latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 05/11/2020
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

12. marta 2021. godine držana je 33. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2020. i plan rada za 2021. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Branislavu Džiniću, dipl. maš. inž.

 


Program 8. MKOIEE

Imajući u vidu zdravstvenu situaciju u zemlji i svetu, uprkos velikim teškoćama, 8. MKOIEE će se održati. Poštujući odluku jednog broja autora da iz bezbednosnih razloga ne izlažu svoj rad, skup ćemo održati u petak, 16. oktobra. Svi radovi koji su prihvaćeni za izlaganje biće sastavni deo zbornika radova koji ćemo objaviti nakon 8. Konferencije.

Zbornik 8. MKOIEE slobodan je za preuzimanje - klikom na sliku korice.
Izdvojeni radovi postavljeni su na sajt www.izdanja.smeits.rs.

 


 

9.30–10.00 h Prijavljivanje učesnika

10.00–10.15 h Svečano otvaranje 8. MKOIEE

10.15–13.00 h Izlaganje prve grupe radova

Poster sesija

Pauza za kafu u 13.00-13.15

Izlaganje druge grupe radova 13.15-15.20

15.20 h Zatvaranje 8. MKOIEE

15.30 h Koktel

Radovi prihvaćeni za izlaganje

1. Novi materijali i nove tehnologije u oblasti OIE

Plenarno predavanje – po pozivu
 • “SUPERALKALNI” KLASTERI, PROIZVODNJA, POTENCIJALNA PRIMENA KAO MATERIJAL ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE
  “SUPERALKALI” CLUSTERS, PRODUCTION, POTENTIAL APPLICATION LIKE ENERGY STORAGE MATERIALS
  Suzana VELIČKOVIĆ, Xianglei KONG,
  Vinča Institute of Nuclear Sciences – National Institute of thе Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
    

Redovna izlaganja

 • UPOTREBA NIKLA KAO MEĐUPREVLAKE U CILJU SMANJENJA KONTAKTNE KOROZIJE NA ELEKTRIČNIM KONTAKTIMA Al-Cu
  USE OF NICKEL AS AN INTERMEDIATE COATING TO REDUCE CONTACT CORROSION ON ELECTRICAL CONTACTS Al-Cu
  Silvana DIMITRIJEVIĆ1, Zoran STEVIĆ2, Aleksandra IVANOVIĆ1, Stevan DIMITRIJEVIĆ3, Saša MARJANOVIĆ2, Nikhil DHAWAN4
  1 Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
  2 Tehnički Fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  3 Inovacioni centar TMF d.o.o. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  4 Indian Institute of Technology, IIT-Roorkee, India

 • SINTEZA SREBRNIH ČESTICA VELIČINE MIKROMETRA PRIMENJIVE ZA DEBELO FILMNE KONTAKTE NA SOLARNIM ĆELIJAMA
  SYNTHESIS OF MICRO-SIZED SILVER PARTICLES SUITABLE FOR THICK FILM CONTACTS ON SOLAR CELLS
  Stevan DIMITRIJEVIĆ1, Silvana DIMITRIJEVIĆ2, Michele MILICIANI3, Željko KAMBEROVIĆ4, Zara CHERKEZOVA-ZHELEVA5
  1 Inovacioni centar TMF d.o.o. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  2 Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
  3 Chimet S.p.A., Arezzo, Italy
  4 Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
  5 Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria


 • SINTEZA I KARAKTERIZACIJA PREMAZA EPOKSIDNE SMOLE SA POBOLJŠANOM OTPORNOŠĆU NA PLAMEN UPOTREBOM MODIFIKOVANE TANINSKE KISELINE
  SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF EPOXY RESIN COATING WITH IMPROVED FIRE RESISTANCE BY THE ADDITION OF MODIFIED TANNIC ACID
  Andreja ŽIVKOVIĆ, Nataša TOMIĆ, Marija VUKSANOVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ
  Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija


 • PRIMENA KONCEPTA 3D ŠTAMPE BETONA ZA KONSTRUKCIJU VETROTURBINE
  APPLYING CONCEPT OF 3D PRINTING CONCRETE IN WIND TOWER CONSTRUCTION
  Aleksandar SAVIĆ1, Miša STEVIĆ2, Sanja MARTINOVIĆ3, Milica VLAHOVIĆ3, Tatjana VOLKOV HUSOVIĆ4
  1 University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Bulevar kralja Aleksandra 73, Belgrade, Serbia
  2 MikroElektronika, Belgrade, Serbia
  3 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  4 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
     


 • TERMOVIZIJSKA KONTROLA TOPLOTE VLAŽENJA BETONA
  THERMOVISION MONITORING THE HEAT OF HYDRATION IN CONCRETE
  Aleksandar SAVIĆ1, Zoran STEVIĆ2, Sanja MARTINOVIĆ3, Milica VLAHOVIĆ3, Tatjana VOLKOV HUSOVIĆ4
  1 University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, Serbia
  3 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  4 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia


 • UTICAJ MEHANOHEMIJSKE AKTIVACIJE KOMPONENTI NA SINTEZU KORDIJERITNE KERAMIKE ZA PRIMENU U ELEKTRONICI
  INFLUENCE OF MECHANOCHEMICAL ACTIVATION OF COMPONENTS ON SYNTHESIS OF CORDIERITE CERAMICS FOR APPLICATION IN ELECTRONICS
  Nataša ĐORĐEVIĆ1, Milica VLAHOVIĆ2, Slavica MIHAJLOVIĆ3, Sanja MARTINOVIĆ2
  1 Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  3 Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia
     

 • UTICAJ VREMENA RELAKSACIJE AKTIVIRANE SMEŠE NA SINTEZU KERAMIKE ZA NAMENU U ELEKTRONICI
  IMPACT OF RELAXATION TIME OF ACTIVATED MIXTURE ON CERAMICS SYNTHESIS FOR ELECTRONICS PURPOSES
  Nataša ĐORĐEVIĆ1, Milica VLAHOVIĆ2, Slavica MIHAJLOVIĆ3, Sanja MARTINOVIĆ2
  1 Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  3 Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia

2. Energetski izvori i skladištenje energije

 • POTENCIJAL POLJOPRIVREDNE BIOMASE U SISTEMIMA PROIZVODNJE BIOGASA U REPUBLICI SRBIJI
  POTENTIAL OF AGRICULTURAL BIOMASS IN BIOGAS PRODUCTION SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF SERBIA
  Olivera EĆIM-ĐURIĆ1, Dragan KRECULJ2, Danijela ŽIVOJINOVIĆ2, Miloš VORKAPIĆ3
  1 Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija
  2 Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd, Srbija
  3 Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija
     

 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I GENERISANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE – TRENUTNO STANJE U MODERNOM SVETU
  RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ELECTRICITY GENERATION – CURRENT STATE IN THE WORLD
  D. Nikolić, J. Skerlić, J. Radulović
  Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

 • GASIFIKACIJA OSTATAKA BIOMASE U CILJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
  GASIFICATION OF BIOMASS RESIDUES FOR ELECTRICITY PRODUCTION
  Marta TRNINIĆ
  Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

 • POBOLJŠANJE SVOJSTAVA BETONA DODATKOM LETEĆEG PEPELA IZ TERMOELEKTRANE ZA PRIMENU U GEOTERMALNIM SISTEMIMA
  ENHANCING PROPERTIES OF CONCRETE BY ADDITION OF FLY ASH FROM A THERMAL POWER PLANT FOR APPLICATION IN GEOTHERMAL SYSTEMS
  Milica VLAHOVIĆ1, Aleksandar SAVIĆ2, Sanja MARTINOVIĆ1, Nataša ĐORĐEVIĆ3, Zoran STEVIĆ4, Tatjana VOLKOV HUSOVIĆ5
  1 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Belgrade, Serbia
  3 Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia
  4 University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering, Technical Faculty Bor, CIK Belgrade, Belgrade, Serbia
  5 University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
     

 • PRIMENA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA
  APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN BUILDINGS
  Njegoš DRAGOVIĆ1, Milovan VUKOVIĆ1, Igor UROŠEVIĆ2
  1 Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
  2 Univerzitet u Beogradu, Arhitehtonski fakultet, Beograd, Srbija


 • EFIKASNA SINHRONIZACIJA DIZEL GENERATORA U USLOVIMA PROMENLJIVE FREKVENCIJE
  IMPROVED SYNCHRONIZATION OF DIESEL GENERATORS IN VARIABLE FREQUENCY CONDITIONS USING PREDICTIVE METHOD
  Zoran NIKOLIĆ1, Dušan NIKOLIĆ2
  1 Institute of the technical sciences of the SASA, Belgrade, Serbia
  2 Enernet Global, Australia
    


 • KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA – PRETVARANJE GEOTERMALNE ENERGIJE U ELEKTRIČNU
  UTILIZING RENEWABLE RESOURCES – CONVERTING GEOTHERMAL ENERGY TO ELECTRICITY
  Miljan VLAHOVIĆ1, Milica VLAHOVIĆ2, Zoran STEVIĆ3
  1 Public Company Nuclear Facilities of Serbia, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
  3 University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering, Technical Faculty Bor, CIK Belgrade, Serbia
     

 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, POTENCIJALI I PRIMENA U SVETSKIM OKVIRIMA I U SRBIJI
  RENEWABLE ENERGY SOURCES, POTENTIALS AND APPLICATIONS WORLDWIDE AND IN SERBIA
  Miomir MIKIĆ, Sanja PETROVIĆ, Zorica SOVRLIĆ, Daniela UROŠEVIĆ
  Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija

3. Energija vetra

 • VETROTURBINE SNAGE PREKO 20 MW – TEHNOLOŠKA PERSPEKTIVA
  WIND TURBINE BEYOND 20 MW – TECHNOLOGY PERSPECTIVE
  Aleksandar SIMONOVIĆ1, Aleksandar KOVAČEVIĆ1, Toni IVANOV1, Miloš VORKAPIĆ2
  1 University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, ICTM – CMT, Belgrade, Serbia


 • NUMERIČKA PROCENA AERODINAMIČKIH PERFORMANSI ROTORA VETROTURBINE SA VERTIKALNOM OSOM OBRTANJA I KONCENTRATOROM
  NUMERICAL EVALUATION OF AERODYNAMIC PERFORMANCES OF VERTICAL-AXIS WIND TURBINE ROTOR WITH FLOW CONCENTRATOR
  Jelena SVORCAN1, Ognjen PEKOVIĆ1, Toni IVANOV1, Miloš VORKAPIĆ2
  1 University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
  2 University of Belgrade, ICTM – CMT, Belgrade, Serbia
     

 • ENERGETSKI PRETVARAČI U VETROELEKTRANAMA
  ENERGY CONVERTERS IN WIND POWER PLANTS
  Stevan JOKIĆ
  Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
    

4. Solarna energija

 • NAPREDNI SOFTVERSKI SISTEM ZA MONITORING SOLARNOG NAPAJANJA
  ADVANCED SOFTWARE SYSTEM FOR MONITORING OF SOLAR PANELS
  Vuk JOVANOVIĆ1, Ilija RADOVANOVIĆ2, Zoran STEVIĆ3
  1 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Computing center School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
  2 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
  3 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, CIK, Belgrade, Serbia
    

 • KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA MPPT KOD PV SISTEMA NAPAJANJA
  COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT MPPT METHODS IN PV POWER SYSTEM
  Zoran STEVIĆ1, Ilija RADOVANOVIĆ2, Miša STEVIĆ3
  1 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, CIK, Belgrade, Serbia
  2 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
  3 MikroElektronika, Belgrade, Serbia


 • SOLARNA ENERGIJA U SRBIJI
  SOLAR ENERGY IN SERBIA
  Sanja PETROVIĆ, Miomir MIKIĆ, Daniela UROŠEVIĆ
  Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija

 • MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE FOTONAPONSKIH SOLARNIH PANELA U PODRUČJIMA NAMENJENIM VIŠEPORODIČNOM STANOVANJU
  POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF PHOTOVOLTAIC SOLAR PANELS IN MULTI-FAMILY HOUSING AREAS
  Borjan BRANKOV1, Ana STANOJEVIĆ2, Mila PUCAR1, Marina NENKOVIĆ-RIZNIĆ1
  1 Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of Serbia, Belgrade, Serbia
  2 Faculty of Civil Engineering and Architecture – University of Niš, Niš, Serbia
    

5. Energetska efikasnost

 • ENERGETSKA EFIKASNOST U SEKTORU JAVNIH ZGRADA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA – STUDIJA SLUČAJA OŠ „MILUTIN I DRAGINJA TODOROVIĆ“
  ENERGY EFFICIENCY IN THE PUBLIC BUILDINGS SECTOR IN THE TERRITORY OF THE CITY OF KRAGUJEVAC – CASE STUDY OF "MILUTIN AND DRAGINJA TODOROVIĆ" ELEMENTARY SCHOOL
  Ana RADOJEVIĆ, Aleksandar NEŠOVIĆ, Jasmina SKERLIĆ, Dušan GORDIĆ, Danijela NIKOLIĆ
  Kragujevac, Srbija


 • SIMULACIJA INVERTORA ZA INDUKCIONO GREJANJE
  SIMULATION OF INVERTERS FOR INDUCTION HEATING
  Biljana BAKOVIĆ1, Zoran STEVIĆ2
  1 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Belgrade, Serbia
  2 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, CIK, Belgrade, Serbia


 • PRIMENA SUPERKONDENZATORA U ELEKTRIČNIM VOZILIMA
  SUPERCAPACITORS APPLICATIONS IN ELECTRIC VEHICLES
  Zoran STEVIĆ1, Ilija RADOVANOVIĆ2
  1 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, CIK, Belgrade, Serbia
  2 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
    

 • ENERGETSKI EFIKASNI SISTEM ZA STERILIZACIJU DRVETA
  ENERGY EFFICIENT SISTEM FOR WOOD STERILIZATION
  Miloš MARJANOVIĆ1, Miša STEVIĆ2, Miloš MILEŠEVIĆ3, Žarko ŠEVALJEVIĆ3, Sanja PETRONIĆ4, Marta TRNINIĆ5, Zoran STEVIĆ6
  1 MS Kablovi, Paraćin
  2 MikroElektronika, Beograd
  3 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
  4 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Beograd
  5 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
  6 Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, TF, Bor, CIK, Beograd
    

6. Aplikacije i usluge

 • KOJE VEŠTINE SU POTREBNE U PROIZVODNJI LITIJUM-JONSKIH BATERIJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
  WHAT SKILLS ARE NEEDED IN PRODUCTION OF LITHIUM-ION BATTERIES FOR ELECTRICAL VEHICLLES
  Zoran KARASTOJKOVIĆ
  Institut za hemijske izvore struje, Technoexperts, Beograd, Srbija
    


 • PRIMENA LASERA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
  APPLICATION OF LASERS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
  Milesa SREĆKOVIĆ1, Nenad IVANOVIĆ2, Stanko OSTOJIĆ3, Aleksander KOVAČEVIĆ4, Nada RATKOVIĆ KOVAČEVIĆ5, Zoran KARASTOJKOVIĆ6, Sanja JEVTIĆ7
  1 Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
  2 Institute of Nuclear Sciences “Vinča”, Vinča, Belgrade, Serbia
  3 The Academy of Applied Technical Studies Belgrade, Department of Tehnikum/ Technicum Taurunum, (former Technical College Tehnikum/ Technicum Taurunum), Belgrade, Serbia
  4 Institute of Physics, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
  5 The Academy of Applied Technical Studies Belgrade, Department of Computer-mechanical Engineering, former Technical College, Belgrade, Serbia
  6 IHIS Techno Experts, Belgrade, Serbia
  7 Academy of Technical and Art Applied Studies, Department High Railway School of Vocational Studies, Belgrade, Serbia
     

 • RASTVARANJE KATODNOG MATERIJALA IZ lib u SUMPORNOj KISELINi U PRISUSTVU AZOTA
  DISSOLUTION OF lIBs CATHODE MATERIAL IN SULFURIC ACID IN THE PRESENCE OF NITROGEN
  Dragana V. MEDIĆ, Snežana M. MILIĆ, Slađana Č. ALAGIĆ, Zoran M. STEVIĆ, Boban R. SPALOVIĆ, Maja M. NUJKIĆ, Ivan N. ĐORĐEVIĆ
  University of Belgrade, Technical faculty Bor, Bor, Serbia


 • INTEGRACIJA DISTRIBUIRANIH PV SISTEMA U PAMETNIM SREDINAMA KORISTECI FOG COMPUTING ARHITEKTURU
  INTEGRATION OF DISTRIBUTED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN THE SMART ENVIRONMENT THROUGH FOG COMPUTING ARCHITECTURE
  Ilija RADOVANOVIĆ1, Ivan POPOVIĆ2
  1 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
  2 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Belgrade, Serbia
    


 • PRIMENA METODOLOGIJE PAMETNIH MREŽA U DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE
  SMART GRID TECHNOLOGY IN POWER DISTRIBUTION SYSTEMS
  Ivan POPOVIĆ
  Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Belgrade, Serbia
  School of Electrical Engineering, University of Niš, Niš, Serbia

 • MOGUĆNOSTI PRIMENE IIOT PLATFORME U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA
  POSSIBILITIES OF IIOT APPLICATION PLATFORMS IN THE ELECTRICAL POWER SYSTEMS
  Vojkan NIKOLIĆ1, Zoran STEVIĆ2, Stefana JANIĆIJEVIĆ3, Dragan KRECULJ4
  1 University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia
  2 Technical Faculty Bor and School of Electrical Engineering Belgrade, University of Belgrade, CIK Belgrade, Serbia
  3 Comtrade SI, Belgrade, Serbia
  4 Technical College of Vocational Studies Belgrade, Serbia


 • ISTRAŽIVANJE UTICAJA RELATIVNE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE NA IOT REŠENJE ZASNOVANO NA JEFTINIM SENZORIMA ZA PRAĆENJE KVALITETA VAZDUHA
  INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF RELATIVE HUMIDITY AND TEMPERATURE ON THE IOT SOLUTION WITH LOW COST AIR QUALITY MONITORING SENSORS
  Ivan VAJS1, Dejan DRAJIĆ2, Ilija RADOVANOVIĆ2
  1 Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
  2 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
     

 • RAČUNARSKO UPRAVLJANJE ENERGETSKI EFIKASNIM SISTEMOM ZA STERILIZACIJU DRVETA
  COMPUTER CONTROL OF ENERGY EFFICIENT WOOD STERILIZATION SYSTEM
  Miša STEVIĆ1, Miloš MARJANOVIĆ2, Ilija RADOVANOVIĆ3, Zoran STEVIĆ4
  1 MikroElektronika, Belgrade, Serbia
  3 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Innovation center of School of Electrical Engineering in Belgrade, Serbia
  4 School of Electrical Engineering – University of Belgrade, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, CIK, Belgrade, Serbia


 • VAŽNOST PRIMENE ANALIZE RIZIKA KOD OPREME POD PRITISKOM KOJA SE ISPITUJE PO POSEBNOM PROGRAMU
  IMPORTANCE OF APPLYING RISK ANALYSIS TO PRESSURE EQUIPMENT TESTED BY A SPECIAL PROGRAM
  Sanja PETRONIĆ1, Marko JARIĆ1, Katarina ČOLIĆ1, Suzana POLIĆ2, Dimitrije MALJEVIĆ3

  1 Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade, Belgrade, Serbia
  2 Central Institute for Conservation in Belgrade, Belgrade, Serbia
  3 Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
    


 • AUTOMATIZACIJA PROCESA PROIZVODNJE BAKARNE ŽICE METODOM LIVENJA U VIS – PODSISTEM ZA INDUKCIONO ZAGREVANJE
  AUTOMATION OF A COPPER WIRE MANUFACTURING PROCESS USING UP-CASTING METHOD – SUBSYSTEM FOR INDUCTION HEATING
  Nada RATKOVIĆ KOVAČEVIĆ1, Misa STEVIĆ2, Milos MILEŠEVIĆ3, Srđan MAKSIMOVIĆ4, Đorđe DIHOVIČNI5, Zoran STEVIĆ6
  1 The Academy of Applied Technical Studies Belgrade, Belgrade, Serbia
  2 MikroElektronika, , Belgrade, Serbia
  3 School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
  4 The Academy of Applied Technical Studies Belgrade, Belgrade, Serbia
  5 The Academy of Applied Technical Studies Belgrade, Belgrade, Serbia
  6 School of Electrical Engineering, University of Belgrade; Technical faculty in Bor, University of Belgrade; Central Institute of Conservation, Belgrade, Serbia
     

 • POVEĆNJE TOLERANCIJE GREŠKE ADC AD7799
  INCREASING FAULT TOLERANCE OF ADC AD7799
  Artem BASKO1, Elena PONOMARYOVA2

  1 Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
  2 Department of Computer Science, Information Technology and Applied Mathematics, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine


 • MOGUĆNOST KORIŠĆENJA KOŠTICA VIŠNJE KAO BIOGORIVA ZA DOBIJANJE TOPLOTNE ENERGIJE
  POSSIBILITY OF USING SOUR CHERRY PITS AS BIOFUEL FOR OBTAINING THERMAL ENERGY
  Milorad Petrović1, Milan Jovanović1, Zoran Štirbanović2, Jovica Sokolović2, Vojka Gardić3
  1 D.O.O. Šukom Knjaževac, Knjaževac, Serbia
  2 University of Belgrade, Technical faculty in Bor, Bor, Serbia
  3 Mining and Metallurgy Institute Bor, Bor, Serbia


 • PRIMENA SOLARNE ENERGIJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA U JP EPS, OGRANAK RB "KOLUBARA"- ORG. CEL. PRERADA
  APPLICATION OF SOLAR ENERGY IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN РС EPS, BRANCH OF RB "KOLUBARA" - org. cel. PROCESSING
  Momčilo MOMČILOVIĆ, Milisav TOMIĆ
  EPS PDRB "Kolubara"-Lazarevac
     

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH