesnika i operacioni blok, uštede u potrošnji energenata su značajne. Za grejanje objekta i sanitarne tople vode Opšta bolnica na Novom Beogradu koristi elektro kotlove, a za hlađenje objekta agregat za hlađenje vode sa vazduhom hlađenim kondenzatorom. Primenom sistema polivalentih toplotnih pumpi voda-voda koje kao toplotni izvor i ponor koriste bunarsku vodu, potrošnja električne energije može da se smanji za 75%. Uporednom analizom potrošnje primarne energije u slučajevima grejanja zgrade elektrokotlovima, toplotnim pumpama i dalјinskim grejanjem, određuje se efikasnost analiziranih sistema i emitovane količine CO2.

14.15-15.00

Primeri izvedenih sistema grejanja i klimatizacije sa toplotnim pumpama u sprezi sa vertikalnim podzemnim sondama

Predavač: Srđan Milinković, dipl. inž. Direktor SM-inženjering doo, Beograd

Sadržaj. U prezentaciji će biti prikazani stambeni objekti sa više stanova i stambeno-poslovni objekat kao i individualni stambeni objekat. Grejna površina objekata je od 300 do 1600 m2, termički kapaciteti sistema su od 19 do 80 kW. U svim objektima su kao primarni izvedeni panelni sistemi zidnog grejanja i hlađenja i podnog grejanja da bi se postigla najviša ugodnost i najbolјi efekti uštede energije kroz najpovolјnije režime rada toplotne pumpe. Zagrevanje sanitarne potrošne tople vode se takođe vrši toplotnim pumpama. Sve prikazane toplotne pumpe imaju sistem dalјinskog upravlјanja i nadzora.

15.00-15.45

Toplotne pumpe: dragulј u energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovlјivih izvora energije - pregled primera primene u novogradnji i energetskom renoviranju postojećih zgrada

Predavač: dr Marija S. Todorović

Sadržaj. Toplotna energija toplotnih pumpi primlјena od okoline, umanjena za energiju njihovog pogona smanjuje finalnu i primarnu potrošnju energije sistema i ulazi u bilans korišćenja OIE smanjujući emisiju SO2 odnosno gasova efekta staklene bašte (GSB), a povećanje energetske efikasnosti sistema omogućava ekonomičnu primenu fotonaponskog pogona toplotnih pumpi. Prezentacija će dati analizu primera primene korišćenja toplotne energije podzemlјa toplotnim pumpama u cilјu unapređenja energetske efikasnosti i prilaza realizaciji održivih zgrada neto nula potreba fosilne energije (N-NFEZ ) i nula emisije GSB.

15.45-16.30 h Završna diskusija i evaluacija obuke

Kotizacija

Kotizacija obuhvata učešće na seminaru, osveženje u pauzi i potvrdu o pohađanju seminara. Kotizacija za seminar iznosi 8.200,00 dinara i uplaćuje se na tekući račun SMEITS-a broj 160-396987-81. Prilikom uplate obavezno navesti ime učesnika, a kao svrhu uplate napisati kotizacija za seminar.

Članovi SMEITS-a i njegovih društava imaju pravo na popust od 15% na cenu seminara i iznosi 6.970,00 dinara.

Za članove Instituta naknada se umanjuje za 25% i iznosi 6.150,00 dinara. Za članove komisija Instituta naknada se umanjuje za 15% i iznosi 6.970 dinara. Prijavlјivanje za članove ISS-a i članove komisija ISS-a je na veb-stranici www.iss.rs (rubrika „Seminari i obuke").

Za organizacije koje prijave više od dva polaznika, za sve polaznike te organizacije odobrava se popust od 10% visine pune kotizacije, što iznosi 7.380,00 dinara po učesniku. Porez je uračunat u sve iznose.

Popust za kupovinu standarda SRPS ISO 14511 i VDI 4640

Do kraja 2017. godine učesnici seminara mogu kupiti standarde SRPS EN 14511 i VDI 4640 (nakon izlaska iz štampe) po povlašćenoj ceni.

Prijava

Prijava za članove ISS-a i članove komisija ISS-a je na veb-stranici Instituta www.iss.rs (rubrika „Seminari i obuke"). Ostali učesnici se prijavlјuju ovde.

Obaveštenja

Dodatna obaveštenja možete dobiti u Institutu za standardizaciju Srbije: 011/3409-340, 3409-388 ili SMEITS-u: 011/3230 041.Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH