latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 18/05/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


undefined 

   

Procesing '22 je trideset peti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, a suorganizatori su Mašinski fakultet u Beogradu – Katedra za procesnu tehniku, i Samit energetike Trebinje (SET). 

Procesing '22 se održava u hotelu Holiday Inn, u Beogradu. 

Program Procesinga '22
objavljen je ovde. 

  undefined undefined
 Društvo za procesnu tehniku, 
pri SMEITS-u
  Katedra za procesnu tehniku 
Mašinskog fakulteta u Beogradu
Samit energetike
Trebinje 

Skup se održava uz finansijsku podršku

 undefined      undefined 
Republika Srbija, Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja 
     
Inženjerska komora Srbije,
Beograd 
 

U skladu sa Protokolom o saradnji između SMEITS-a i SET-a, pozivamo autore da svoje radove prijave za Samit energetike Trebinje 2022 i Procesing '22.

Izabrani radovi izloženi na Samitu energetike Trebinje i na Procesingu '22 biće predloženi za objavljivanje u jednom od izdanja časopisa „Thermal Science“ Vol. 27, 2023. Uz poštovanje pravila objavljivanja naučnih radova i saglasnost autora, ti radovi mogu biti izloženi i na Samitu energetike Trebinje i na Procesingu '22. U zbornicima radova tih skupova takav rad će biti predstavljen imenom autora, naslovom i apstraktom.

Organizator i suorganizatori pokrivaju troškove objavljivanja radova koji budu predloženi za objavljivanje u časopisu „Thermal Science“.

Samit energetike Trebinje 2022 održaće se 16–18. marta 2022. u Trebinju.

Procesing '22 održaće se 1–3. juna 2022. u Beogradu. 

Sponzori 

    
 Robert Bosch doo,
Beograd
 Wilo Beograd doo,
Beograd
Vupis doo,
Ruma
 undefined  undefined
 Cim Gas
Subotica
Grundfos Srbija,
Beograd
 Ovex inženjering
Beograd
   
undefined   undefined      
undefined
GasTeh,
Inđija 

Božidarac,
Beograd 
 
Apis centar,
Beograd
 
 Institut za nuklearne
nauke "Vinča"

    
Vodavoda
Mionica 

Samit energetike Trebinje 2022 – Datumi i rokovi 

 • Dostavljanje rada do 15. februara 2022.
 • Autori će do 25. februara 2022. biti obavešteni o prihvatanju teme.
 • Dostavljanje snimljene prezentacije do 1. marta 2022.
 • Prijavu, rad i prezentaciju treba poslati na procesing[a]smeits.rs.

Procesing '22 – Datumi i rokovi 

 • Prijava teme do 31. marta 2022.
 • Autori će do 10. aprila 2022. biti obavešteni prihvatanju teme.
 • Autori koji na Procesingu '22 učestvuju sa celim radom, rad za recenziju treba da dostave do 30. aprila 2022.
 • Prezentaciju rada za Procesing '22 treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2022.

    

Prijavu, rad i prezentaciju treba poslati na procesing[a]smeits.rs.

Molimo autore da naglase za koji skup prijavljuju rad.  


Procesing '22 – Okrugli sto

Ove godine predviđene teme okruglih stolova su:

 1. Savremeni postupci termičkog tretmana otpada. Iskustva u primeni biomase kao goriva.
 2. Nova domaća zakonska regulativa u oblasti opreme pod pritiskom.

Programski pokrovitelji

undefined  

Procesing '22 – Tematske oblasti

1. Procesne tehnologije

Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.

2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

Projektovanje procesnih postrojenja; Izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravlljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.

3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje, i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje, i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje, i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje, i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija, i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje, i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.

4. Energija u procesnoj industriji

Korišćenje energije u procesnim postrojenjima; energetska efikasnost procesnih postrojenja; primena obnovljivih izvora energije; korišćenje otpadne toplote procesa.

5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte iz procesne industrije.

6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.

7. Sušenje i sušare

Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravlljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare: u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.

8. Gasna tehnika

Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.

9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

10. Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Osnovne merne veličine u procesnoj industriji; zakonska regulativa i standardizacija iz oblasti merenja i ispitivanja; merenja u cilju kontrole, vođenja i automatskog upravljanja procesom; merni sistemi (senzori, davači, izvršni elementi); organizacija složenih sistema merenja sa akvizicijom podataka.

11. Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Sistemi menadžmenta kvaliteta i srodni, standardizovani sistemi menadžmenta – životna sredina, bezbednost hrane, zdravlje i bezbednost na radu, sigurnost informacija, rizici i dr.; Integracija sistema menadžmenta organizacije; Metode, tehnike i alati u planiranju, upravljanju, poboljšavanju i obezbeđivanju kvaliteta, i srodnim sistemima menadžmenta organizacije; Standardizacija, metrologija i kontrola kvaliteta; Akreditacije, provere, ocene i sertifikacije sistema menadžmenta organizacije; Kultura kvaliteta i strategije kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Međunarodni naučni odbor

 • Dr Ivan Božić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Mirko Dobrnjac, Mašinski fakultet Banja Luka, BiH
 • Dr Damir Đaković, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Maja Đolić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Dr Mladen Đurić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Srbislav Genić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Milan Gojak, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Zvonimir Guzović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska
 • Dr Jelena Janevski, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš
 • Dr Rade Karamarković, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
 • Dr Nikola Karličić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Mirjana Kijevčanin, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Dr Miroslav Kljajić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Atanas Kočov, Univerziteta Skopje, Mašinski fakultet, Severna Makedonija
 • Dr Dejan Krčmar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Dr Čedo Lalović, Akademija strukovnih studija Šumadija – Odsek Aranđelovac
 • Dr Dorin Lelea, University Politehnica Timisoara, Rumunija
 • Dr Stefan Mandić-Rajčević, University of Milan, Italija
 • Dr Ljiljana Medić-Pejić, Universidad Politécnica de Madrid Madrid, Španija
 • Dr Sanda Midžić-Kurtagić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, BiH
 • Dr Sanja Milivojević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Dobrica Milovanović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
 • Dr Biljana Miljković, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Srđan Nešić, Ohio University, Russ College of Engineering and Technology, Ohio, SAD
 • Dr Branislava Nikolovski, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad
 • Dr Nataša Nord, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška
 • Dr Marko Obradović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Nataša Petrović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Dr Dejan Radić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Ivona Radović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Dr Niko Samec, Univerzitet u Mariboru, Mašinski fakultet, Slovenija
 • Dr Dunja Sokolović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Mirjana Stamenić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd
 • Dr Olivera Stamenković, Univerzitet u Nišu, Tehnološki Fakultet, Leskovac
 • Dr Dušan Todorović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd (predsednik)
 • Dr Radoje Vujadinović, Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Crna Gora
 • Dr Igor Vušanović, Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Crna Gora
 • Dr Nikola Živković, ‚Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Laboratorija za termotehniku i energetiku, Beograd, Srbija

Organizacioni odbor 

 • Dr Miroslav Stanojević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (predsednik) 
 • Dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Miloš Ivošević, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Gorica Ivaniš, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Jelena Jolić, Beo čista energija, Beograd
 • Dr Jelena Ruso, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Dr Milica Karanac, Envico doo, Beograd 
 • Dr Marta Trninić, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika, Beograd
 • Branislav Todorović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Milan Travica, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Aleksandar Branković, SET Trebinje, Bosna i Hercegovina
 • Jelena Salević, SMEITS, Beograd
 • Vladan Galebović, SMEITS, Beograd  

Počasni odbor

 • Prof. dr Bratislav Blagojević, predsednik SMEITS-a
 • Prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Petar Uskoković, dekan Tehnološko-metaluršog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Srđan Kolaković, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • Prof. dr Martin Bogner, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Goran Jankes, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Snežana Pajović, Institut za nuklearne nauke "Vinča" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju – Univerzitet u Beogradu
 • Marica Mijajlović, Inženjerska komora Srbije
 • Vladimir Milovanović, Beo čista energija
 • Aleksandar Branković, SET Trebinje
 • Bratislav Sadžaković, GasTeh, Inđija
 • Dušan Durković, Grundfos Srbija, Beograd
 • Jovanka Jovanović, Robert Bosch, Beograd
 • Čaba Kern, Cim Gas, Subotica
 • Nemanja Tubić, Wilo Beograd, Beograd
 • Aleksandar Klevernić, Vupis, Ruma
 • Dejan Margetić, Vodavoda, Mionica 

Procesing '22 – Izlaganje i objavljivanje rada

Procesing '22 se organizuje prema pravilima definisanim za međunarodne skupove što određuje svrstavanje i kvantifikaciju radova autora.

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova na srpskom i engleskom jeziku biće objavljen u štampanom izdanju. 

Zbornik radova u celini biće objavljen na sajtu SMEITS-ovih izdanja, imaće svoj CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.

Jedan broj radova biće odabran za objavljivanje u časopisu "Procesna tehnika" (M53). 

Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:

 • Izlaganje u okviru programa i objava kompletnog rad u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Izlaganje na posteru i objava kompletnog rada u zborniku na sajtu SMEITS-ovih izdanja;
 • Prezentacija u okviru programa.

Procesing '22 – Zvanični jezici

Zvanični jezici Procesinga '22 su engleski i srpski. Izlaganje i prezentacija mogu biti na srpskom jeziku.

Procesing '22 – Kotizacija 

Puna kotizacija za Procesing '22 iznosi 8.000 dinara, a za članove SMEITS-a 6.400 dinara (sa uključenim PDV). Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, 1.6.2022, kafe-pauze, i oproštajni ručak.

U program je uključena i poseta novom centru za upravljanje otpadom u Vinči sa obilaskom sanitarne deponije sa sistemom za prikupljanje i energetsko iskorišćenje deponijskog gasa, postrojenja za prečišćavanje procednih otpadnih voda, postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, kao i prostrojenja za proizvodnju energije iz otpada, prvog te vrste u Srbiji – 3.6.2022.

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije.

Procesing '22 – Studentski program

Na Procesingu '22 studenti mogu izlagati svoje radove u posebnoj sesiji i biće proglašen autor najboljeg rada.

Procesing '22 – Poziv na sponzorstvo

Organizator poziva zainteresovane kolektive da postanu sponzori Procesinga '22 i da što pre sklope ugovore o sponzorstvu, da bi ostvarili mogućnost plaćanja naknade u mesečnim ratama.

Prava sponzora obuhvataju:

 • Naziv firme sponzora i njen logotip biće objavljeni na odgovarajućem, upadljivom, mestu u pozivu za učešće na skupu i konačnom programu skupa.
 • Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija 50 × 50 cm biće u vreme održavanja skupa postavljen na centralnom mestu u sali.
 • Naziv odnosno logotip sponzora, kao i njegov kolorni oglas na jednoj strani, biće objavljen u zborniku radova i u dva broja časopisa „Procesna tehnika“ u 2022. godini.
 • Na izložbi u okviru skupa, sponzoru pripada pravo na besplatno korišćenje uređenog izložbenog prostora.
 • Iz kolektiva sponzora pravo na besplatnu kotizaciju imaju tri stručnjaka.
 • Sponzor ima pravo da u vremenu od 10 minuta upozna učesnike sa svojim programom rada ili novim proizvodima. Tema tog izlaganja unosi se u program skupa.
 • Sponzoru će biti omogućena podela prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala, učesnicima kongresa.


Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH