PRISTUPNICA

u članstvo Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)


   
Prezime i ime
Naziv firme
   
Poštu želim da primam U stanu
  Na poslu
   
Adresa stana  
Poštanski broj
Mesto
Telefon
Ulica i broj
E-pošta
   
Adresa na poslu  
Poštanski broj
Mesto
Telefon
Ulica i broj
E-pošta
   
Ostali podaci  
Zanimanje
Struka
Zvanje
Naziv završene škole
Odsek
Smer
   
Želim da učestvujem u radu Društvo za KGH
  Društvo za procesnu tehniku
  Društvo za automatizaciju
  Društvo za obvnovljive izvore elektrčne energije
  Društva za elektrotehničke sisteme upravljanja i nadzora
  Društvo sudskih veštaka mašinske i elektrostruke
   
  Izjavljujem da prihvatam Statut SMEITS-a kao i kodeks IT oganizacija