latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 17/03/2023 09:32:18
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišuću, dipl. maš. inž.

 


Vesti

Srbija među osnivačima Međunarodne agencije za obnovljivu energiju IRENA

Prof. dr Petar Škundrić, ministar rudarstva i energetike predvodio je državnu delagaciju Republike Srbije na osnivačkoj konferenciji Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA - International Renewable Energy Agency), održanoj u Bonu (Nemačka), 26. i 27. januara 2009. godine.

Međunarodna agencije za obnovljivu energiju (IRENA - International Renewable Energy Agency) prva je međunarodna i međuvladina organizacija fokusirana isključivo na obnovljivu energiju, čije su osnivanje predložile vlade SR Nemačke, Kraljevine Španije i Kraljevine Danske. cilj Agencije je da postane glavna pokretačka snaga u ubrzanoj tranziciji prema široko rasprostranjenom i održivom korišćenju obnovljivih energija u čitavom svetu. Njene glavne aktivnosti će obuhvatati: pružanje konkretnih savetodavnih usluga vladama industrijalizovanih i zemalja u razvoju  vezanih za politiku korišćenja obnovljivih izvora energije; transfer tehnologija i savetodavnih usluga u vezi sa finansiranjem projekata; izgradnju i podizanje kapaciteta u oblasti korišćenja obnovljive energije. Članstvo u Agenciji je otvoreno za države članice Ujedinjenih nacija i regionalne međudržavne (međuvladine) organizacije za ekonomsku integraciju. Ministarstvo rudarstva i energetike je iniciralo pristupanje Republike Srbije ovoj Agenciji budući da je formiranje međunarodne specijalizovane agencije za podsticanje korišćenja različitih vidova obnovljive energije od velike važnosti za zemlje koje nemaju veće sopstvene energetske resurse, pri čemu će Agencija u osnivanju predstavljati važnu polugu i u borbi protiv globalnog zagrevanja, kojoj je Republika Srbija već dala doprinos ratifikacijom Kjoto Protokola. Pored toga, Republika Srbija kao jedan od osnivača IRENA-e ostvaruje pogodnost da utiče na oblikovanje Agencije od samog početka njenog rada, u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Očekuje se da zemlje osnivači u junu 2009. godine donesu odluku o privremenom sedištu Sekretarijata i privremenom generalnom direktoru agencije, koji će imati zadatak da obezbedi početak rada Agencije i stvori identitet Agencije na međunarodnom nivou. Po stupanju Statuta na snagu (nakon što ga ratifikuje prvih 25 zemalja čanica), Međunarodna agencija za obnovljivu energiju će zvanično početi sa radom i pripremama za održavanje prvog zasedanje Skupštine Agencije, koje je predviđeno za 2010. godinu.

Sve vesti | NaslovnaGeneralni pokrovitelj  
53. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
53. Međunarodnog kongresa o KGH