latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 01/07/2019
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

12. marta 2021. godine držana je 33. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2020. i plan rada za 2021. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Branislavu Džiniću, dipl. maš. inž.

 


Prikaz 32. Procesinga

30. i 31. maj 2019, Beograd, Sava centar

Zbornik radova 32. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji sadrži 56 radova izloženih na skupu. Nekoliko radova će biti objavljeno u časopisu "Procesna tehnika" i u zborniku su samo njihovi naslovi, apstrakti i ključne reči.

Na kraju zbornika je intervju koji je Danijela Božanić dala uredniku "Procesne tehnike".

Zbornik radova se može preuzeti klikom na sliku.

32. Međunarodni кongres o procesnoj industriji, koji organizuju Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, i Mašinski fakultet u Beogradu, održan je 30. i 31. maja 2019. u beogradskom Sava centru.

Ove godine navršava se pola veka od prvog Seminara o opremi u procesnoj industriji, koji je održan decembra 1969. u organizaciji Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).

Тako duga tradicija potvrđuje značaj ovog skupa u obrazovanju i okuplјanju procesnih inženjera i inženjera srodnih struka, bez čije podrške i učešća kongres ne bi imao svoj značaj.

Svečanom otvaranju Kongresa u četvrtak 30. maja 2019, u 9.30 časova predsedavali su prof. dr Miroslav Stanojević (predsednik Organizacionog odbora), prof. dr Aleksandar Jovović (predsednik Društva za procesnu tehniku SMEITS-a), prof. dr Dejan Radić (predsednik Naučnog odbora), sa Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu i prof. dr Bratislav Blagojević, predsednik UO SMEITS-a.

Na otvaranju skupa učesnicima i gostima obratili su se prof. dr Aleksandar Jovović i prof. dr Miroslav Stanojević, koji su predstavili program kongresa i aktivnosti Društva za procesnu tehniku. Prof. dr Bratislav Blagojević govorio je o aktivnostima SMEITS-a na održavanju stručnih skupova.

32. Procesing otvorio je prof. dr Aleksandar Jovović, predsednik Društva za procesnu tehniku
  
undefined

 

Prof. dr Miroslav Stanojević, predsednik Organizacionog odbora 32. Procesinga

undefined

Prof. dr Bratislav Blagojević, predsednik Upravnog odbora SMEITS-a
  
undefined

Ispred Mašinskog Fakulteta u Beogradu skup je u ime Dekana pozdravio predsednik Saveta prof. dr Vlada Gašić. Učesnicima skupa obratili su se prof. dr Jelena Janevska sa Mašinskog fakulteta u Nišu i prof. dr Dušan Golubović, sa Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (BiH).

Prof. dr Vlada Gašić, predsednik Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
  
undefined

Prof. dr Jelena Janevski, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu 
  
undefined

Prof. dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo   

undefined

Po tradiciji, na otvaranju Procesinga dodeljena su priznanja Društva za procesnu tehniku. Žiri za dodelu nagrada je bio u sastavu: predsednik prof. dr Aleksandar Petrović i članovi: prof. dr Dejan Radić i docent dr. Dušan Todorović, svi sa Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Prof. dr Aleksandar Petrović uručio je povelje za izuzetan doprinos procesnoj tehnici dr Marti Trninić, naučnom saradniku, sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Mirjani Kijevčanin, sa Tehnološko metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Za najbolji rad prijavljen za Procesing 2019 proglašen je rad pod nazivom: Viskoznost binarne smeše DMA + 2-butanol za potencijalnu upotrebu kao rastvarača za regenerativne procese odsumporavanja dimnih gasova. Autori rada su: Divna Majstorović1, Nikola Živković2, Mirjana Kijevčanin1, Emila Živković2 (1 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; 2 Institut za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu, Beograd). Rad je izložen u okviru Tematske oblasti 5: Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji.

Prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet, Beograd, predsednik Žirija za dodelu priznanja 
  
undefined

Dr Marta Trninić, Mašinski fakultet, Beograd,
prima Povelju za izuzetan doprinos procesnoj tehnici

 

Prof. dr Mirjana Kijevčanin, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,
prima Povelju za izuzetan doprinos procesnoj tehnici

Dr Divna Majstorović, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,
prima priznanje za najbolji rad prijavljen za 32. Procesing

Prof. dr Aleksandar Jovović predstavlja knjigu "Sušare - teorija i zadaci" grupe autora sa Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu, koju će zajedno izdati SMEITS i Mašinski fakultet u Beogradu
  
undefined  

Svečano otvaranje je završeno prikazivanjem filma „Kuća nauke“ autorke Marije Stevanović o Katedri za procesnu tehniku Mašinskog Fakulteta u Beogradu koji je snimila redakcija Naučnog programa RTS-a. Film je premijerno emitovan 24. maja 2019. godine na RTS 2. 

Međunarodni karakter Procesinga ove godine ostvaren je inostranim učesnicima sa prijavljenih 17 radova iz 7 zemalja (Španije, Italije, Grčke, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Nemačke), kao i članovima Naučnog odbora iz 12 zemalja. Zvanični jezici za izlaganje radova na kongresu bili su srpski i engleski. Jedan broj radova od strane domaćih autora dostavljen je i izlagan na engleskom jeziku, a rezimea svih radova objavljeni su na srpskom i engleskom u Zborniku rezimea.

Naučnom i Organizacionom odboru ovogodišnjeg kongresa bili su prisutni predstavnici 10 fakulteta i 2 instituta iz Srbije (Beograda, Novog Sada, Niša, Kraljeva, Zrenjanina i Čačka).

Program Procesinga '19. obuhvatio je jedanaest tematskih oblasti:

1. Procesne tehnologije.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji.

4. Energija u procesnoj industriji.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare.

8. Gasna tehnika.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja.

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji.

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama.

Tematika tematskih oblasti obuhvatila je: projektovanja i razvoja u procesnoj industriji; konstruisanja mašina, aparata i uređaja; pripreme i vođenja izgradnje i montaže industrijskih postrojenja; industrijskih i laboratorijskih merenja; ispitivanja i atestiranja materijala, proizvoda, mašina i aparata; istraživanja i razvoja nove opreme i industrijskih sistema.

Za ovogodišnji skup bilo je dostavljeno 70 prijava radova, a Naučni odbor je posle obavljenih recenzija uvrstio u Program ukupno 65 radova od kojih 5 u vidu postera. Autori radova su dostavili pripremljene prezentacije u jednoobraznoj formi koja je bila definisana za skup.

Posteri u holu Sava centra

U toku dva dana rada na Kongresu je bilo 215 registrovanih učesnika (inženjera iz privrede, sa fakulteta, instituta) i jedan broj gostiju.

Učesnici 32. Procesinga

Na kongresu su učestvovali i student sa Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo iz Zagreba, Hrvatska (38 studenata), Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada (31 student), Mašinskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva, BiH (8 studenata) i Mašinskog fakulteta iz Beograda (21 student). Posebnu zahvalnost dugujemo zaposlenima u Termoelektrani "Nikola Tesla A", koji su prihvatili našu molbu za organizaciju posete studenata postrojenjima u Obrenovcu. Društvo za procesnu tehniku obezbedilo je mladim kolegama i posetu Muzeju Nikole Tesle.

Jedan deo studenata iz Zagreba sa domaćinima

Studenti FON-a su izlagali svoje radove u redovnom programu skupa, pod mentorstvom
prof. dr Mladena Đurića (drugi sleva)

U skladu sa programom, prvog dana su se predstavili sponzori:

 • Sipatec Building, Beograd sa temom Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji, i
 • Grundfos, Beograd sa temom Inovativna rešenja pumpnih postrojenja u tretmanu otpadnih voda, odvodnjavanju, navodnjavanju i zaštiti od poplava.
 • Drugog dana je prikazan film o kompaniji Haci Ayvaz, Turska.

Tema Okruglog stola drugog dana Procesinga bila je Obaveze industrije prema propisima u oblasti klimatskih promena. Zakon o klimatskim promenama, koji je u nacrtu, i prateći podzakonski akti, uvode obavezu monitoringa, verifikacije i izveštavanja o emisiji CO2 iz određenih industrijskih postrojenja. Dodatno, do ulaska u EU, industrijska postrojenja moraće značajno da izmene način poslovanja i unaprede tehnologije i proizvodnju kako bi izbegle troškove kupovine smanjenja emisija CO2 na berzi i/ili finansijske panele za prekoračenje emisija CO2.

Uvodna izlaganja Okruglog stola obuhvatila su posebne teme:

 • Emisije GHG iz industrijskih postrojenja u RS i mogući načini smanjenja,
  Dušan Todorović, Mašinski fakultet, Beograd.
 • Propisi RS i stanje usaglašavanja sa propisima EU i obaveze koje iz njih proizilaze,
  Danijela Božanić, nezavisni ekspert, Beograd.
 • Proces akreditacije verifikatora i iskustva zemalja EU,
  Natalija Jovičić-Zarić, Akreditaciono telo Srbije, Beograd.
 • Iskustva akreditovane laboratorije u verifikaciji emisija u industriji u Hrvatskoj,
  Zoran Kovačević, Metroalfa, Zagreb.

Prof. dr Dušan Todorović, Mašinski fakultet, Beograd

Danijela Božanić, nezavisni ekspert, Beograd

Natalija Jovičić-Zarić, ATS, Beograd

Zoran Kovačević, Metroalfa, Zagreb

Štampani Zbornik rezimea radova (na srpskom i engleskom jeziku) obuhvata program Procesinga 2019. i sve prihvaćene radove razvrstane u jedanaest tematskih oblasti. U prilogu Zbornika dat je tekst pod nazivom Vreme je da se industrija suoči sa klimatskim promenama, u kome se Danijela Božanić, odgovarajući na pitanja Redakcije časopisa „Procesna tehnika“, dotakla jedne od tema okruglog stola.

Radovi u celini će biti objavljeni u formi Zbornika radova sa CIP i ISBN brojem na kompakt disku po završetku Kongresa. Jedan broj izloženih radova dobiće oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Uporedo sa uobičajenim načinom objavljivanja zbornika ‒ preuzimanjem sa sajta ili na CD-u ‒ zbornik radova 32. Procesinga biće objavljen i na sajtu SMEITS-ovih izdanja (www.izdanja.smeits.rs). To je platforma koja zadovoljava sve standarde pretrage naučnih i stručnih tekstova i njihovu znatno veću vidljivost i citiranost, što će naročito znati da cene autori radova iz akademske zajednice.

Izabrani radovi će biti objavljeni u časopisu „Procesna tehnika“ u 2019. godini. Redakcija časopisa „FM Transactions“ (M24), vidljivog na Scopus-u, objaviće izabrane radove izložene na Procesingu 2019.

Poslednjih nekoliko godina unapređena je saradnja sa predstavnicima Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu kroz uključivanje u Društvo za procesnu tehniku, organizaciju Procesinga i prijavu značajnog broja radova. Takođe je unapređena saradnja sa Fakultetom organizacionih nauka u Beogradu u organizaciji i učesnicima u tematskoj oblasti Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama. 

Održavanje 32. Procesinga finansijski je pomoglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Programski pokrovitelji Procesinga 2019. bili su:
 • Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,
 • Fakultet organizaconih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd,
 • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad,
 • Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac,
 • Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad ,
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš,
 • Fakultet za menadžment Sremski Karlovci, Univerzitet „Union ‒ Nikola Tesla“, Beograd,
 • Departman za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad,
 • Inovacioni centar Tehnološko metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, i
 • Vojnotehnički institut, Beograd.
Medijski pokrovitelj Procesinga 2019. je bio Energetski portal.

Nakon dvodnevnog skupa, učesnici sa kotizacijom nastavili su druženje u restoranu Sava centra.
 

Svečana večera u Sava centru

Prikaz sastavio:
prof. dr Miroslav Stanojević
predsednik Organizacionog odbora Procesing-a 2019.

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH