latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 22/06/2020
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

12. marta 2021. godine držana je 33. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2020. i plan rada za 2021. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Branislavu Džiniću, dipl. maš. inž.

 


 

Obnovljivi izvori električne energije predstavljaju jednu od osnovnih komponenti za postizanje globalnog smanjenja klimatskih promena i zdravog i održivog okruženja. Prateća tehnička rešenja u vezi sa korišćenjem obnovljivih izvora električne energije su postala dovoljno efikasna i ekonomski prihvatljiva tako da su velike investicije planirane u svetu u narednom periodu.

Mada se smatra da će se u budućnosti i pored globalnog rasta stanovništva i bruto domaćeg prihoda nastaviti, mada usporen rast potrošnje električne energije, udeo potrošnje fosilnih goriva će se u odnosu na rast potrošnje obnovljivih izvora smanjiti sa 81% danas na 56% do 2050. godine.

Osma međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije biće posvećena istraživanjima i razvoju tehnologija obnovljivih izvora energije, uključujući energetsku efikasnost.

Cilj ove konferencije je da na jednom mestu okupi istraživače, naučnike, kreatore politike, stručnjake iz oblasti industrije, naučnu zajednicu o obnovljivoj energiji kako bi prikazali svoje istraživačke napore i rezultate rada.

Važni datumi

 • Prijem apstrakata, 1. maj 2020.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakata, 15. maj 2020.
 • Prijem radova, 1. juli 2020.
 • Slanje izveštaja recenzenata, 1. avgust 2020.
 • Prijem završenih radova, 1. septembar 2020.
 • Održavanje 6. MKOIEE, 15. i 16. oktobar 2020.

Ciljevi konferencije

 • Promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE.
 • Unapređenje tehnologija za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije.
 • Informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE.
 • Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE.
 • Promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije sa ciljem smanjivanja njihove potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti.
 • Afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije.
 • Predlaganje rešenja primerena ekonomskoj moći i budućem razvoju.

Teme konferencije

Životna sredina, održivost i politika

 • Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj
 • Ekonomski aspekti
 • Trendovi: prošlost, sadašnjost, budućnost
 • Planiranje i održivost
 • Zakonska regulativa i standardizacija

Energetski izvori i skladištenje energije

 • Energija iz biomase, čvrstog otpada i biogasa
 • Geotermalna energije
 • Hidroenergija
 • Energija vetra
 • Energija sunca
 • Termoelektrični sistemi
 • Sistemi za skladištenje energije
 • Novi materijali i nove tehnologije u oblasti OIE

Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

 • Industrija
 • Komunalni objekti
 • Domaćinstva
 • Stambena izgradnja
 • Transport
 • Poljoprivreda

Aplikacije i usluge

 • Industrija
 • Objekti u urbanoj i ruralnoj sredini
 • Komunalni objekti
 • Poljoprivreda
 • Elektroenergetski sistemi
 • Transport

Međunarodni naučni odbor

 • Prof. dr Slađana Alagić, Srbija
 • Prof. Viorel Badescu, Rumunija
 • Prof. dr Pellumb Berberi, Albanija
 • Prof. dr Miroslav Bjekić, Srbija
 • Prof. dr Oleksandr Bondarenko, Ukrajina
 • Prof. dr Alla Denysova, Bugarska
 • Dr Stevan Dimitrijević, Srbija
 • Akademik prof. dr Zoran Đurić, Srbija
 • Dr Aleksandar Ivančić, Španija
 • Prof. dr Miroljub Jevtić, Srbija
 • Prof. dr Branko Kovačević, Srbija
 • Prof. Vladimir Krstić, Kanada
 • Prof. Nikolay Lopatkin, Rusija
 • Prof. Nikolay Mihailov, Bugarska
 • Prof. dr Milica Naumović, Srbija
 • Prof. dr Stefka Nedeltcheva, Bugarska
 • Dr Dušan Nikolić, Australija
 • Dr Zoran Nikolić, Srbija
 • Prof. dr Elena Ponomaryova, Ukrajina
 • Dr Mila Pucar, Srbija
 • Prof. dr Nikola Rajaković, Srbija
 • Prof. dr Birgit Scheppat, Nemačka
 • Prof. dr Valerij Sytnikov, Ukrajina
 • Prof. dr Velimir Stefanović, Srbija
 • Prof. dr Zoran Stević, Serbia (predsednik)
 • Prof. dr Zoran Stojiljković, Srbija
 • Prof. dr Volodymyr Sydorets, Ukrajina
 • Prof. dr Nada Štrbac, Srbija
 • Prof. dr Dragan Tasić, Srbija
 • Prof. dr Michael Todorov, Bugarska
 • Dr Nataša Tomić, Srbija
 • Dr Milica Vlahović, Srbija
 • Dr Zhongying Wang, Kina
 • Dr Wanxing Wang, Kina
 • Dr Xuejun Wang, Kina
 • Prof. dr Hengzhao Yang, SAD
 • Dr Ruiying Zhang, Kina

Organizacioni odbor

 • Mila Pucar
 • Zoran Nikolić (predsednik)
 • Ilija Radovanović
 • Žarko Ševaljević 
 • Jelena Salević

Važne napomene

U prijavi rada, predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. Prijavu poslati organizatoru do 1. маја 2020.

Autori će do 15. maja 2020. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.

Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 1. jula 2020. Poželjno je da rad ne bude duži od 8 strana i da se jedan autor ne pojavljuje na više od 5 radova.

Uputstvo za pripremu rada možete preuzeti ovde.

Zvanični jezik komuniciranja je engleski jezik.

Za uslove sponzorstva nad skupom i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora.


Kotizacija

Zbog izuzetno teške društvene i ekonomske situacije u zemlji i svetu, ovogodišnji skup je bez kotizacije.

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH