latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 22/06/2020
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
prof. dr Milovanu Živkoviću, dipl. maš. inž.


 

Obnovljivi izvori električne energije predstavljaju jednu od osnovnih komponenti za postizanje globalnog smanjenja klimatskih promena i zdravog i održivog okruženja. Prateća tehnička rešenja u vezi sa korišćenjem obnovljivih izvora električne energije su postala dovoljno efikasna i ekonomski prihvatljiva tako da su velike investicije planirane u svetu u narednom periodu.

Mada se smatra da će se u budućnosti i pored globalnog rasta stanovništva i bruto domaćeg prihoda nastaviti, mada usporen rast potrošnje električne energije, udeo potrošnje fosilnih goriva će se u odnosu na rast potrošnje obnovljivih izvora smanjiti sa 81% danas na 56% do 2050. godine.

Osma međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije biće posvećena istraživanjima i razvoju tehnologija obnovljivih izvora energije, uključujući energetsku efikasnost.

Cilj ove konferencije je da na jednom mestu okupi istraživače, naučnike, kreatore politike, stručnjake iz oblasti industrije, naučnu zajednicu o obnovljivoj energiji kako bi prikazali svoje istraživačke napore i rezultate rada.

Važni datumi

 • Prijem apstrakata, 1. maj 2020.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakata, 15. maj 2020.
 • Prijem radova, 1. juli 2020.
 • Slanje izveštaja recenzenata, 1. avgust 2020.
 • Prijem završenih radova, 1. septembar 2020.
 • Održavanje 6. MKOIEE, 15. i 16. oktobar 2020.

Ciljevi konferencije

 • Promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE.
 • Unapređenje tehnologija za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije.
 • Informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE.
 • Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE.
 • Promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije sa ciljem smanjivanja njihove potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti.
 • Afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije.
 • Predlaganje rešenja primerena ekonomskoj moći i budućem razvoju.

Teme konferencije

Životna sredina, održivost i politika

 • Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj
 • Ekonomski aspekti
 • Trendovi: prošlost, sadašnjost, budućnost
 • Planiranje i održivost
 • Zakonska regulativa i standardizacija

Energetski izvori i skladištenje energije

 • Energija iz biomase, čvrstog otpada i biogasa
 • Geotermalna energije
 • Hidroenergija
 • Energija vetra
 • Energija sunca
 • Termoelektrični sistemi
 • Sistemi za skladištenje energije
 • Novi materijali i nove tehnologije u oblasti OIE

Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

 • Industrija
 • Komunalni objekti
 • Domaćinstva
 • Stambena izgradnja
 • Transport
 • Poljoprivreda

Aplikacije i usluge

 • Industrija
 • Objekti u urbanoj i ruralnoj sredini
 • Komunalni objekti
 • Poljoprivreda
 • Elektroenergetski sistemi
 • Transport

Međunarodni naučni odbor

 • Prof. dr Slađana Alagić, Srbija
 • Prof. Viorel Badescu, Rumunija
 • Prof. dr Pellumb Berberi, Albanija
 • Prof. dr Miroslav Bjekić, Srbija
 • Prof. dr Oleksandr Bondarenko, Ukrajina
 • Prof. dr Alla Denysova, Bugarska
 • Dr Stevan Dimitrijević, Srbija
 • Akademik prof. dr Zoran Đurić, Srbija
 • Dr Aleksandar Ivančić, Španija
 • Prof. dr Miroljub Jevtić, Srbija
 • Prof. dr Branko Kovačević, Srbija
 • Prof. Vladimir Krstić, Kanada
 • Prof. Nikolay Lopatkin, Rusija
 • Prof. Nikolay Mihailov, Bugarska
 • Prof. dr Milica Naumović, Srbija
 • Prof. dr Stefka Nedeltcheva, Bugarska
 • Dr Dušan Nikolić, Australija
 • Dr Zoran Nikolić, Srbija
 • Prof. dr Elena Ponomaryova, Ukrajina
 • Dr Mila Pucar, Srbija
 • Prof. dr Nikola Rajaković, Srbija
 • Prof. dr Birgit Scheppat, Nemačka
 • Prof. dr Valerij Sytnikov, Ukrajina
 • Prof. dr Velimir Stefanović, Srbija
 • Prof. dr Zoran Stević, Serbia (predsednik)
 • Prof. dr Zoran Stojiljković, Srbija
 • Prof. dr Volodymyr Sydorets, Ukrajina
 • Prof. dr Nada Štrbac, Srbija
 • Prof. dr Dragan Tasić, Srbija
 • Prof. dr Michael Todorov, Bugarska
 • Dr Nataša Tomić, Srbija
 • Dr Milica Vlahović, Srbija
 • Dr Zhongying Wang, Kina
 • Dr Wanxing Wang, Kina
 • Dr Xuejun Wang, Kina
 • Prof. dr Hengzhao Yang, SAD
 • Dr Ruiying Zhang, Kina

Organizacioni odbor

 • Mila Pucar
 • Zoran Nikolić (predsednik)
 • Ilija Radovanović
 • Žarko Ševaljević 
 • Jelena Salević

Važne napomene

U prijavi rada, predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. Prijavu poslati organizatoru do 1. маја 2020.

Autori će do 15. maja 2020. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.

Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 1. jula 2020. Poželjno je da rad ne bude duži od 8 strana i da se jedan autor ne pojavljuje na više od 5 radova.

Uputstvo za pripremu rada možete preuzeti ovde.

Zvanični jezik komuniciranja je engleski jezik.

Za uslove sponzorstva nad skupom i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora.


Kotizacija

Zbog izuzetno teške društvene i ekonomske situacije u zemlji i svetu, ovogodišnji skup je bez kotizacije.

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH