latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 11/10/2021 14:36:44
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

12. marta 2021. godine držana je 33. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2020. i plan rada za 2021. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Branislavu Džiniću, dipl. maš. inž.

 


Vesti

OSNIVAČKA KONFERENCIJA DRUŠTVA ZA AUTOMATIZACIJU

ZAPISNIK

Sa osnivačke
konferencije Društva za automatizaciju, održane 04.10.2011. u sali Doma inženjera Srbije, Kn. Miloša 7a/III

Konferenciji prisustvuje 17 pozvanih aktivista bivše Sekcije za automatizaciju i SMEITS-a,
među njima predsednik SMEITS-a Milovan Živković i sekretar SMEITS-a Radoje Kremzer.

Konferencije predsedava Predsednik SMEITS-a Milovan Živković.

Pošto je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad osnivačke konferencije, prema Pravilniku o radu stručnih društava SMEITS-a, predsedavajući Milovan Živković je predložio
sledeći

Dnevni red za rad osnivačke
konferencije Društva za automatizaciju

1. Izbor radnog predsedništva
2. Informacija o dosadašnjem radu Sekcije za automatizaciju
3. Izbor Upravnog odbora Društva
4. Izbor predsednika i potpredsednika Društva
5. Predlog programa rada Društva u 2011/12.godini
6. Razno

Predlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.

1. U radno predsedništvo jednoglasno su izabrani: Milorad Rančić, Radoje Kremzer i Milovan Živković.

2. Milovan Živković izložio je informaciju o dosadašnjem radu Sekcije za automatizaciju,
kako ima dugu tradiciju, u radu učestvuju i mašinci i električari, nije se
reorganizovala perma važećem Pravilniku o radu stručnih društava u SMEITS-u,
izgubila je legitimitet, pa je SMEITS pristupio njenom reorganizovanju.

3. Milovan Živković i Vučeta Mandić izneli su predloge za ukupno 11 članova Upravnog odbora novog Društva za automatizaciju. To su:

1. Vučeta Mandić,
2. Jovan Jović,
3. Ljubomir Jacić,
4. Dragoljub Vujić,
5. Branislav Milojević,
6. Aleksandar Mišić,
7. Andrej Škorc,
8. Miloš Arsenijević.
9. Branimir Kiković,
10 Branislava Radisavljević i
11 Petar Dimitrijević.

Predloženi kandidati su jednoglasno usvojeni.

4. Na predlog predsedavajućeg Milovana Živkovića za Predsednika Društva za Automatizaciju izabran je Vučeta Mandić, a za Potpredsednika .Jovan Jović.

5. Novoizabrani Predsednik Društva za Automatizaciju Vučeta Mandić predstavio se detaljnije
Konferenciji, a za rad Društva u neposrednoj budućnosti predloženo je: sastanak
Upravnog odbora - u naredne dve nedelje, nastavak rada Društva u dve komisije - za mašinsku i elektro struku, redovno održavanje stručnih predavanja, rad na organizaciji kongresa HIPNEF, početkom iduće godine.

6. Predsedavajući Milovan Živković obavestio je prisutne o pripremama za proslavu 60 godina
SMEITS-a, narednog meseca. Stevan Šamšalović je obavestio članove Društva o mogućnostima za organizovanje različitih školovanja i obuka u okviru SMEITS-a, a za potrebe struke.

Zapisničar                                                                                          Predsedavajući

R. Kremzer s.r.                                                                                     M. Živković

Sve vesti | Naslovna

undefined


Generalni pokrovitelj  
51. Međunarodnog kongresa o KGH 

 

undefined

Pokrovitelj izložbe u okviru
51. Međunarodnog kongresa o KGH