latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 15. april 2010.
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 

 Apstrakti radova - KGH časopis 1/2016

Napomena:
* Za pregled PDF izdanja SMEITS-a potreban vam je Adobe Reader ili FoxIt reader.
* Registrovani korisnici sajta mogu da vide opise PDF dokumenata.
* Samo članovi društva mogu da pristupe PDF dokumentima


Pretraživanje po naslovu i ključnim rečima:

Primena drveta kao elementa fasadne obloge u izgradnji i rekonstrukciji arhitektonskih objekata radi poboljšanja njihove energetske efikasnosti
  Autori: Jelena IVANOVIĆ ŠEKULARAC, Jasna ČIKIĆ TOVAROVIĆ, Nenad ŠEKULARAC, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
  Ključne
reči:
drvо; prоizvоdi nа bаzi drvеtа; rekonstrukcija objekata; unapređenje energetske efikasnosti
 
Optimizacija rada sistema KGH zasnovana na dinamičkom simulacionom alatu
  Autori: Marko G. IGNJATOVIĆ, Bratislav D. BLAGOJEVIĆ, Mirko M. STOJILJKOVIĆ, Dejan M. MITROVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Aleksandar S. ANĐELKOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
  Ključne
reči:
simulacija energetskog ponašanja objekta; primarna energija; termički komfor; optimizacija radnog režima; EnergyPlus
 
Numeričko i eksperimentalno ispitivanje raspodele temperature na zidovima ventilacionog mlina
  Autori: Mirko KOZIĆ, Vojnotehnički institut, Beograd, Slavica RISTIĆ*, Boris KATAVIĆ, Suzana LINIĆ, Institut Goša, Beograd
  Ključne
reči:
termoelektrana; ventilacioni mlin; multifazno strujanje; CFD; termografija
 
Saradnja nacionalnog tela za standardizaciju sa međunarodnim organizacijama za standardizaciju – značaj za domaći tehničko-tehnološki razvoj
  Autori: Zorica Knežević, dipl. fil., Ivana Topalović, dipl. inž. maš., Jelena Skoković, dipl. inž. građ., Institut za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, 11030 Berograd
  Ključne
reči:
standardizacija; standard; Institut za standardizaciju Srbije; ISO; SRPS
 
« | Stranica: 1 | »

Prijavite se da bi ste videli ceo tekst apstrakta.

 

Your browser is not able to run this Flash script.

Requirements:
- JavaScript must be enabled
- You must have Flash installed